Vés al contingut

Estudis

Grau en Marketing

Orientat al màrqueting i a la comunicació digital, amb aquest grau et convertiràs en un dels professionals més demandats actualment per les empreses. Aprendràs a desembolicar-te en mercats globals i estaràs preparat per a assumir tasques directives en les noves professions de l’economia digital. Amb aquest grau podràs realitzar un any d’estudis en una universitat estrangera i obtenir una doble titulació internacional.

Informació clau

Cursos

4 cursos acadèmics

Crèdits

240 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horari

Dilluns a divendres 8.30 a 14.00 (1r i 2n curs) 15.00 a 20.00 (3r i 4t curs)

Idioma

100% en anglès o progressiu del castellà a l’anglès

Doble Grau Internacional

Obtingues un doble grau internacional oficial en una universitat del Regne Unit, Suècia, França o Alemanya

Per què estudiar Màrqueting a IQS

Podràs obtenir una doble titulació internacional al Regne Unit, Suècia, França o Alemanya

Dos itineraris de docència (100% en anglès)

Pràctiques en empreses, tant a nivell nacional com internacional

Neuro & Digital Màrqueting Lab on els estudiants milloraran les seves capacitats digitals i analítiques

Experiència internacional

Dobles Titulacions Internacionals

Bachelor in Marketing

B.S with a Major in Business Administration

International Bachelor in Management

Bachelor in International Business

Neuro & Digital Marketing Lab

El Neuro & Digital Marketing Lab de IQS és un espai físic innovador, equipat amb softwares avançats de màrqueting digital i amb eines de neuromarketing d’última generació, que permet investigar el comportament dels consumidors per a desenvolupar productes i serveis adaptats a les seves necessitats.

Aquest nou laboratori ajudarà a millorar les capacitats digitals i analítiques dels estudiants en un entorn col·laboratiu, sent capaços de participar en la creació i anàlisi de resultats que estudien el comportament dels consumidors.

Objectius i competències

Assignatura ECTS
Anàlisi de Dades 6
Economia de l'Empresa 6
Fonaments de Màrqueting 6
Tècniques de Comunicació 6
Tecnologies de la Informació i la Comunicació 6
Comptabilitat 6
Innovació i Emprenedoria 6
Recursos Humans i Comportament Organitzacional 6
Publicitat i Relacions Públiques 6
Ètica Social* 6
Direcció de Vendes Internacional* 6
Assignatura ECTS
Entorn Econòmic Global* 6
Economia Digital Global* 6
Màrqueting Global* 6
Gestió de projectes* 6
Gestió de la Informació i Relacions amb els Clients 6
Recerca de Mercats* 6
Llengua Estrangera: anglès* 6
Comerç Internacional* 6
Planificació de Màrqueting* 6
Preus i Promoció de Vendes* 6
Entorn Legal Internacional* 6
Assignatura ECTS
Estratègies de Comunicació Digital 6
Màrqueting Estratègic 6
Màrqueting B2B 6
Introducció al Disseny Web 6
Comportament del Consumidor 6
Ètica de l'Empresa i Sostenibilitat 6
Comunitats Virtuals 6
Nous Dispositius Electrònics de Màrqueting 6
Principis de Màrqueting Digital 6
Introducció a l'Anàlisi i Mètriques Digitals 6
Assignatura ECTS
Direcció Estratègica* 6
Neuromarketing 6
Disseny Gràfic 6
Màrqueting de serveis* 6
Visualització de Dades* 6
International Business* 6
European Business* 6
Cross-Cultural Management* 6
Treball fi de grau 12
Pràctiques en Empresa 18

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) s’imparteixen en anglès. En el tercer curs, totes les assignatures són en anglès.

En quart curs l’alumne haurà de triar un total de 30 crèdits ECTS del catàleg d’optatives, i el Treball fi de grau més les Pràctiques en Empresa es cursaran l’últim semestre de 4t curs (8è semestre).

