Vés al contingut

Estudis

Coneix IQS

Docència i recerca d’avantguarda

IQS, centre de referència en ciència i management

IQS és membre fundador de la Universitat Ramon Llull i està configurat per dues facultats universitàries: IQS School of Engineering i IQS School of Management. També compta amb departaments i divisions per a donar suport a l’emprenedoria, transferència de tecnologia i formació contínua.

Veure Pla Estratègic
0 %

Inserció laboral

0

Start-ups creades a IQS

0

Projectes de recerca

0

Patents presentades

Equip i Direcció

Coneix el nostre equip de direcció i patronat de IQS

Equip i Direcció

Coneix el nostre equip de direcció i patronat de IQS

La Fundació Privada IQS té com a finalitat dirigir i administrar IQS creat per la Companyia de Jesús l’any 1916, amb l’objectiu de formar a persones que adquireixin una rigorosa preparació universitària amb la finalitat de poder ocupar càrrecs de responsabilitat en el món de la indústria i de l’empresa.

Patronat i Direcció

School of Management

Formació integral de persones que les capaciten per a crear, liderar i gestionar organitzacions industrials i tecnològiques. Ofereix Graus i Màsters de les àrees d’Empresa, Management, Màrqueting, Finances, Turisme i Sostenibilitat.
Saber més

School of Engineering

Formació integral i interdisciplinària en les ciències bàsiques amb especial èmfasi en el treball experimental. Ofereix Graus i Masters de les àrees de Ciència i Tecnologia, Enginyeria, Salut i Sostenibilitat.
Saber més

Innovació docent

Innovació pedagògica i Excel·lència: eix central de la nostra universitat

La nostra Comissió d’Innovació Docent recolza les polítiques d’excel·lència, creant un espai vital per al debat i reflexió sobre les pràctiques pedagògiques implementades pel nostre professorat. A més, fomentem la participació en convocatòries i ajudes nacionals i internacionals que recolzen la innovació docent la institució.
Descobrir més

Transparència

Et donem la benvinguda al portal de transparència de IQS

És el nostre compromís fomentar la transparència. A través d’aquest Portal es pot accedir de manera fàcil i ràpida a informació rellevant sobre les nostres activitats, decisions i l’ús de recursos públics.

Descobrir més

Història de IQS

Fundació del Laboratori Químic de l’Ebre

Per iniciativa de la Companyia de Jesús, El P. Eduardo Vitòria fongui a Roquetes (Tarragona) el Laboratori Químic de l’Ebre que inicia les seves activitats el dia 1 d’octubre de 1905 amb la voluntat de crear centres intel·lectuals que fossin testimoni que no existeix oposició entre la fe i la ciència. Quasi de manera simultània naixien també, en el mateix emplaçament, el Laboratori Biològic de l’Ebre i l’Observatori Astronòmic de l’Ebre, al capdavant dels quals hi havia també jesuïtes amb una clara vocació científica formats en diferents universitats europees. L’any 1916 es trasllada a la ubicació actual a Sarrià, passa a denominar-se Institut Químic de Sarrià i continuarà sota la direcció del P. Vitòria fins al 1932.Al 1916 se traslada a la ubicación actual en Sarriá, pasa a denominarse Instituto Químico de Sarriá y continuará bajo la dirección del P. Vitoria hasta el 1932.

Associació d’Antics Alumnes d’IQS i creació de la revista “Afinidad”

El 23 de gener de 1921 es reuneix per primera vegada l’Associació d’Antics Alumnes del IQS amb la intenció inicial de mantenir el contacte entre els antics estudiants de l’època, però que amb el temps ha exercit funcions de col·legi professional. Simultàniament, es crea la revista Afinitat, una de les primeres revistes especialitzades en química i que en l’actualitat està indexada en les principals bases de dades de referència (WoS i Scopus). Avui dia, tant l’Associació com la revista segueixen en actiu, celebrant el centenari de la seva creació l’any 2021.

