Vés al contingut

Estudis

Admissions

Graus

El procés d'admissió per graus està obert

Tot el procés està dissenyat per fer-ho en línia comptant en tot moment amb el suport de l’equip d’admissions.

Coneix els detalls

Com aplico a IQS?

Per aplicar a un grau d’IQS, hauràs d’iniciar el procés d’admissió i lliurar una sèrie de documents perquè puguem avaluar el teu perfil. El primer pas del procés d’admissió és fer la preinscripció en línia.

Tot el procés, així com la prova d’admissió, estan dissenyats perquè el facis totalment en línia. Comptareu amb el suport de l’equip d’admissions per si us sorgeixen dubtes.

Pas a pas

El primer pas és crear un compte i iniciar sessió aquí. Cal que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació a pujar:

 • DNI / Passaport vigent
 • Fotografia tipus carnet en color, fons blanc i en
  format jpg (176×220 píxels)

Alumnat procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
 • Qualificacions de les PAU (en cas de tenir-ne els resultats).
 • Si curses CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): expedient acadèmic actualitzat.
 • Si has iniciat algun grau en una altra universitat: expedient acadèmic.

Alumnat no procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions dels dos darrers cursos previs a l’accés a la universitat.
 • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels darrers estudis previs a l’accés a la universitat (en cas de tenir-ne els resultats).

• Per cursar el Grau en Administració i Direcció d’Empreses, International Business, Gestió Turística i Hotelera i Màrqueting íntegrament en anglès, cal acreditar el nivell d’anglès (mínim C1, TOEFL 80 o equivalent). Si no es disposa de cap títol oficial, per a aquests graus s’haurà de realitzar un test de nivell d’anglès específic presencial a IQS i diferent del que apareix a la prova d’admissió en línia.

Data prova d’admissió:

Cal triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció:

Durant el procés, cal abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en cas que el/la candidat/a no sigui admès/a als estudis, això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

Consulta les preguntes freqüents

La prova d’admissió en línia és de tipus psicotècnic i també inclou una prova de nivell d’anglès que tots els estudiants hauran de fer independentment que acreditin un certificat oficial d’anglès.

El dia anterior a la prova enviarem per correu electrònic les indicacions per fer-la.

Les proves d’admissió s’enviaran, a l’adreça de correu electrònic indicada a la preinscripció online, a la data escollida a les 15:30 (hora espanyola). Disposes de 24 hores per fer el test; des de les 15.30 del dia de la prova fins a les 15.30 del dia següent.

La prova admissió té una durada aproximada de 3 hores.

Més informació

La Comissió d’Admissions ha de resoldre l’admissió sobre la base dels estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. Informarem de l’admissió per correu electrònic en un termini de 15 dies a partir del dia de la realització de la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com Nadal, Setmana Santa i qualsevol festiu, on es pot allargar més de 15 dies). En cas de ser admès/a, aquesta admissió queda condicionada al compliment dels requisits acadèmics necessaris per a l’accés als estudis de grau.

El pagament de la prematrícula és obligatori i és el pas previ abans de l’obertura del període de matriculació quan l’alumne/a haurà de formalitzar la matrícula.

Un cop admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per fer el pagament de la prematrícula des de la plataforma de preinscripció online mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En cas contrari, s’entén que no interessa continuar el procés i es renuncia a la prematrícula.

La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula quan s’efectuï la mateixa.

Únicament es torna en cas que l’alumne/a no compleixi els requisits d’accés als estudis d’IQS (no haver superat les PAU o els estudis previs a l’accés a la universitat o no haver obtingut el visat) sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts.

Import de la prematrícula:
Grau en Farmàcia: 6.705 €
Grau en Ciències Biomèdiques: 3.000 €
Grau a International Business: 3.000 €
Resta de graus i dobles graus: 1.000 €

A partir de la darrera setmana de juny s’obrirà el termini de matriculació. La prematrícula només garanteix que l’alumne es pugui matricular al grau fins 15 dies després de l’obertura del període de matriculació.

