Vés al contingut

Estudis

Grau en Biotecnologia

El Grau en Biotecnologia està orientat a descobrir les bases bioquímiques i moleculars que determinen el funcionament dels organismes vius. Et formaràs també en la producció de productes i fàrmacs biotecnològics amb aplicacions en diferents àrees amb l’objectiu de millorar la salut i la vida humana.

Informació clau

Cursos

4 cursos acadèmics

Crèdits

240 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horaris

De dilluns a divendres 8.00 a 14:30h

Optatives batxillerat recomanades

Matemàtiques, Química i Biologia

Idiomes

Primer curs en castellà. Resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l’alumnat i del professorat

Per què estudiar Biotecnologia a IQS

Laboratori per a fins docents més gran del país, equipat amb les últimes tecnologies.

Fins a 3 hores diàries de pràctiques en laboratori des del primer curs.

Pràctiques en centres de recerca o en empreses importants del sector.

Possibilitat de realitzar intercanvis internacionals

Instal·lacions

Més de 8.700 m² de laboratoris i tallers

En IQS treballaràs en laboratoris i tallers equipat amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics per al Grau en Biotecnologia on podràs posar en pràctica tot el que aprens durant el grau.

Objectius i competències

Per què estudiar Biotecnologia a IQS?

La principal raó per a estudiar biotecnologia és que aquesta disciplina millora molts aspectes de les nostres vides, ja que combina la tecnologia i la biologia per a crear productes i realitzar importants avanços en àmbits fonamentals, com la nostra salut.

A més, en estudiar biotecnologia adquiriràs diversos coneixements multidisciplinaris, relacionats amb diverses branques de la ciència.

Una altra raó de per què estudiar biotecnologia és que, d’altra banda, en cursar el Grau en biotecnologia podràs treballar en benefici de tota la societat.

Assignatura ECTS
Química General I 6
Química General II 6
Matemàtiques Aplicades I 7
Fonaments de Física 6
Biologia Cel·lular i Genètica 6
Aplicacions Informàtiques 4
Termodinàmica i Cinètica 5
Biologia Animal i Vegetal 4
Microbiologia 5
Laboratori 1+2 (Química i Biologia) 6
Estadística Aplicada 5
Assignatura ECTS
Fonaments d'Enginyeria de Processos 6
Química Orgànica Biològica 5
Biologia Molecular 5
Estructura i Funció de Biomolècules 5
Anàlisi Bioquímica i Bioassajos 5
Laboratori 3 (Bioquímica) 4
Tecnologia d'ADN Recombinant 6
Bioreactors 5
Metabolisme i Regulació 5
Gestió i Economia de l'Empresa 5
Matemàtiques Aplicades II 5
Laboratori 4 (Biologia Molecular) 4
Assignatura ECTS
Bioinformàtica 6
Enginyeria de Proteïnes 5
Processos de Separació i Purificació 5
Fisiologia Molecular 5
Ètica 5
Laboratori 5 (Bioreactors i Bioprocessos) 4
Oral and Written Communication 3
Genòmica, Proteòmica i Metabolòmica 5
Tècniques Experimentals Avançades 5
Dianes Terapèutiques i Farmacologia 5
Cultius Cel·lulars 4
Immunologia 4
Laboratori 6 (Biotecnologies per a la Salut) 4
Assignatura ECTS
Biocatàlisis y Biotransformacions 5
Tecnologies Biomèdiques i Biomaterials 5
Optativa 1 5
Optativa 2 5
Optativa 3 5
Laboratori Integrat 5
Creació de Bioempreses i Emprenedoria 4
Seminaris Interdisciplinaris 3
Optativa 4 5
Practicum 6
Treball Fi de Grau 12

Assignatures optatives

Treball Fi de Grau

El TFG consisteix en la realització individual per part de l’alumne d’un projecte en el qual existiran elements de recerca o d’aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. El Treball es realitzarà sota la direcció d’un professor del grau, incorporant-se l’alumne a un equip de recerca. Amb les mateixes garanties acadèmiques i sempre sota la tutoria d’un professor del grau, el TFG podrà realitzar-se en altres institucions, com altres universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El TFG culminarà amb la redacció d’una memòria i la seva presentació i defensa enfront d’un tribunal.

 

El Treball de Fi de Grau està constituït per tres parts ben diferenciades:

1. Realització d’un treball individual per part de l’alumne:

 • El treball es realitzarà, sota la direcció d’un professor del grau, en el si d’un equip de recerca del propi centre o d’altres institucions o empreses amb les quals existeixi un conveni que inclogui aquesta activitat.
 • El treball a desenvolupar ha d’estar prèviament definit com un projecte en el qual es detallin tema a estudiar, rellevància d’aquest, objectius plantejats i metodologia a emprar.
 • El treball ha d’incloure elements de recerca o d’innovació, no acceptant treballs solament de recopilació bibliogràfica o d’aplicació rutinària de procediments coneguts.