Final de la Guerra Civil

Amb el final de la Guerra Civil es considera que IQS finalitza la seva primera etapa, havent passat per anys de creixement i consolidació del seu model educatiu a Sarrià, i havent superat 7 anys d’incertesa, passant per la dissolució de la Companyia de Jesús el 28 de gener de 1932 a conseqüència del Decret de dissolució i que va obligar a desallotjar IQS i traslladar les seves classes i equipaments a domicilis particulars, i els anys de guerra civil on alumnes i professors es van dispersar en ser cridats a files.

50 aniversari d’IQS i creació de nous laboratoris

És l’any del 50 aniversari de l’Institut Químic de Sarrià, i després d’uns anys de treball intens per a recuperar el nombre d’alumnes, alhora que es mantenia l’exigència i excel·lència acadèmica, es veu la necessitat d’ampliar l’espai que ocupava el centre i la creació de nous laboratoris, i això implicava una important despesa econòmica, i és aquí on, fruit de l’estreta relació que el director de l’època, professors i estudiants manteníem amb el teixit industrial de l’època neix la idea del P. Gil de crear el Patronat d’Empreses IQS que recolzarà, moralment i econòmicament, al projecte i que es va constituir formalment el 17 de novembre de 1958. Avui dia encara continua actiu aportant prestigi i suport econòmic i educatiu.

Creació del que ara anomenem “IQS Tech Transfer”

Es crea el que es coneix com a Serveis Tècnics a la Indústria sota la direcció del P. Montagut, que amb els anys esdevindria PEINUSA (Promotora d’Enllaç entre la Indústria i la Universitat, 1985) per finalment passar a denominar-se en 2017 com IQS Tech Transfer. Divisió que gestiona les activitats d’R+D+I i de transferència de tecnologia aportant solucions a les necessitats empresarials sobre la base del coneixement cientificotècnic, i utilitzant les tècniques més avançades. IQS Tech Transfer impulsa el canvi tecnològic mitjançant la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació industrial. En aquesta època es redacten els primers Estatuts (1967) i es crea el primer Consell Directiu (1969) format per persones dels diferents estaments del centre i del món empresarial, i s’organitzen els diferents departaments del centre.

Fundació IQS

Es produeix un canvi substancial en la direcció del centre, fins ara propietat de la Companyia de Jesús. Aquesta cedeix els seus drets a la Fundació IQS, regida per un Patronat, els membres del qual són triats pel Provincial dels Jesuïtes a Catalunya. Aquests patrons trien al seu president i al Director General del centre.

Creació de la “Universitat Ramon Llull”

El 24 d’abril es presenta al Parlament de Catalunya el projecte de creació d’una nova universitat d’inspiració cristiana. Aquest projecte s’aprova per unanimitat donant el tret de sortida a la Universitat Ramon Llull (URL) de la qual IQS és membre fundacional juntament amb Blanquerna, La Salle, la Facultat de Filosofia i l’Observatori de l’Ebre. Anys més tard, s’afegiria també ESADE. El primer Rector de la Universitat seria el Dr. Miquel Gassiot (1994), que fins llavors havia estat Director de IQS (1985-1994). La renúncia inicial d’ESADE al projecte d’universitat va propiciar la creació de la Facultat d’Economia IQS amb els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses, diversificant l’oferta formativa d’IQS cap a un vessant més empresarial. Tant la Universitat Ramon Llull com la IQS School of Management (antiga Facultat d’Economia IQS) van celebrar el 25è aniversari de la seva creació l’any 2016. Després de la consolidació dels estudis d’ADE, IQS inicia els estudis d’Enginyeria Industrial en 2000.

Primera universitat espanyola en obenir l’Acreditació ABET

IQS obté l’acreditació ABET en els estudis d’Enginyeria Química, i és la primera universitat a tot l’estat espanyol en aconseguir-la, i posteriorment al 2020 també l’aconsegueix pel Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i els Màsters d’Enginyeria Química i Enginyeria Industrial, destacant l’orientació “student first” del professorat i l’elevada participació dels estudiants en els mecanismes de coordinació del Grau que impulsa el seu potencial i garanteix la seva preparació òptima. L’any 2007 també s’obté l’acreditació per la Facultat d’Economia IQS i tots els seus programes de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Des de llavors, ambdues acreditacions s’han mantingut i renovat en cada convocatòria afavorint la docència i la recerca de la nostra institució.

