Vés al contingut

Estudis

Ciència i tecnologia

School of Engineering

Un referent de prestigi acadèmic

Destaca com un centre d’excel·lència en la formació de professionals en disciplines clau de l’Enginyeria. Ofereix Graus acadèmics i Màsters especialitzats en Ciència i tecnologia, Enginyeria, Salut i Sostenibilitat.

La seva prestigiosa reputació es fonamenta en dècades d’experiència i un compromís indestructible amb la qualitat educativa. IQS School of Engineering combina la teoria amb la pràctica impartida en els seus laboratoris equipats amb tecnologia capdavantera proporcionant als seus estudiants una sòlida base acadèmica i habilitats tècniques avançades.

L’esforç per formar enginyers i enginyeres i alhora, professionals de la salut és la clau de l’èxit de la institució. Els alumnes de IQS School of Engineering acabaran els seus estudis altament capacitats i preparats per a endinsar-se en el món laboral en els seus respectius camps.

Degà IQS School of Engineering

Dr. Jordi Díaz

“L’objectiu central de IQS és la formació integral de la persona, donant com a resultat un professional altament competent en l’àmbit científic, tecnològic i empresarial i alhora compromès amb la justícia, compassiu i conscient de si mateix i del món en què viu. Per això, IQS disposa d’un equip humà multidisciplinari amb una profunda vocació docent i investigadora, així com unes instal·lacions modernes i en contínua adaptació a les necessitats del moment”.

Contacte: deganatse@iqs.url.edu

Oferta formativa

Descobreix els programes impartits per la IQS School of Engineering

Grups d’investigació

GEMAT – Enginyeria de Materials

El grup GEMAT (Grup d’Enginyeria de Materials) desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees: el desenvolupament de nous materials funcionals, l’enginyeria de superfícies i els biomaterials.

AppLightChem – Applied Photobiological Chemistry

AppLightChem és un grup de recerca especialitzat en les aplicacions biomèdiques i els aspectes químics de la fotònica. Centra la seva activitat de recerca i transferència sobre la fotoprotecció solar, la fotoquimioteràpia del càncer, les teràpies fotoantimicrobianes i el diagnòstic per imatges de fluorescència.

CRISOL – Chemical Reactions for Innovative Solutions

CRISOL és un equip potent i capaç d’aportar eines químiques innovadores que donin solucions als reptes de la Ciència Molecular, disciplina que es troba al cor d’activitats claus per a la Societat, com ara la Química Mèdica i de Processos, o la Ciència de Materials.

EQBA – Grup d’Electroquímica i Bioanàlisi

L’activitat del grup s’estructura entorn de les diferents tècniques analítiques, espectromètriques, cromatogràfiques, electroquímiques i òptiques tant en la seva aplicació com en el seu desenvolupament.

GEPI – Grup d’Enginyeria de Productes Industrials

El grup GEPI (Grup d’Enginyeria de Productes Industrials) desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees: Fabricació additiva (AM), Enginyeria inversa: digitalització d’objectes amb escàner i Caracterització mecànica de materials.

GESPA – Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

La recerca del GESPA s’emmarca dins de les temàtiques de sostenibilitat ambiental des d’una perspectiva transversal. El GESPA és un grup consolidat SGR per la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 00321) i està constituït per un equip de científics multidisciplinar que combinen l’enginyeria química, la biotecnologia i l’anàlisi química amb un enfocament teòric-experimental per avançar en la sostenibilitat de la nostra societat.

GEVAB – Grup d’Enginyeria Vascular i Biomedicina Aplicada

El grup GEVAB desenvolupa la seva activitat en dues grans àrees: el desenvolupament de biomaterials per a tractar patologies vasculars i l’estudi d’altres necessitats clíniques, integrant coneixements de medicina, biologia, química, física, matemàtiques i computació.

GQBB – Química Biològica i Biotecnològica

El grup GQBB (Grup de Química Biològica i Biotecnològica) desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees: l’identificació i l’anàlisi molecular de proteïnes i enzims, el seu ús com a dianes terapèutiques i disseny i aplicacions d’enzims en biocatálisis i biotecnologia en microorganismes.

GQF – Grup de Química Farmacèutica

La recerca del GQF se centra en dues grans àrees:
1) La Unitat de Química Farmacèutica (nous fàrmacs)
2) La Unitat de Processos Químics en Continu

ADAMIQS – Applied Data Analytics and Modeling IQS

Aquest grup té com a objectiu l’aplicació de tècniques d’anàlisi de dades i modelatge en les diverses àrees de coneixement de IQS (biociències, química, enginyeria i ciències socials) i l’ensenyament d’aquestes tècniques en educació superior.

GAM – Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

GAM (Group of Applied Mechanics and Advanced Manufacturing) és un grup multidisciplinari constituït per científics i enginyers focalitzats en la recerca i la resolució de problemes relacionats amb la fabricació avançada, el desenvolupament, caracterització i ús eficient de materials de grau enginyeril, i l’optimització del comportament estructural.

SEE – Sustainability, Economics and Ethics

El grup SEE reuneix  investigadors que col·laboren en la intersecció de temes relacionats amb aspectes de sostenibilitat, socioeconòmics i ètics, així com la pobresa, la desigualtat , l’educació, l’aporofòbia, l’exclusió social, la convergència i el medi ambient, entre d’altres.

Preparat per començar?