Vés al contingut

Estudis

El lloc web i el domini iqs.edu corresponen a Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada (IQS), amb CIF G58022849 i domicili a la Via Augusta, 390 de Barcelona (CP 08017), adreça electrònica comunicacioiqs@iqs.edu, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb número 88. IQS és un centre d’ensenyament superior fundadora de la Universitat Ramon Llull.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a IQS o en tercers que han autoritzat el seu ús. IQS presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. IQS autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre que s’indiqui de manera clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç en la pàgina d’inici del lloc web. IQS es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.iqs.edu (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

A pesar que IQS actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. En aquest sentit IQS manifesta que els continguts del lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a IQS fins a la formalització expressa d’una relació jurídica (per exemple la formalització de la matrícula o la contractació de serveis).

IQS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. IQS no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius en aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.