Vés al contingut

Estudis

Departaments IQS School of Engineering

Química Orgànica i Farmacèutica

Presentació

El Departament de Química Orgànica i Farmacèutica, creat el 1969, desenvolupa de manera continuada tasques docents i investigadores orientades a l’estudi del comportament químic, químic-físic i bioquímic dels compostos orgànics. Específicament està centrat en el desenvolupament d’eines químico-farmacèutiques innovadores que donin solucions als reptes que clau per a la Societat en els àmbits de Química Mèdica i Computacional, Química Supramolecular, Química Metodològica i de Processos, Catàlisi, així com Disseny i Regulació de noves formes farmacèutiques.
El departament està compost pels laboratoris de Disseny Molecular, de Síntesi, d’Espectroscòpia, de Química Supramolecular i de Química Metodològica, i les unitats de Tecnologia Farmacèutica i de Regulació a la indústria farmacèutica.

Docència

El Departament de Química Orgànica i Farmacèutica desenvolupa la seva activitat docent als Graus en Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Biotecnologia i Ciències Biomèdiques, així com al Màster en Química Farmacèutica. En tots imparteix docència relacionada amb els aspectes fonamentals i estructurals dels compostos orgànics, així com amb la seva síntesi i reactivitat. També es duen a terme tasques docents relacionades amb la dimensió farmacèutica de la química, que inclouen el disseny computacional, la síntesi i l’obtenció a escala industrial de nous fàrmacs.

Gràcies a la seva dimensió farmacèutica, el departament també és responsable de la docència en àrees de Tecnologia Farmacèutica (disseny de formes farmacèutiques/cosmètiques), Farmacognòsia i Registres i Gestió a la indústria farmacèutica.

El departament és responsable i dinamitza la Plataforma de determinació estructural espectroscòpica que inclou el servei de ressonància magnètica nuclear (RMN). Com a part de la seva activitat investigadora, el professorat del departament col·labora activament amb altres equips nacionals i internacionals a nivell acadèmic, industrial i clínic.

 

Investigació

Les línies de recerca s’emmarquen en les Àrees de Recerca en Química Orgànica i Química Farmacèutica:

  • Disseny, síntesi i avaluació biològica de nous compostos amb activitat potencial en senyalització cel·lular, adenocarcinoma de pàncrees, leucèmia entre altres tipus de càncer, Alzheimer i VIH (Sida).
  • Disseny molecular: química computacional i quimioinformàtica aplicades al disseny de fàrmacs.
  • Compostos pirròlics porfirinoides amb activitat farmacològica i per a la detecció d’espècies biològiques rellevants.
  • Nanopartícules de sílice mesoporosa com a nanovehicles de sensors i fàrmacs.
  • Disseny, síntesi i avaluació biològica de nous compostos amb activitat potencial davant de Distròfia Miotònica.
  • Noves metodologies sintètiques mitjançant l’ús d’intermedis reactius basats en àtoms d’halògens, bor i silici amb vista a la formació d’enllaços C-C i C-X.
  • Disseny de formes farmacèutiques/cosmètiques.

Vols veure més departaments?