2. Redacció d’una memòria sobre el treball realitzat:

 • El treball realitzat es plasmarà en una Memòria escrita que serà tutelada pel mateix professor/director del TFG.
 • El format de la Memòria serà l’habitual d’un treball científic.

3. Presentació i defensa del treball enfront d’un tribunal designat a aquest efecte:

 • L’alumne exposarà el treball enfront d’un tribunal designat pel Degà de l’Escola. La durada de la presentació serà d’uns 20 minutos, més un període de preguntes i aclariments que podrà formular el tribunal.
 • El tribunal estarà compost habitualment per tres professors del grau, si bé podrà participar també un especialista d’altres centres universitaris o de la indústria.
Per a iniciar el TFG l’alumne haurà de tenir superats el 80% dels continguts del grau. Per a la presentació del TFG l’alumne haurà d’haver superat la totalitat de les altres matèries del grau.

Aquí comença la teva carrera professional

Les sortides professionals del Grau en Biotecnologia d’ IQS són molt variades. Durant els teus estudis rebràs una educació integral gràcies a les seves instal·lacions capdavanteres i el seu excel·lent cos docent. Això et permetrà conèixer les diferents àrees de la biotecnologia i enfocar el teu perfil a un sector determinat. A continuació pots veure quines són les sortides professionals del Grau en Biotecnologia.

Sortides professionals

 • Integrar-se en empreses biotecnològiques en un ampli ventall de sectors: Biotecnologia Industrial / Agroindústria / Medi ambient / Energia / Indústria alimentària / Indústria farmacèutica / Diagnòstic / Biomedicina.

 • Integrar-se en equips de R+D+i per a l’aplicació d’eines biotecnològiques per al desenvolupament i aplicació de productes i serveis que utilitzin organismes o els seus components biològics.

 • Desenvolupar la seva activitat professional en l’administració pública i en el camp de la docència.

 • Continuar amb estudis de postgrau: màsters i doctorats.

Pràctiques en empresa

En el pla d’estudis del Grau en Química, tots els estudiants realitzen pràctiques en centres de recerca o pràctiques en empreses del sector equivalents a 6 crèdits. El Servei de Carreres Professionals t’ajudarà en la cerca i assessorament per a realitzar les pràctiques.

 • Primer contacte amb el món laboral.
 • Orienten l’estudiant en funció dels seus interessos professionals.
 • Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides.
 • Possibilitat d’accedir a un lloc de treball.
 • Confereixen un valor afegit al curriculum vitae.
IQS Careers

Professorat

Dr. Antoni Planas Sauter

Departament de Bioenginyeria

Dr. Benjamí Oller Salvia

Departament de Bioenginyeria

Dr. Carlos Eduardo Semino

Departament de Bioenginyeria

Dra. Cristina Fornaguera Puigvert

Departament de Bioenginyeria

Dr. David Sánchez García

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Avatar

Dr. Francesc Xavier Guix Ràfols

Departament de Bioenginyeria

Dr. Horacio Moreno Manzano

Departament de Bioenginyeria

Dr. Javier Fernández García

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Joaquim Menacho Solà-Morales

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Jordi Teixidó Closa

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Jordi Duran Castells

Departament de Bioenginyeria

Dra. Judith Báguena Polo

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. Laura Fernández Ruano

Departament de Mètodes Quantitatius

Dr. Llorenç Puig Puig

Departament de Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià

Dra. M. del Mar Guitert Catasús

Departament de Gestió Empresarial

Dra. M. Josefa Blanco Roca

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. Mª Victoria Codera Pastor

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. Magdalena Faijes Simona

Departament de Bioenginyeria

Dr. Marc Carnicer Heras

Departament de Bioenginyeria

Dra. Maria Auset Vallejo

Departament de Bioenginyeria

Dra. Marta Guerra Rebollo

Departament de Bioenginyeria

Dr. Martí Lecina Veciana

Departament de Bioenginyeria

Dra. Meritxell Sáez Cornellana

Departament de Mètodes Quantitatius

Dra. Montserrat Agut Bonsfills

Departament de Bioenginyeria

Dr. Oscar Gulías Borau

Departament de Bioenginyeria

Dr. Pablo Leivar Rico

Deganat IQS School of Engineering i Departament de Bioenginyeria

Patricia Torruella Barrios

Departament de Bioenginyeria

Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Robert Texidó Bartés

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Roger Bresolí Obach

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Roger Estrada Tejedor

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Xavier Biarnés Fontal

Departament de Bioenginyeria

Dr. Xavier Ortiz Almirall

Departament de Química Analítica i Aplicada

Procés d’admissió

Sol·licitar admissió
Per a fer la sol·licitud d’admissió en els nostres programes de grau, necessitem una sèrie de documents perquè pugui ser valorada la teva admissió. Crear compte i iniciar sessió aquí. És necessari que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació a pujar:

