Vés al contingut

Estudis

Màster en Enginyeria Industrial

És la via d’accés per a obtenir les atribucions professionals d’enginyer. Et formaràs com a responsable d’innovació tecnològica i podràs accedir a llocs directius d’empreses i organitzacions. IQS compta amb les tecnologies més modernes i una metodologia pràctica per a adquirir competències en àmbits com ara la gestió de projectes, el càlcul, el disseny, la recerca, la innovació i el desenvolupament de productes, processos, instal·lacions i plantes industrials, entre altres.

Informació clau

Durada

2 anys

Crèdits

120 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horari

Primer curs: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 Segon curs: segons especialitat

Idiomes

Castellà i anglès

Dedicació pràctica

Més del 50% de les hores en dedicació pràctica

Per què estudiar Bioingeniería a IQS

100% inserció laboral.

Borsa de Treball IQS i Programa d’Intensificació Professional (PIP).

Possibilitat de realitzar el Treball Fi de Màster en empreses o universitats internacionals.

Més del 50% del contingut lectiu en treball pràctic i possibilitat de realitzar pràctiques empresarials durant el programa.

Instal·lacions

Més de 8.700 m² de laboratoris i tallers

A IQS treballaràs en laboratoris i tallers equipat amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics per al Màster en Enginyeria Industrial podràs posar en pràctica tot el que aprens durant el grau.

Objectius i competències

Pla d’estudis

MÒDUL 1: TECNOLOGIES INDUSTRIALS

Consulta el pla d’estudis

MÒDUL 2: GESTIÓ

MÒDUL 3: INSTAL·LACIONS, PLANTES I CONSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES

MÒDUL 4: ESPECIALITZACIÓ

MÒDUL 5: OPTATIVITAT

MÒDUL 6: TFM

Itineraris

Itinerari 1: Previst per a estudiants que han cursat el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (perfil A segons el document de les Conferències de Directors d’Enginyeria Tècnica Industrial i d’Enginyeria Industrial) i vulguin potenciar l’adquisició de competències relacionades amb la recerca, el desenvolupament i la innovació. Seria el camí preferent per a aquells que vulguin continuar amb els estudis de doctorat.

Itinerari 2: Estudiants que han cursat el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (perfil A segons el document de les Conferències de Directors d’Enginyeria Tècnica Industrial i d’Enginyeria Industrial) i vulguin potenciar l’adquisició de competències relacionades amb l’exercici de la professió d’Enginyer Industrial mitjançant la realització de pràctiques en empreses o centres amb activitat en l’àmbit de l’Enginyeria Industrial. Poden fer una estada de pràctiques en empreses, centres tecnològics, oficines d’enginyeria o laboratoris de recerca per un total de 16 crèdits.

Itinerari 3: Per a permetre fer els complements de formació, dins del màster, a estudiants que han cursat un grau relacionat amb l’enginyeria i compleixen parcialment amb els requeriments de l’Ordre Ministerial CIN/311/2009, del 9 de febrer (perfil B segons el document acordat per les Conferències de Directors d’Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Industrial) i estudiants que han cursat graus, que per a complir els requeriments de l’Ordre Ministerial CIN/311/2009, del 9 de febrer han de fer complements dins i fora del màster (perfil C segons el document acordat per les Conferències de Directors d’Enginyeria Tècnica Industrial i d’Enginyeria Industrial). Es recomana que cursin matèries de tres tecnologies específiques, amb un mínim de 6 ECTS per cadascuna, d’entre les següents: Mecànica, Elèctrica, Química Industrial, Tèxtil i Electrònica industrial. És per això que els alumnes que necessitin complements en el màster han de poder triar assignatures optatives del mòdul M4 en cas que necessitin cursar matèries de Tecnologies Específiques. Podrien combinar dues assignatures d’especialització del mòdul 4 (totes dues de 6 crèdits) amb una del mòdul d’optativitat de 4 crèdits.

Aquí comença la teva carrera professional

A IQS les teves expectatives professionals i laborals són més elevades, perquè des del primer dia, estaràs en contacte amb les empreses més capdavanteres del sector. Amb el Màster en Enginyeria Industrial, podràs optar per:

Sortides professionals

 • Departaments de l'empresa

  Financer, comercial, control de gestió, màrqueting, trade-màrqueting, recerca de mercats, informàtica, comerç internacional, compres, supply chain, qualitat, R+D+i, recursos humans, etc.

 • Direcció d'àrees funcionals

  Producció, màrqueting i comercial, recursos humans i finances.

 • Sector serveis

  Auditoria, consultoria i assessoria, avaluació de projectes, mercat de valors, entitats financeres, banca, empreses de selecció de personal, assegurances, màrqueting, publicitat, instituts de recerca, distribució, turisme, sanitari, etc.

