Vés al contingut

Estudis

GEPI – Grup d’Enginyeria de Productes Industrials

2021 SGR 01228

Coordinador

El grup GEPI (Grup d’Enginyeria de Productes Industrials) desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees: Fabricació additiva (AM), Enginyeria inversa: digitalització d’objectes amb escàner i Caracterització mecànica de materials.

Compta amb el reconeixement de la AGAUR com a Grup de Recerca Consolidat. Actualment forma part de IQS Tech Transfer, agent acreditat TECNIO en la categoria de desenvolupador de tecnologia.
L’activitat de GEPI se centra en el càlcul i disseny de productes industrials, la gestió del cicle de vida de productes industrials i la fabricació additiva.
Recerca i Transferència de TecnologiaL’activitat del GEPI inclou la formació especialitzada, la recerca bàsica i aplicada i la transferència de tecnologia orientada al teixit empresarial. La recerca té una clara orientació a l’aplicació industrial dels resultats obtinguts. D’aquesta manera el grup pretén donar resposta a les necessitats tecnològiques de les empreses perquè puguin millorar la seva competitivitat mitjançant l’aplicació dels desenvolupaments.

En aquest entorn GEPI realitza les seves activitats de R+D i transferència de tecnologia en les línies:

  • Enginyeria inversa: digitalització d’objectes amb escàner
  • CAD/CAM/CAE
  • Modeling, Rapid Prototyping, Rapid Tooling
  • Maquetat virtual i físic
  • Caracterització mecànica de materials
  • Simulacions numèriques estructurals
  • Enginyeria en PLM i LCA
  • Càlcul i simulació de fluids en òrgans biològics
  • Fabricació additiva (AM) i disseny per a la fabricació additiva

Projectes d'investigació