Vés al contingut

Estudis

Grau en Farmàcia

Aquest Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna aporta una sòlida base de coneixements tant a l’Oficina de Farmàcia, com a la Farmàcia Hospitalària i la Indústria Farmacèutica. Tractaràs tots els aspectes relacionats amb la professió farmacèutica a partir d’una clara orientació humanística-científica. La carrera de farmàcia d’IQS combina una metodologia basada en el contacte directe amb el món professional, el rigor científic i el compromís d’oferir una formació ètica i integral.

Informació clau

Cursos

5 cursos acadèmics

Crèdits

300 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horaris

1r curs: Dilluns a dijous: 14:30 a 21:00 Divendres: 8:30 a 14:00

Optatives batxillerat recomanades

Biologia, Química, Física o Matemàtiques

Idiomes

Primer curs en castellà. Resta de cursos trilingües: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l’alumnat i del professorat.

Per què estudiar Farmàcia a IQS

4 possibles mencions curriculars úniques a Catalunya

6 mesos de pràctiques obligatòries a l’Oficina de Farmàcia i/o Farmàcia Hospitalària i 3 mesos a la Indústria Farmacèutica o afins, relacionades amb les diferents mencions curriculars

Més de 1200 hores de pràctiques al laboratori i simulació

Treball Fi de Grau realitzat en grups de recerca capdavanters

Instal·lacions

Més de 8.700 m² de laboratoris i tallers

A IQS treballaràs a laboratoris i tallers equipats amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics per al Grau en Farmàcia on podràs posar en pràctica tot allò que aprens durant el grau.

Institut Químic de Sarrià Blanquerna URL, Grau en Farmàcia, 23.10.2014 Fotografia PERE VIRGILI

Objectius i competències

Assignatura ECTS
Anatomia i Fisiologia I i II 12
Química General i Inorgànica + Laboratori 9+3
Química Física + Laboratori 6+3
Biologia + Laboratori 6+3
Microbiologia i Parasitologia + Laboratori 6+3
Física Aplicada a Farmàcia 6
Seminari Farmacèutic Interdisciplinari 3
Assignatura ECTS
Pharmaceutical Chemistry + Laboratory 6+3
Fisiopatologia I i II 9
Química Analítica + Laboratori 6+3
Química Orgànica + Laboratori 6+3
Bioquímica + Laboratori 6+3
Bioestadística 6
Immunology 3
Antropologia de la Salut 3
Història de la Farmàcia, Legislació i Deontologia Farmacèutica I 3
Assignatura ECTS
Tecnologia Farmacèutica I i II + Laboratori 12+3
Farmacologia I i II 12
Farmacognòsia + Laboratori 6+3
Determinació Estructural 6
Biotechnology 6
Bromatologia 6
Nutrició 3
Atenció Farmacèutica i Farmàcia Clínica I 3
Assignatura ECTS
Biofarmàcia i Farmacocinètica + Laboratori 6+3
Toxicology 6
Atenció Farmacèutica i Farmàcia Clínica II 6
Public Health 6
Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 6
Advanced Drug Delivery Systems 3
Teràpia Individualitzada (Farmacogenòmica) 3
Història de la Farmàcia, Legislació i Deontologia Farmacèutica II 3
Research Methodology 3
Registre a la Indústria Farmacèutica i Afins 3
Pràctiques Tutelades I 12
Assignatura ECTS
4 assignatures de la menció (itineraris formatius) 24
Pràctiques orientades a la menció 12
Bioètica 6
Pràctiques Tutelades II 12
Treball Fi de Grau (TFG) 6

Itineraris formatius

Podràs escollir un dels quatre itineraris curriculars que et permetran acabar el Grau de Farmàcia amb una especialització reconeguda oficialment.

Professorat IQS

Dr. Alberto Balfagón Costa

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dra. Ana Belén Cuenca González

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Avatar

Dra. Ana María Cuartero Albesa

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dra. Beatriz Artalejo Ortega

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Cristian Gómez Canela

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. Cristina Fornaguera Puigvert

Departament de Bioenginyeria

Dr. David Sánchez García

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Javier Batllori Aguilà

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Avatar

Jordi Jaime Ibáñez Nolla

Departament de Bioenginyeria

Dr. José Borrell Bilbao

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dra. M. del Mar Guitert Catasús

Departament de Gestió Empresarial

Dra. Mª Victoria Codera Pastor

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. Magdalena Faijes Simona

Departament de Bioenginyeria

Dra. Maria Auset Vallejo

Departament de Bioenginyeria

Dr. Martí Lecina Veciana

Departament de Bioenginyeria

Dra. Montserrat Agut Bonsfills

Departament de Bioenginyeria

Dr. Oscar Gulías Borau

Departament de Bioenginyeria

Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Roger Estrada Tejedor

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Sergi Colominas Fuster

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Xavier Berzosa Rodríguez

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Xavier Ortiz Almirall

Departament de Química Analítica i Aplicada

Aquí comença la teva carrera professional

A Espanya, els farmacèutics tenen més de 50 sortides professionals diferents que van des del nivell assistencial (Oficina de Farmàcia, Farmàcia Hospitalària o Assistència Primària), la indústria (Química, Farmacèutica, Cosmètica o Alimentària), empreses de serveis (CRO), l’administració sanitària (Salut Pública), les anàlisis clíniques, la docència, la investigació i la innovació (R+D+I).

