Vés al contingut

Estudis

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

A IQS aconseguiràs una formació multidisciplinària en tecnologies industrials, amb els coneixements necessaris per liderar projectes innovadors en empreses. A través de l’ensenyament personalitzat, en grups reduïts, i l’horari continu, et convertiràs en un professional de l’enginyeria amb alta ocupabilitat en sectors com ara automoció, aeronàutica, robòtica, disseny, etc.

Informació clau

Cursos

4 cursos acadèmics

Crèdits

240 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horaris

De dilluns a divendres 8:00 a 14:30 h

Optatives batxillerat recomanades

Matemàtiques, Física, Química, Dibuix Tècnic

Idiomes

Primer curs en castellà. Resta de cursos trilingües: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l’alumnat i del professorat

Per què estudiar Enginyeria Industrial a IQS

Projectes de Fi de Grau vinculats a empreses capdavanteres.

Més de 2 hores diàries de laboratori i simulació des del primer curs.

Llicències d’ús per a tots els estudiants de les aplicacions informàtiques necessàries en el desenvolupament professional.

Pràctiques a empresa.

Instal·lacions

Més de 8.700 m² destinats a laboratoris i tallers

A IQS treballaràs a laboratoris i tallers equipats amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics per al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials on podràs posar en pràctica tot allò que aprens durant el grau.

Objectius i competències

Assignatura ECTS
Física 12
Matemàtiques I 12
Expressió Gràfica 9
Informàtica 9
Economia i Empresa 9
Estadística 9
Química 9
Assignatura ECTS
Operacions Bàsiques de l'Enginyeria Química 6
Teoria de Circuits 6
Dibuix Industrial 6
Termodinàmica 5
Màquines Elèctriques 5
Mecànica de Fluids 5
Mecànica de Materials 5
Matemàtiques II 4,5
Mecànica Aplicada 4,5
Tecnologia del Medi Ambient 4,5
Teoria de Màquines 4,5
Fonament de Ciència de Materials 4
Assignatura ECTS
Motors Tèrmics 6
Teoria d'Estructures 6
Construccions Industrials 6
Tecnologia de Materials 6
Electrònica 5
Resistència de Materials 5
Sistemes Elèctrics 5
Ètica Professional 5
Processos de Fabricació 4'5
Matemàtiques III 4'5
Organització Industrial 4
Oral and Written Communication 3
Assignatura ECTS
Assignatures optatives 10
Càlcul d'elements de màquines 6
Tecnologia de Fabricació de Màquines 6
Automàtica 6
Informàtica i Comunicacions 6
Termotècnia 6
Projectes 6
Practicum a l'Empresa 6
Treball de Fi de Grau (TFG) 6

Assignatures optatives

Procés d’admissió

Sol·licitar admissió

Per a fer la sol·licitud d’admissió en els nostres programes de grau, necessitem una sèrie de documents perquè pugui ser valorada la teva admissió. Crear compte i iniciar sessió aquí. És necessari que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació a pujar

 • DNI / Passaport vigent
 • Fotografia tipus carnet en color, fons blanc i en format jpg (176×220 píxels).

Alumnat procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
 • Qualificacions de les PAU (en cas de tenir els resultats).
 • Si estàs cursant CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): expedient acadèmic actualitzat.
 • Si has iniciat algun grau en una altra universitat: expedient acadèmic.

Alumnat No procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions dels dos últims cursos previs a l’accés a la universitat.
 • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels últims estudis previs a l’accés a la universitat.

Prova d’admissió:

S’haurà de triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció

Durant el procés, es requereix abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en el cas que el/la candidat/a no sigui admès/a a els estudis, això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts.

La prova d’admissió ONLINE és de tipus psicotècnic i també inclou una prova de nivell d’anglès que hauràs de realitzar independentment de si disposes o no d’algun certificat oficial d’idioma.

Les proves d’admissió s’enviaran per correu electrònic a les 15:30 de la data escollida. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament i disposes de 24 hores per realitzar el test; des de les 15.30 del dia de la prova fins a les 15.30 del dia següent.

La Comissió d’Admissions resoldrà la teva admissió sobre la base dels estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. La Comissió d’Admissions t’informarà de la teva admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vas realitzar la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com a Nadal i Setmana Santa).

En el cas de ser admès, aquesta admissió quedarà condicionada per l’emplenament dels requisits necessaris per a la matriculació als estudis de grau.

El pagament de la prematrícula és obligatori i és el pas previ abans de l’obertura del període de matriculació quan el/la alumne/a haurà de procedir a formalitzar la seva matrícula.

Una vegada admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per a realitzar el pagament de la prematrícula des de la plataforma de preinscripció en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En cas contrari, s’entén que no interessa continuar amb el procés i es renuncia a la prematrícula.