 • DNI / Passaport vigent
 • Fotografia tipus carnet en color, fons blanc i en format jpg (176×220 píxels).

Alumnat procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
 • Qualificacions de les PAU (en cas de tenir els resultats).
 • Si estàs cursant CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): expedient acadèmic actualitzat.
 • Si has iniciat algun grau en una altra universitat: expedient acadèmic.

Alumnat no procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions dels dos últims cursos previs a l’accés a la universitat.
 • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels últims estudis previs a l’accés a la universitat.

Prova d’admissió:

 • S’haurà de triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció:

Durant el procés, es requereix abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en el cas que el/la candidat/a no sigui admès/a a els estudis, això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts.

La prova d’admissió ONLINE és de tipus psicotècnic i també inclou una prova de nivell d’anglès que hauràs de realitzar independentment de si disposes o no d’algun certificat oficial d’idioma.

Les proves d’admissió s’enviaran per email a les 15.30 de la data triada. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament i disposes de 24 hores per a realitzar el test; des de les 15.30 del dia de la prova fins a les 15.30 de l’endemà.

La Comissió d’Admissions resoldrà la teva admissió sobre la base dels estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. La Comissió d’Admissions t’informarà de la teva admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vas realitzar la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com a Nadal i Setmana Santa).

En el cas de ser admès, aquesta admissió quedarà condicionada per l’emplenament dels requisits necessaris per a la matriculació als estudis de grau.

El pagament de la prematrícula és obligatori i és el pas previ abans de l’obertura del període de matriculació quan el/la alumne/a haurà de procedir a formalitzar la seva matrícula.

Una vegada admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per a realitzar el pagament de la prematrícula des de la plataforma de preinscripció en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En cas contrari, s’entén que no interessa continuar amb el procés i es renuncia a la prematrícula.

La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula quan s’efectuï la mateixa. Únicament es retorna en cas que el/la alumne/a no compleixi amb els requisits d’accés als estudis d’ IQS, (no haver superat les PAU o els estudis previs a l’accés a la universitat o no haver obtingut el visat) sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

Import de la prematrícula del Grau en Biotecnologia: 1000€

A partir de l’última setmana de juny s’obrirà el termini de matriculació. La prematrícula només garanteix que l’alumne es pugui matricular en el grau fins a 15 dies després de l’obertura del període de matriculació. En cas contrari, s’entendrà que el/la alumne/a no està interessat/a a seguir el procés.

Enviarem un correu electrònic amb les credencials i les instruccions per a poder procedir a la matriculació.

Beques i ajudes

IQS disposa de tres tipus de beques diferents per a alumnes de grau. Per a demanar la beca necessites estar preinscrit i haver estat admès a un dels nostres graus. Segons la teva situació i circumstàncies, pots demanar la beca que s’adapti a les teves necessitats. També disposem de descomptes per als alumnes amb família nombrosa i per al segon fill a IQS.

IQS està compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per a garantir la millora contínua a través del Comitè de Qualitat d’ IQS School of Engineering.

IQS School of Engineering disposa, des de l’any 1995, d’una Unitat de Gestió de Qualitat. Inicialment els esforços van estar relacionats amb els Serveis Tècnics que IQS presta a les indústries, empreses i administracions.

Des de l’any 2000, gran part de les seves actuacions han estat destinades a la implementació d’un sistema de qualitat en l’àmbit de la docència. El manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) de IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL) es va presentar a l’AQU per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009, obtenint una valoració positiva a data de 22 d’abril de 2010. La Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya es va reunir amb data 11 de desembre 2012 i va ratificar l’ampliació del disseny del SGIC per a contemplar l’adhesió al programa AUDIT d’ IQS School of Management. El Grau en Química ha superat el procés d’acreditació d’AQU Catalunya, d’acord amb el Marc, per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials (2010). La Universitat Ramon Llull (URL) i els seus centres, tenen ja una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i de recerca i gestió.

Descarregar catàleg

También te puede interesar

Carregant informació...