Vés al contingut

Estudis

Departaments IQS School of Engineering

Enginyeria Química i Ciència de Materials

Presentació

El Departament d’Enginyeria Química i Ciència de materials, fundat en 1960, és un dels departaments de més llarga tradició de IQS.  Els membres del departament treballen en 7 laboratoris: Ecotecnología, Formulacions Químiques, Tecnologia Farmacèutica, Enginyeria Vascular, Enginyeria de Processos Químics, Anàlisi Tèrmica i Nanotecnologia i Materials Avançats.

Les seves àrees d’activitat se centren en processos industrials químics i biològics, sostenibilitat i medi ambient, enginyeria biomèdica, economia circular, desenvolupament de materials avançats i seguretat industrial.

Docència

El Departament d’Enginyeria Química i Ciència dels Materials s’encarrega de la docència d’aspectes relacionats amb l’enginyeria de processos, tecnologia química, sostenibilitat i medi ambient, termodinàmica, ciència i enginyeria de materials i superfícies, processos de separació, enginyeria de la reacció, mecànica de fluids i seguretat industrial.

Els membres del Departament d’Enginyeria Química i Ciència dels Materials imparteixen docència en els graus d’Enginyeria Química, Química, Biotecnologia, Farmàcia i Enginyeria en Tecnologies Industrials. A més, el Departament coordina els màsters d’Enginyeria Química i el de Ciència i Enginyeria de Materials.

 

Investigació

Les línies de recerca s’emmarquen en les àrees d’Enginyeria Química, Ciència i Tecnologia de Materials, Tecnologies Mediambientals i Biotecnologia/Biomedicina.

Laboratori d’Ecotecnologia

El Laboratori de Ecotecnología forma part del grup GESPA (Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals). Entre les seves línies de recerca està la captura i utilització de CO₂, minimització de l’impacte de gasos fluorats en el canvi climàtic, eliminació de contaminants persistents i/o emergents en aigua, anàlisi de sostenibilitat i economia circular.

Membres del departament: Dr. Rafael González, Dr. Oriol Pou, Dr. Javier Fernández, Sr. Damià Palmer

Laboratori d’Enginyeria Vascular

El laboratori d’Enginyeria Vascular forma part del grup GEVAB (Grup d’Enginyeria Vascular i Biomedicina Aplicada). Entre les seves línies de recerca està el desenvolupament de biomaterials per a tractar patologies vasculars i l’estudi d’altres necessitats clíniques, integrant coneixements de medicina, biologia, química, física, matemàtiques i computació.

Membres del departament: Dr. Jordi Martorell, Dr. José Javier Molins

Laboratori d’Enginyeria i Processos Químics

El Laboratori d’Enginyeria i Processos Químics forma part del grup GFQ (Grup de Química Farmacèutica). Entre les seves línies de recerca està l’aplicació de les noves tecnologies de manufactura avançada en química fina, per a transformar i optimitzar els sistemes de producció de discontinu (batch) a continu, convertint-los en processos més eficients, més estables, més segurs, més ràpids i més nets.

Membres del departament: Dr. Julià Sempere, Dra. Rosa Nomen, Dr. Xavier Berzosa, Dr. Eduard Serra, Dr. Rubén Mercader.

 

Laboratori de Nanotecnologia i Materials Avançats

El Laboratori de Nanotecnologia i Materials Avançats forma part dels grups GEMAT (Grup d’Enginyeria de Materials) i GAM (Grup de Fabricació Additiva). Entre les seves línies de recerca estan els recobriments metàl·lics i ceràmics (CVD, PVD, Sol-gel, etc.), biomaterials, modificacions de silicones recobriments biocerámicos per a pròtesis i implants, superfícies funcionals nanoestructuradas, fabricació i encapsulació de micro i nanopartícules, síntesis de grafè i derivats, síntesi de materials nanoestructurados, caracterització química, microstructural i tribológica de materials nanoestructurados i estudi de propietats mecàniques de làmines primes, aliatges i materials ceràmics. També es desenvolupen noves estratègies basades en l’enginyeria de superfícies per a proporcionar propietats bioactivas a materials per a la millora i desenvolupament de dispositius mèdics.

Membres del departament: Dr. Carles Colomines, Dr. Manuel Abad, Dr. Robert Texidó, Sr. Andreu Férriz

Laboratori d’Anàlisi Tèrmica

El Laboratorio de Análisis Térmica forma parte del grupo GFQ (Grupo de Química Farmacéutica). Entre sus áreas de trabajo se encuentra los estudios de termogravimetría (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se determinan calores i puntos de fusión, estabilidad térmica de substancias y mezclas, seguridad de procesos, estudios de polimorfismo, identificación y caracterización de polímeros, estudios cinéticos, determinación de humedad, y estudio de adsorbentes, etc.

Miembros del departamento: Dr. Eduard Serra, Dra. Daibel de Armas

Laboratoris de Formulacions Químiques i de Tecnologia farmacèutica

Aquests laboratoris formen part del grup GFQ (Grup de Química Farmacèutica). Entre les seves línies de recerca està l’optimització de processos de liofilització de medicaments i productes alimentosos i l’obtenció de membranes artificials biocompatibles per a l’estudi de l’efecte de principis actius.

Membres del departament: Dr. Alberto Balfagón

Vols veure més departaments?