100 aniversari d’IQS

IQS celebra el centenari de la seva creació amb nombroses activitats de commemoració. Entre elles la inauguració del Museu IQS on es fa un repàs dels cent anys d’història de la institució. Aquests actes van acompanyats del reconeixement de la societat civil en rebre la Medalla d’Or de la ciutat de Barcelona i la Creu de Sant Jordi, distinció de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement de la seva tasca docent i investigadora.

IQS School of Engineering i IQS School of Management

El Decret publicat en el DOGC el 17 de novembre de 2011 indica el canvi de nom de l’Escola Tècnica Superior de IQS i la Facultat d’Economia IQS a IQS School of Engineering i IQS School of Management, respectivament. Aquest canvi s’acompanya d’una expansió en l’oferta acadèmica i les instal·lacions de IQS, destacant la inauguració d’un nou edifici de 10.800 m2 en 2012 destinat principalment a Management i Executive Education. En la IQS School of Engineering, es van llançar nous graus en Biotecnologia (2013), Farmàcia (2014, en col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna), i Ciències Biomèdiques (2022). D’altra banda, la IQS School of Management va introduir el Grau en Màrqueting (2017), Turisme (2021, després de la incorporació de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi), i International Business (2021, en col·laboració amb IESEG, França, i Sheffield Hallam University, el Regne Unit).

Nou centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI)

S’inaugura el nou Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI) de IQS. L’edifici té una superfície de 1.150m2, consta d’un soterrani i una planta baixa que inclouen un Laboratori de Nanotecnologia, un Laboratori de Materials Avançats i Biomaterials, un Laboratori de Processos Químic de Flux Continu i una Planta Pilot de Bioprocessos. Aquest projecte s’emmarca dins de l’objectiu OT1 de la Generalitat de Catalunya orientat a promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una recerca de qualitat, i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió europea (FEDER) en el Marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Laboratori de Neuromarketing

Amb una aposta clara per la creació de nous equipaments i per oferir una docència i recerca de gran qualitat també a la IQS School of Management, IQS inaugura l’any 2022 el nou Laboratori de Finances de la IQS School of Management creant un espai de 150 m2 equipat amb ordinadors amb el software Refinitiv Workspace que subministra accés a informació en temps real sobre mercats financers. Completa l’ampliació de nous espais l’any 2023 amb la inauguració del Neuro & Digital Marketing Lab, en una instal·lació de més de 100 m2, innovadora i única a les universitats espanyoles que està equipada amb un software avançat de màrqueting digital i amb eines de neuromàrqueting d’última generació.

Nova imatge Corporativa d’IQS

Junt amb les noves instal·lacions, IQS presenta també una renovada imatge corporativa, més innovadora. La nova imatge visual corporativa millora la llegibilitat de la marca i dona resposta a les necessitats d’un entorn més digital i internacional, encara que mantenint-se fidel als valors i orígens del centre. Així mateix, es llança una nova i millorada pàgina web. En el nou logotip, s’integren les dues facultats d’IQS, reforçant una imatge corporativa més cohesionada i transversal que aglutina així mateix totes les submarques i divisions de la institució. La “Q” cobra personalitat i dinamisme en incorporar el color verd, en referència a la sostenibilitat, molt present en el pla estratègic d’IQS. Més innovador, més internacional, més sostenible. Aquestes són les claus de la transformació i la projecció de futur d’una institució centenària que es projecta cap al futur.

Acreditacions i Rànquings IQS

ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in English)

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)

Eduniversal (Best Business Schools Worldwide)

Euromaster ECTN (European Chemistry Thematic Network Association)

Financial Times. Master in Management Ranking

AQU. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Aristos Campus Mundus.

Round University Ranking. Financial Sustainability Ranking.

Shanghai Ranking Globlal Ranking of Academic Subject 2018

QS Business Masters Ranking

Ranking El Mundo. “Las 50 carreras” y “250 master”

Ranking Times Higher Education “Top 100 Global Employability”

U-Multirank

U-Ranking. El Grado en Ingeniería Química y el Grado en Química

Vols començar? Explora les teves possibilitats