 • Sector industrial

  Alimentació i begudes, químic, siderúrgia, farmacèutic, automoció, paperer, cementer, editorial, cosmètica, tèxtil, etc.

 • Sector infraestructures

  Tecnologia, transport, telefonia, energia, logística, construcció, etc.

 • Àrea de recerca

  A través dels estudis del màster i doctorat oferts per IQS.

 • Administració pública europea, estatal i autonòmica.

 • Docència

Pràctiques en empreses

En el pla d’estudis del Màster en Enginyeria es contempla la possibilitat que els estudiants realitzin, amb caràcter optatiu, pràctiques en centres de recerca o pràctiques remunerades en empreses del sector entre el segon i el tercer semestre.

IQS Careers

Procés d’admissió

Iniciar preinscripció

Una vegada completat el registre, el sistema t’assignarà un número d’usuari i tu hauràs de crear una contrasenya. Amb aquestes dades, podràs comprovar en tot moment l’estat de la teva sol·licitud.

Si ets estudiant d’ IQS, has de fer la preinscripció directament des del teu entorn de SIGMA. Introdueix el teu nom d’usuari i contrasenya i veus a estudis oficials/preinscripció.

Documentació a pujar:

 • El títol universitari, en cas d’haver finalitzat els estudis. Si has estudiat fora de la UE necessitaràs postil·lar i legalitzar el títol per a la fase de matriculació.
 • El certificat acadèmic, el més actualitzat possible, amb nota mitjana en escala 0-10.
 • 1 fotografia carnet tipus DNI en color i amb fons blanc en format jpg (176×220 píxels).
 • Fotocòpia del DNI (o passaport) vigent per les dues cares.
 • Document acreditatiu del nivell anglès requerit en el teu programa d’elecció (consultar apartat Idioma requerit en el punt número 5).
 • Si els teus estudis d’accés han estat cursats fora de la Unió Europea, hauràs d’aportar un certificat emès per la teva universitat que confirmi que el títol universitari obtingut permet accedir a estudis de nivell de postgrau universitari al país on s’hagi expedit aquest títol. Pots descarregar-te el model del certificat aquí.

Pagament:

Pagament de 100 € mitjançant targeta de crèdit o dèbit en concepte d’obertura i tramitació d’expedient.

Aquest import serà retornat únicament en el cas que la persona candidata no sigui admesa als estudis, sense perjudici del DRET DE DESISTIMENT.

El coordinador contactarà amb tu per a fer una entrevista. Posteriorment, IQS et comunicarà per correu electrònic la resolució de la teva admissió.

Una vegada admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per a realitzar el pagament de la prematrícula. Has d’abonar una prematrícula de 1000 €. El pagament de la prematrícula no suposa un cost addicional ja que es descompta de l’import total de la matrícula i no és reemborsable.

Si ets estudiant no comunitari rebràs la teva carta de visat una vegada IQS hagi rebut l’import de la prematrícula.

Una vegada obert el període de matrícula, si has completat les etapes anteriors, des de Secretaria rebràs un correu electrònic amb les credencials i les instruccions perquè puguis procedir a realitzar la matrícula.

Amb les credencials hauràs d’iniciar la sessió en l’aplicació de gestió acadèmica SIGMA i formalitzar la matrícula indicant la forma de pagament.

Beques i ajudes

IQS ofereix beques i ajudes a aquells estudiants que vulguin realitzar un Màster a IQS, i que hagin cursat els seus estudis de grau en una altra universitat. També disposem que beques a l’excel·lència acadèmica, a l’ajuda familiar i per a alumnes internacionals.

IQS està compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per a garantir la millora contínua a través del Comitè de Qualitat d’ IQS School of Engineering.

IQS School of Engineering disposa, des de l’any 1995, d’una Unitat de Gestió de Qualitat. Inicialment els esforços van estar relacionats amb els Serveis Tècnics que IQS presta a les indústries, empreses i administracions.

Des de l’any 2000, gran part de les seves actuacions han estat destinades a la implementació d’un sistema de qualitat en l’àmbit de la docència. El manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) d’ IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL) es va presentar a l’AQU per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009, obtenint una valoració positiva a data de 22 d’abril de 2010. La Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya es va reunir amb data 11 de desembre 2012 i va ratificar l’ampliació del disseny del SGIC per a contemplar l’adhesió al programa AUDIT de IQS School of Management. El Grau en Química ha superat el procés d’acreditació d’AQU Catalunya, d’acord amb el Marc, per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials (2010). La Universitat Ramon Llull (URL) i els seus centres, tenen ja una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i de recerca i gestió.

Descarregar catàleg

También te puede interesar

Carregant informació...