Sortides professionals

 • Atenció farmacèutica

 • Administració sanitària

 • Salut pública

 • Indústria farmacèutica i altres indústries fabricants

 • Distribució farmacèutica

 • Dermofarmàcia/ cosmètica

 • Màrqueting farmacèutic

 • Indústria alimentària

 • Laboratoris clínics

Pràctiques a empreses

Al Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna, des de 1r curs, els estudiants fan més de 1.000 hores de pràctiques de laboratori i, a partir de 4t curs, el pla d’estudis estableix la realització de pràctiques externes equivalents a 36 ECTS.

Les pràctiques externes són el primer contacte amb el món laboral i es realitzen en les diferents especialitats de la professió. A més, un elevat percentatge dels graduats troben feina a partir de les pràctiques.

Les pràctiques de la menció

A 5è curs, es realitzen les pràctiques orientades a la menció, amb una durada de 3 mesos. Els àmbits on es realitzen aquestes pràctiques es corresponen amb els quatre itineraris formatius curriculars (mencions) que ofereix el Grau en Farmàcia de la Universitat Ramon Llull:

 • Alimentació i nutrició
 • Farmàcia assistencial
 • Disseny i producció de fàrmacs
 • Gestió i màrqueting farmacèutic.

Les pràctiques tutelades

Les pràctiques tutelades es divideixen en dues assignatures que els estudiants cursen de manera diferenciada, Pràctiques Tutelades-I (12 ECTS) i Pràctiques Tutelades-II (12 ECTS). Per iniciar la primera assignatura de Pràctiques, cal que l’estudiant hagi superat un mínim de 198 ECTS.

El calendari ordinari de les Pràctiques Tutelades-II va del 7 de gener al 5 d’abril i el calendari ordinari per a les Pràctiques Tutelades-I des del 2 de maig fins al 31 de juliol.

L’objectiu d’aquestes pràctiques és que els estudiants adquireixin la formació necessària per fer les activitats específiques de la seva professió en l’àmbit de la farmàcia assistencial. D’acord amb la normativa vigent, aquestes pràctiques es poden fer en una oficina de farmàcia oberta al públic i/o en un hospital sota la supervisió del servei de farmàcia.

La comissió mixta de seguiment, constituïda per representants de l’IQS i de Blanquerna, el Departament de Salut i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, ha elaborat el document que estableix el model organitzatiu, així com la guia docent de les pràctiques tutelades del Grau a Farmàcia.

Procés d’admissió

Sol·licitar admissió

Per fer la sol·licitud d’admissió als nostres programes de grau, necessitem una sèrie de documents perquè pugui ser valorada la teva admissió. Crear compte i iniciar sessió aquí. Cal que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació a pujar

 • DNI / Passaport vigent
 • Fotografia tipus carnet de color, fons blanc i en format jpg (176×220 píxels).

Alumnat procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
 • Qualificacions de les PAU (en cas de tenir-ne els resultats).
 • Si curses CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): expedient acadèmic actualitzat.
 • Si heu iniciat algun grau en una altra universitat: expedient acadèmic.

Alumnat no procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions dels dos darrers cursos previs a l’accés a la universitat.
 • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels darrers estudis previs a l’accés a la universitat.

Prova d’admissió:

Cal triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció

Durant el procés, cal abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en cas que el/la candidat/a no sigui admès/a als estudis, això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

La prova d’admissió ONLINE és de tipus psicotècnic i també inclou una prova de nivell d’anglès que hauràs de realitzar independentment de si disposes d’algun certificat d’idioma o no.

Les proves d’admissió s’enviaran per correu electrònic a les 15:30 de la data escollida. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament i disposes de 24 hores per realitzar el test; des de les 15.30 del dia de la prova fins a les 15.30 del dia següent.

La Comissió d’Admissions resoldrà la vostra admissió en base als estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. La Comissió d’Admissions us informarà de la vostra admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vau realitzar la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com Nadal i Setmana Santa).

En cas de ser admès, aquesta admissió queda condicionada per emplenar els requisits necessaris per a la matriculació als estudis de grau.

El pagament de la prematrícula és obligatori i és el pas previ abans de l’obertura del període de matriculació quan l’alumne/a haurà de formalitzar la seva matrícula.

Un cop admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per fer el pagament de la prematrícula des de la plataforma de preinscripció online mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En cas contrari, s’entén que no interessa continuar el procés i es renuncia a la prematrícula.

La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula quan s’efectuï la mateixa. Únicament es torna en cas que l’alumne/a no compleixi els requisits d’accés als estudis d’IQS (no haver superat les PAU o els estudis previs a l’accés a la universitat o no haver obtingut el visat) sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

Import de la prematrícula del Grau en Farmàcia: 6.705 €

A partir de l’última setmana de juny s’obrirà el termini de matriculació. La prematrícula només garanteix que l’alumne es pugui matricular al grau fins 15 dies després de l’obertura del període de matriculació. En cas contrari, s’entendrà que l’alumne/a no està interessat/da a seguir el procés.

Enviarem un correu electrònic amb les credencials i les instruccions per poder procedir a la matriculació.

Beques i ajuts

Pel Grau en Farmàcia disposem de beques i condicions diferents. Per a més informació, consulteu l’equip d’admissions.

Descarregar catàleg

También te puede interesar

Carregant informació...