En cas contrari, s’entendrà que l’alumne/a no està interessat/da a seguir el procés.

Enviarem un correu electrònic amb les credencials i les instruccions per poder procedir a la matriculació. Durant el procés de matrícula online, cal pujar la següent documentació:

 • Document que acrediti la via d’accés a la universitat.
 • Document acreditatiu de condició d’esportista d’elit o d’alt rendiment, si escau.
 • Document acreditatiu de necessitats educatives especials que especifiqui les adaptacions curriculars rebudes, si escau.

En el cas d’efectuar el pagament domiciliat, si es disposa d’un compte bancari en territori espanyol, s’ha de presentar l’original de l’ordre de domiciliació de deute directe “SEPA” emplenat i signat pel titular del compte bancari.

Import de la matrícula

Curs 2024-2025: 223,50 € crèdit (preu crèdit reconegut: 156,45 €)

 • Grau 13.410 € (60 crèdits)
 • Doble Grau: en funció del nombre de crèdits matriculats
 • En el cas dels alumnes del Grau en Màrqueting que facin un curs en una de les universitats estrangeres amb què tenim acords especials, el preu del crèdit variarà l’any que estudiïn fora. Aquesta variació en el preu del crèdit també s’aplica en el cas dels alumnes del Grau a International Business que facin el darrer curs al Regne Unit.
 • Els estudiants del Grau en Gestió Turística i Hotelera compten amb una Ajuda a la Reactivació del Turisme que descomptarà 3000€ de l’import total de la matrícula.

Formes de pagament

1. Pagament únic domiciliat en un compte bancari espanyol: Hauràs de presentar necessàriament el document original de l’ordre de domiciliació de deute directe “SEPA”.

 • Aquesta modalitat de pagament no serà possible amb comptes bancaris no domiciliats a Espanya.
 • L’import de la matrícula es carrega en el compte bancari durant els 15 dies següents a la matriculació.

2. Pagament únic per TPV: El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

3. Pagament fraccionat en 9 rebuts domiciliats en un compte bancari espanyol: Hauràs de presentar necessàriament el document original de l’ordre de domiciliació de deute directe “SEPA”.

 • Aquesta modalitat de pagament no serà possible amb comptes bancaris no domiciliats a Espanya.
 • Un primer rebut, durant els 15 dies següents a la matriculació, per un import del 37% de l’import de la matrícula. Pels estudiants de primer ingrés es descomptarà la prematrícula.
 • 8 rebuts domiciliats, del 5 al 10 de cada mes, d’octubre a maig. Aquesta modalitat té un cost de finançament del 4% sobre l’import ajornat.

4. Pagament fraccionat en 4 rebuts domiciliats en un compte bancari espanyol: Hauràs de presentar necessàriament el document original de l’ordre de domiciliació de deute directe “SEPA”.

 • Aquesta modalitat de pagament no serà possible amb comptes bancaris no domiciliats a Espanya.
 • Un primer rebut, durant els 15 dies següents a la matriculació, per un import del 37% de l’import de la matrícula. Pels estudiants de primer ingrés es descomptarà la prematrícula.
 • 3 rebuts domiciliats, del 5 al 10 de cada mes, d’octubre a desembre. Aquesta modalitat té un cost de finançament del 2% sobre l’import ajornat.

Exclusivament pel Grau en Farmàcia: Pagament fraccionat en 9 rebuts domiciliats en un compte bancari espanyol:

 • Un primer rebut domiciliat, durant els 15 dies següents a la matriculació, per un import del 50%. Per als estudiants de primer ingrés no es girarà aquest primer rebut perquè ja s’ha efectuat la prematrícula.
 • 8 rebuts domiciliats, del 5 al 10 de cada mes, d’octubre a maig. L’ajornament dels pagaments no comporta cap recàrrec sobre l’import ajornat.

Les persones que no disposin de compte bancari espanyol i efectuïn el pagament fora de
territori espanyol poden efectuar el pagament a través de https://iqs.flywire.com

Més informació