La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula quan s’efectuï la mateixa. Únicament es retorna en cas que el/la alumne/a no compleixi amb els requisits d’accés als estudis de IQS, (no haver superat les PAU o els estudis previs a l’accés a la universitat o no haver obtingut el visat) sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

Import de la prematrícula del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: 1000€

A partir de l’última setmana de juny s’obrirà el termini de matriculació. La prematrícula només garanteix que l’alumne es pugui matricular en el grau fins a 15 dies després de l’obertura del període de matriculació. En cas contrari, s’entendrà que el/la alumne/a no està interessat/a a seguir el procés.

Enviarem un correu electrònic amb les credencials i les instruccions per a poder procedir a la matriculació.

Beques i ajuts

IQS disposa de tres tipus de beques diferents per a alumnes de grau. Per demanar la beca necessites estar preinscrit i haver estat admès a un dels nostres graus. Segons la teva situació i les circumstàncies, pots demanar la beca que s’adapti a la teva situació i necessitats. També disposem de descomptes per als alumnes amb família nombrosa i per al segon fill a IQS.

Aquí comença la teva carrera professional

IQS ens dediquem a formar professionals i assegurar-nos que tots i cadascun dels nostres estudiants podran entrar al mercat laboral de l’enginyeria en tecnologia industrial amb diverses sortides professionals, entre elles:

Sortides professionals

 • Empreses de totes les àrees industrials: automòbil, ferrocarril, elèctriques, aeronàutiques, màquina-eina, metal·lúrgia, petroquímica, etc.

 • Oficines d’Enginyeria de Projectes.

 • Departaments tècnics d’empreses industrials i de serveis.

 • Empreses de comercialització i instal·lació de productes industrials.

 • Centres i indústries de desenvolupament tecnològic.

 • Consultoria

 • Administració pública.

Pràctiques a empreses

En el pla d’estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials tots els estudiants realitzen pràctiques en indústries i empreses (assignatura Pràcticum) per l’equivalent a 6 crèdits. IQS disposa d’un servei especialitzat en la cerca i l’assessorament per a la realització de les pràctiques.

Les pràctiques en empresa són obligatòries i es realitzen al quart curs (semestre 8). Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

  • Primer contacte amb el món laboral.
  • Orienten els estudiants en funció dels seus interessos professionals.
  • Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar coneixements teòrics i competències adquirides.
  • Possibilitat daccedir a un lloc de treball.
  • Confereixen un valor afegit al currículum vitae.

IQS Careers

Professorat

Dr. Alberto Balfagón Costa

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Andrés García Granada

Departament Enginyeria Industrial

Avatar

Ferran López Navarro

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Giovanni Gómez Gras

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Guillermo Reyes Pozo

Deganat IQS School of Engineering i Departament Enginyeria Industrial

Dr. Joaquim Menacho Solà-Morales

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Jordi Díaz Ferrero

Deganat IQS School of Engineering i Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Jordi Cuadros Margarit

Departament de Mètodes Quantitatius

Dr. Jordi Martorell López

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Jose Javier Molins Vara

Secretaria General i Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Josep Maria Puigoriol Forcada

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Josep Oriol Pou Ibar

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dra. M. del Mar Guitert Catasús

Departament de Gestió Empresarial

Dra. M. Luisa Espasa Sempere

Departament Enginyeria Industrial

Dra. Mª Victoria Codera Pastor

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Manuel Abad Roldán

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Marco Antonio Pérez Martínez

Departament Enginyeria Industrial

Dra. Meritxell Sáez Cornellana

Departament de Mètodes Quantitatius

Núria Llaverias Baqués

Departament Enginyeria Industrial

Avatar

Dr. Pedro Palacín Farré

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Rafael González Olmos

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Raúl Castillo Muñoz

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Robert Texidó Bartés

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Roger Estrada Tejedor

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Salvador Borrós Gómez

Direcció i Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Sauro José Yagüe Yagüe

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Xavier Casanovas Combalia

Departament de Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià

IQS està compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per garantir la millora contínua mitjançant el Comitè de Qualitat d’IQS School of Engineering.

IQS School of Engineering disposa des de l’any 1995 d’una Unitat de Gestió de Qualitat. Inicialment, els esforços van estar relacionats amb els serveis tècnics que IQS presta a les indústries, empreses i administracions.

Des de l’any 2000, gran part de les actuacions han estat destinades a la implementació d’un sistema de qualitat en l’àmbit de la docència. El manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) d’IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL) es va presentar a l’AQU per a la seva avaluació a la convocatòria AUDIT 2009, obtenint una valoració positiva a data 22 d’abril de 2010. La Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya es va reunir amb data 11 de desembre de 2012 i va ratificar l’ampliació del disseny del SGIQ per contemplar l’adhesió al programa AUDIT d’IQS School of Management. El Grau en Química ha superat el procés d’acreditació d’AQU Catalunya, d’acord amb el Marc, per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials (2010). La Universitat Ramon Llull (URL) i els seus centres ja tenen una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i de recerca i gestió.

Descarregar catàleg

También te puede interesar

Carregant informació...