Vés al contingut

Estudis

Grau en Ciències Biomèdiques

El Grau en Ciències Biomèdiques està orientat a adquirir els coneixements en biociències que permeten aplicar la recerca al camp de la medicina per comprendre el perquè de les malalties humanes i trobar-los solucions. Et formaràs per entendre millor els mecanismes patològics que provoquen malalties i tractar-les més eficientment, aplicant la investigació bàsica en el camp de la medicina. Durant el grau comprendràs les bases biològiques (bioquímiques, moleculars, genètiques i fisiològiques) que determinen el funcionament dels organismes vius i de l’ésser humà.

Informació clau

Cursos

4 cursos acadèmics

Crèdits

240 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horaris

De dilluns a divendres 8:00 a 14:30

Optatives batxillerat recomanades

Matemàtiques, Química i Biologia

Idiomes

Primer curs en castellà. Resta de cursos trilingües: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l’alumnat i del professorat

Per què estudiar Ciències Biomèdiques a IQS

Laboratori per a fins docents més gran del país, equipat amb les darreres tecnologies

Fins a 3 hores diàries de pràctiques al laboratori des del primer curs

Pràctiques en centres de recerca o empreses importants del sector.

Possibilitat de fer intercanvis internacionals

Instal·lacions

Més de 8.700 m² de laboratoris i tallers

A IQS treballaràs a laboratoris i tallers equipats amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics per al Grau en Ciències Biomèdiques on podràs posar en pràctica tot allò que aprens durant el grau.

Què estudien les Ciències Biomèdiques?

La biomedicina és la disciplina que s’encarrega d’estudiar els aspectes biològics de la medicina. Per això, analitza els factors cel·lulars, genètics, moleculars i bioquímics del cos humà i les malalties que les persones poden patir.

Seràs capaç de:

• Fer investigacions mèdiques en què s’implementin instruments i eines biomèdiques.
• Solucionar problemes de l’àmbit de la salut, fent servir els procediments biològics.
• Analitzar i aplicar la lògica en diferents processos.
• Dedicar ampli temps a la investigació científica dins del laboratori.

Assignatura ECTS
Biologia Cel·lular i Genètica 6
Introducció a la Fisiopatologia i Histologia 6
Microbiologia 6
Anatomia 6
Química General 6
Química Biològica 6
Biofísica 6
Matemàtiques Aplicades 6
Aplicacions Informàtiques i Anàlisi de Dades 6
Fonaments de Bioestadística 6
Assignatura ECTS
Estructura i Funció de Biomolècules 5
Metabolisme i Regulació 5
Anàlisi Bioquímic i Bioassajos 5
Principis de Biologia Molecular 5
Tecnologia del DNA recombinant 5
Fisiologia Humana 5
Fisiologia de Sistemes 5
Biologia del Desenvolupament 5
Genètica Humana 4
Epidemiologia i Salut Pública 4
Laboratori: Bioquímica 6
Laboratori: Biologia Molecular 6
Assignatura ECTS
Bioinformàtica 4
Immunologia 4
Fisiopatologia Molecular 5
Anatomia Patològica 5
Malalties Infeccioses 5
Tècniques de Diagnòstic 5
Dianes Farmacèutiques i Farmacologia 4
Tecnologies Biomèdiques i Biomaterials 5
Models Cel·lulars 4
Ciències Òmiques 5
Pensament Crític en Ciències Biomèdiques i Bioètica 4
Comunicació a Ciències Biomèdiques 3
Laboratori: Biopatologia 6
Laboratori: Biotecnologies per a la Salut 6
Assignatura ECTS
Teràpia Gènica 4
Tecnologies Biomèdiques i Biomaterials 5
Aspectes Legals de la Biomedicina 4
Seminaris Interdisciplinars 3
Optativa I 5
Optativa II 5
Optativa III 5
Optativa IV 5
Laboratori Integrat 6
Practicum a Empresa 6
Treball Fi de Grau (TFG) 12

Procés d’admissió

Sol·licitar admissió

Per fer la sol·licitud d’admissió als nostres programes de grau, necessitem una sèrie de documents perquè pugui ser valorada la teva admissió. Crear compte i iniciar sessió aquí. Cal que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació a pujar

 • DNI / Passaport vigent
 • Fotografia tipus carnet de color, fons blanc i en format jpg (176×220 píxels).

Alumnat procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
 • Qualificacions de les PAU (en cas de tenir-ne els resultats).
 • Si curses CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): expedient acadèmic actualitzat.
 • Si heu iniciat algun grau en una altra universitat: expedient acadèmic.

Alumnat no procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions dels dos darrers cursos previs a l’accés a la universitat.
 • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels darrers estudis previs a l’accés a la universitat.

Prova d’admissió:

Cal triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció

Durant el procés, cal abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en cas que el/la candidat/a no sigui admès/a als estudis, això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts.

La prova d’admissió ONLINE és de tipus psicotècnic i també inclou una prova de nivell d’anglès que hauràs de realitzar independentment de si disposes d’algun certificat d’idioma o no.