Obtingues un Doble Grau Internacional

El Grau en Màrqueting ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar un curs complet en una universitat europea de l’EEES i obtenir d’aquesta manera una doble titulació, a més de tenir la possibilitat de cursar assignatures extracurriculars d’alemany  i francès.

Per a fomentar la projecció internacional dels estudiants, el tercer curs del grau s’imparteix íntegrament en anglès. A més, els alumnes conviuran en un entorn multicultural en incorporar-se a aquest curs els estudiants procedents de les universitats amb les quals IQS té conveni de col·laboració per a l’obtenció de la doble titulació.

Si decideixes realitzar una doble titulació internacional, hauràs de cursar el tercer curs en una d’aquestes 3 universitats: Northumbria Univertiy, Jonkoping University o Rennes School of Business, o el quart curs en Pforzheim University.

En cadascuna d’aquestes universitats s’ofereix un Grau diferent:

Doble Grau en Màrqueting + Bachelor in Marketing

Tercer curs complet a University of Northumbria, a Newcastle (Regne Unit). Universitat orientada a la investigació ia les necessitats de les empreses. Denominada “Business School of the Year” als premis Times Higher Education.

 

Doble Grau en Màrqueting + Bachelor of Science with Major in Business Administration

Tercer curs complet a Jönköping International Business School, a Jönköping (Suècia). Primera facultat a Suècia a tenir una doble acreditació AACSB i EQUIS.

 

Doble Grau en Màrqueting + International Bachelor Programme in Marketing

Tercer curs complet a Rennes School of Business, a Rennes (França). Entre les 90 millors escoles de negoci del món segons el rànquing Financial Times 2017.

 

Doble Grau en Màrqueting + Bachelor in International Business

Quart any complet a Pforzheim University, a Pforzheim (Alemanya). Ofereix un programa d’estudis ampli. Destaquen les àrees de Màrqueting Internacional, Investigació de Mercat i Comunicació.

Aquí comença la teva carrera professional

Les sortides professionals del grau de Màrqueting componen un ampli ventall de sortides professionals, en diferents àmbits com són el màrqueting, la comunicació, la publicitat i la gestió comercial.

Aquest Grau de Màrqueting a Barcelona prepara per a la direcció general i direccions funcionals d’empreses relacionades amb el món digital, de la  comunicació i del màrqueting. Si necessites més informació, tenim un blogpost on parlem del per què estudiar el grau en màrqueting, on es comenten també les seves sortides laborals.

Sortides professionals

 • Director/a de Màrqueting

 • Director/a Comercial i Vendes

 • Director/a de Comunicació

 • Tècnic de Recerca de Mercats

 • Brand/Product Manager

 • Analista de Màrqueting

 • Analista SEO/SEM

Pràctiques en empreses

En el pla d’estudis del Grau en Màrqueting, tots els estudiants realitzen pràctiques en empreses del sector per l’equivalent a 18 crèdits. Amb la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses a l’estranger.

A IQS disposem d’un servei especialitzat en la cerca i assessorament per a la realització de les pràctiques, el nostre departament de Carreres Professionals.

 • Són un primer contacte amb el món laboral
 • T’orientaran en funció dels teus interessos professionals
 • Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides
 • Et donen la possibilitat d’accedir a un lloc de treball
 • Confereixen un caràcter diferencial al Curriculum Vitae
IQS Careers

Procés d’admissió

Sol·licitar admissió

Per a fer la sol·licitud d’admissió en els nostres programes de grau, necessitem una sèrie de documents perquè pugui ser valorada la teva admissió. Crear compte i iniciar sessió aquí. És necessari que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació a pujar

 • DNI / Passaport vigent
 • Fotografia tipus carnet en color, fons blanc i en format jpg (176×220 píxels).

