Vés al contingut

Estudis

GQF – Grup de Química Farmacèutica

2021 SGR 00533

Coordinador

La recerca del GQF se centra en dues grans àrees:
1) La Unitat de Química Farmacèutica (nous fàrmacs)
2) La Unitat de Processos Químics en Continu

1) La Unitat de Química Farmacèutica (nous fàrmacs): formulació farmacèutica i cosmètica, biologia aplicada i producció de API dins de les àrees de Biomedicina i Ciències de la Salut.
2) La Unitat de Processos Químics en Continu: aplicació de les noves tecnologies de manufactura avançada en química fina, per a transformar i optimitzar els sistemes de producció de discontinu (batch) a continu, convertint-los en processos més eficients, més estables, més segurs, més ràpids i més nets.
Aquest ventall de serveis s’ofereix des de la utilització dels dos equips de reacció en continu de la unitat: el reactor Syrris ASIA per a petits assajos, i el TITAN per a escalats i producció de petits lots, de l’ordre del quilo de producte. Les Tecnologies Analítiques de Procés (PAT) permeten el seguiment en continu dels processos i garanteixen la qualitat dels seus resultats.

En aquest entorn, GQF realitza les seves activitats d’I+D i transferència de tecnologia en les línies:

  • Inhibidors de tirosina-quinases amb aplicació en càncer (pulmó, mama i pàncrees)
  • Composts amb activitat enfront de receptors de tipus quimiocines (inhibidors de CXCR4)
  • Composts amb activitat enfront de la distròfia miotònica
  • Assaig (Screening) i selecció de reaccions químiques, amb el suport de reactors de microones
  • Assajos de laboratori per al desenvolupament de nous processos o per a la millora dels existents
  • Optimització de processos, mitjançant disseny d’experiments (DoE)
  • Escalat de processos, nous o existents
  • Producció de lots petits

Membres

Projectes d'investigació