Les proves d’admissió s’enviaran per correu electrònic a les 15:30 de la data escollida. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament i disposes de 24 hores per realitzar el test; des de les 15:30 del dia de la prova fins a les 15:30 del dia següent.

La Comissió d’Admissions resoldrà la vostra admissió en base als estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. La Comissió d’Admissions us informarà de la vostra admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vau realitzar la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com Nadal i Setmana Santa).

En cas de ser admès, aquesta admissió queda condicionada per emplenar els requisits necessaris per a la matriculació als estudis de grau.

El pagament de la prematrícula és obligatori i és el pas previ abans de l’obertura del període de matriculació quan l’alumne/a haurà de formalitzar la seva matrícula.

Un cop admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per fer el pagament de la prematrícula des de la plataforma de preinscripció online mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En cas contrari, s’entén que no interessa continuar el procés i es renuncia a la prematrícula.

La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula quan s’efectuï la mateixa. Únicament es torna en cas que l’alumne/a no compleixi els requisits d’accés als estudis d’IQS (no haver superat les PAU o els estudis previs a l’accés a la universitat o no haver obtingut el visat) sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

Import de la prematrícula del Grau en Ciències Biomèdiques: 3000 €

A partir de l’última setmana de juny s’obrirà el termini de matriculació. La prematrícula només garanteix que l’alumne es pugui matricular al grau fins 15 dies després de l’obertura del període de matriculació. En cas contrari, s’entendrà que l’alumne/a no està interessat/da a seguir el procés.

Enviarem un correu electrònic amb les credencials i les instruccions per poder procedir a la matriculació.

Beques i ajuts

IQS disposa de tres tipus de beques diferents per a alumnes de grau. Per demanar la beca necessites estar preinscrit i haver estat admès a un dels nostres graus. Segons la situació i les circumstàncies, pots demanar la beca que s’adapti a les teves necessitats. També disposem de descomptes per als alumnes amb família nombrosa i per al segon fill a IQS.

Aquí comença la teva carrera professional

El Grau en Ciències Biomèdiques ofereix diverses sortides professionals atès la consolidació de les activitats professionals en biotecnologia i biomedicina al món. A continuació pots veure a quins sectors i llocs professionals pots optar una vegada acabis el grau.

Sortides professionals

 • Responsable de R+D+i

 • Responsable de laboratori

 • Investigador

 • Desenvolupador de projectes

 • Consultor

 • Comunicador (divulgació)

 • Manager de propietat intel·lectual

Pràctiques a empreses

Al pla d’estudis del Grau en Ciències Biomèdiques està previst que tots els estudiants realitzin pràctiques en empreses capdavanteres del sector equivalents a 6 ECTS. Aquestes pràctiques d’empresa (Practicum) són obligatòries i es fan al quart curs.

A IQS comptem amb un servei especialitzat en la cerca i assessorament per a la realització de les pràctiques gràcies al departament d’IQS Careers. Les pràctiques en empresa permet als alumnes tenir la primera experiència laboral abans d’acabar els estudis, cosa que els proporciona un valor afegit a la formació.

Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

 • Primer contacte amb el món laboral.
 • Orienten els estudiants en funció dels seus interessos professionals.
 • Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar coneixements teòrics i competències adquirides.
 • Possibilitat d’accedir a un lloc de treball.
 • Confereixen un valor afegit al curriculum vitae.
IQS Careers

Professorat

Dr. Antoni Planas Sauter

Departament de Bioenginyeria

Dr. Benjamí Oller Salvia

Departament de Bioenginyeria

Dr. Carlos Eduardo Semino

Departament de Bioenginyeria

Dra. Cristina Fornaguera Puigvert

Departament de Bioenginyeria

Dr. David Sánchez García

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Avatar

Dr. Francesc Xavier Guix Ràfols

Departament de Bioenginyeria

Dr. Joaquim Menacho Solà-Morales

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Jordi Díaz Ferrero

Deganat IQS School of Engineering i Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Jordi Cuadros Margarit

Departament de Mètodes Quantitatius

Dr. Jordi Duran Castells

Departament de Bioenginyeria

Dr. Jordi Martorell López

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Llorenç Puig Puig

Departament de Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià

Dra. Magdalena Faijes Simona

Departament de Bioenginyeria

Dr. Marc Carnicer Heras

Departament de Bioenginyeria

Dra. Maria Auset Vallejo

Departament de Bioenginyeria

Dra. Marta Guerra Rebollo

Departament de Bioenginyeria

Dr. Martí Lecina Veciana

Departament de Bioenginyeria

Dra. Mercedes Balcells Camps

Departament de Bioenginyeria

Dra. Montserrat Agut Bonsfills

Departament de Bioenginyeria

Dr. Oscar Gulías Borau

Departament de Bioenginyeria

Dr. Pablo Leivar Rico

Deganat IQS School of Engineering i Departament de Bioenginyeria

Patricia Torruella Barrios

Departament de Bioenginyeria

Dr. Roger Estrada Tejedor

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Salvador Borrós Gómez

Direcció i Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Xavier Biarnés Fontal

Departament de Bioenginyeria

Descarregar catàleg

También te puede interesar

Carregant informació...