Alumnat procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
 • Qualificacions de les PAU (en cas de tenir els resultats).
 • Si estàs cursant CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): expedient acadèmic actualitzat.
 • Si has iniciat algun grau en una altra universitat: expedient acadèmic.

Alumnat no procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions dels dos últims cursos previs a l’accés a la universitat.
 • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels últims estudis previs a l’accés a la universitat.

Prova d’admissió:

S’haurà de triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció:

Durant el procés, es requereix abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en el cas que el/la candidat/a no sigui admès/a a els estudis, això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts.

La prova d’admissió ONLINE és de tipus psicotècnic i també inclou una prova de nivell d’anglès que hauràs de realitzar independentment de si disposes o no d’algun certificat oficial d’idioma.

Les proves d’admissió s’enviaran per email a les 15.30 de la data triada. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament i disposes de 24 hores per a realitzar el test; des de les 15.30 del dia de la prova fins a les 15.30 de l’endemà.

La Comissió d’Admissions resoldrà la teva admissió sobre la base dels estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. La Comissió d’Admissions t’informarà de la teva admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vas realitzar la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com a Nadal i Setmana Santa).

En el cas de ser admès, aquesta admissió quedarà condicionada per l’emplenament dels requisits necessaris per a la matriculació als estudis de grau.

El pagament de la prematrícula és obligatori i és el pas previ abans de l’obertura del període de matriculació quan el/la alumne/a haurà de procedir a formalitzar la seva matrícula.

Una vegada admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per a realitzar el pagament de la prematrícula des de la plataforma de preinscripció en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En cas contrari, s’entén que no interessa continuar amb el procés i es renuncia a la prematrícula.
La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula quan s’efectuï la mateixa. Únicament es retorna en cas que el/la alumne/a no compleixi amb els requisits d’accés als estudis d’ IQS, (no haver superat les PAU o els estudis previs a l’accés a la universitat o no haver obtingut el visat) sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

Import de la prematrícula del Grau en Màrqueting: 1000€

A partir de l’última setmana de juny s’obrirà el termini de matriculació. La prematrícula només garanteix que l’alumne es pugui matricular en el grau fins a 15 dies després de l’obertura del període de matriculació. En cas contrari, s’entendrà que el/la alumne/a no està interessat/a a seguir el procés.

Enviarem un correu electrònic amb les credencials i les instruccions per a poder procedir a la matriculació.
En el cas dels alumnes del Grau en Màrqueting que facin un curs en una de les universitats estrangeres amb les quals tenim acords especials, el preu del crèdit variarà l’any que estudiïn fos.

Beques i ajudes

IQS disposa de tres tipus de beques diferents per a alumnes de grau. Per a demanar la beca necessites estar preinscrit i haver estat admès a un dels nostres graus. Segons la teva situació i circumstàncies, pots demanar la beca que s’adapti a les teves necessitats. També disposem de descomptes per als alumnes amb família nombrosa i per al segon fill a IQS.

IQS es troba fortament compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per a garantir la millora contínua a través de la Comissió de Qualitat de la IQS School of Management.

IQS és una institució acreditada per la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, USA), la primera organització internacional d’acreditació per a estudis en les àrees de negocis i comptabilitat. Els estudis de Grau, Màster i Doctorat de IQS School of Management gaudeixen d’aquesta acreditació i reconeixement internacional.

Acreditació per la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, USA) de tots els estudis de IQS School of Management.

IQS School of Management va sol·licitar formalment l’adhesió al programa AUDIT el 18 de juliol de 2011, en la modalitat d’ampliació. Per a això, va adoptar el disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) de IQS School of Engineering, que havia estat presentat a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009 i valorat positivament el 22 d’abril de 2010.

El 13 de desembre de 2012, es va rebre la valoració positiva d’AQU per al disseny del SGIC  de IQS School of Management.

Informe de Seguiment de la Titulació (IST) 2021-22

Descarregar catàleg

También te puede interesar

Carregant informació...