Vés al contingut

Estudis

Màster en Enginyeria Química

Et formaràs com a professional, investigador, directiu i emprenedor d’empreses del sector químic. Adquiriràs coneixements per a ajudar a desenvolupar, investigar i preparar productes, processos i serveis, així com per a la gestió industrial i l’optimització de costos. La metodologia es basa a treballar sobre projectes reals en grans empreses.

Informació clau

Durada

1 any i mig

Crèdits

90 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horaris

De dilluns a divendres 8.00 a 14:30h

Idiomes

Anglès

Dedicació pràctica

Més del 50% de les hores en dedicació pràctica

Per què estudiar Enginyeria Química a IQS

Possibilitat de realitzar projectes en empreses líders del sector com Covestro, Repsol i BASF.

Assignatures com a Simulació i Optimització de Processos, Seguretat Industrial o Sistemes de Control de Processos impartides per professionals de primera línia.

Possibilitat de fer el Treball de Fi de Màster en empreses i universitats internacionals.

Més del 50% del contingut lectiu té lloc en el laboratori.

Instal·lacions

Més de 8.700 m² de laboratoris i tallers

A IQS treballaràs en laboratoris i tallers equipat amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics per al Màster en Enginyeria Química on podràs posar en pràctica tot el que aprens durant el grau.

Objectius i competències

Assignatura ECTS
Project I 6
Processes and products 3
Functional design 3
Simulation and optimisation of processes 3
Fluid dynamics 3
Industrial safety 8
Project II 3
Materials and Corrosion 3
Process Control Systems 3
Structures and industrial buildings 3
Electrical technology 3
Energy and environment 3
Optional subject 1 3
Optional subject 2 3
Assignatura ECTS
Project Management 3
Innovation and Information Management 3
Costs and Business Economy 3
Optional subject 1 3
Optional subject 2 3
Assignatura ECTS
Sustainable Engineering 3
Design of Experiments 3
Nanotechnology 3
Scale-up 3
Formulation Science and Technology 3
Data Analysis 3
Facility Management 3
Materials Management and Logistics 3
Assignatura ECTS
Treball Fi de Màster 30

Línies de recerca

 • Estudi de processos biotecnològics amb microorganismes: obtenció de transglutaminasa de blat de moro en Escherichia coli i en Pichia pastoris.

 • Ajust de controladors.

 • Aplicació d’elements finits a la simulació d’entorns vasculars i neurològics complexos.

 • Simulació de processos complexos mitjançant programari orientat a objectes.

 • Desenvolupament de programari per a l’ensenyament assistit per ordinador.

 • Desenvolupament de processos industrials no contaminants.

 • Minimització, reciclatge i valorització de subproductes i residus de la indústria química.

 • Avaluació de riscos en processos industrials: anàlisi quantitativa del risc.

 • Aplicacions de l’anàlisi tèrmica i de la calorimetria.

 • Intensificació de processos per a Química Fina i Especialitats: reactors continus i tècniques de separació contínua basades en absorció.

 • Simulació numèrica de processos: simulació en estat estacionari i en mode dinàmic; dinàmica de fluids computacional (CFD).

 • Valorització de residus, amb un enfocament especial en la generació d’energia a partir de residus agroindustrials.

Procés d’admissió

Sol·licitar admissió

Una vegada completat el registre, el sistema t’assignarà un número d’usuari i tu hauràs de crear una contrasenya. Amb aquestes dades, podràs comprovar en tot moment l’estat de la teva sol·licitud.

Si ets estudiant d’ IQS, has de fer la preinscripció directament des del teu entorn de SIGMA. Introdueix el teu nom d’usuari i contrasenya i veus a estudis oficials/preinscripció.

Documentació a pujar

 • El títol universitari, en cas d’haver finalitzat els estudis. Si has estudiat fora de la UE necessitaràs postil·lar i legalitzar el títol per a la fase de matriculació.
 • El certificat acadèmic, el més actualitzat possible, amb nota mitjana en escala 0-10.
 • 1 fotografia carnet tipus DNI en color i amb fons blanc en format jpg (176×220 píxels).
 • Fotocòpia del DNI (o passaport) vigent per les dues cares.
 • Document acreditatiu del nivell anglès requerit en el teu programa d’elecció (consultar apartat Idioma requerit en el punt número 5).
 • Si els teus estudis d’accés han estat cursats fora de la Unió Europea, hauràs d’aportar un certificat emès per la teva universitat que confirmi que el títol universitari obtingut permet accedir a estudis de nivell de postgrau universitari al país on s’hagi expedit aquest títol. Pots descarregar-te el model del certificat aquí.

Pagament:

Pagament de 100 € mitjançant targeta de crèdit o dèbit en concepte d’obertura i tramitació d’expedient.

Aquest import serà retornat únicament en el cas que la persona candidata no sigui admesa als estudis, sense perjudici del DRET DE DESISTIMENT.

El coordinador contactarà amb tu per a fer una entrevista. Posteriorment, IQS et comunicarà per correu electrònic la resolució de la teva admissió.

Una vegada admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per a realitzar el pagament de la prematrícula. Has d’abonar una prematrícula de 1000 €. El pagament de la prematrícula no suposa un cost addicional ja que es descompta de l’import total de la matrícula i no és reemborsable.

Si ets estudiant no comunitari rebràs la teva carta de visat una vegada IQS hagi rebut l’import de la prematrícula.

Una vegada obert el període de matrícula, si has completat les etapes anteriors, des de Secretaria rebràs un correu electrònic amb les credencials i les instruccions perquè puguis procedir a realitzar la matrícula.

Amb les credencials hauràs d’iniciar la sessió en l’aplicació de gestió acadèmica SIGMA i formalitzar la matrícula indicant la forma de pagament.

Una vegada obert el període de matrícula, si has completat les etapes anteriors, des de Secretaria rebràs un correu electrònic amb les credencials i les instruccions perquè puguis procedir a realitzar la matrícula.

Beques i ajudes

IQS ofereix beques i ajudes a aquells estudiants que vulguin realitzar un Màster a IQS, i que hagin cursat els seus estudis de grau en una altra universitat. També disposem que beques a l’excel·lència acadèmica, a l’ajuda familiar i per a alumnes internacionals.

Aquí comença la teva carrera professional

A IQS les teves expectatives professionals i laborals són més elevades, perquè des del primer dia, estaràs en contacte amb les empreses més capdavanteres del sector. Amb el Màster en Enginyeria Química, podràs optar per:

Sortides professionals

 • Integrar-te com a professional en la indústria química i afí.

  Enginyeria bàsica o el manteniment d’instal·lacions fins a la direcció general, passant per la coordinació de R+D o la gestió de la producció, entre molts altres.

 • També podràs decidir formar la teva pròpia empresa o incorporar-te a la vida acadèmica com a investigador o com a docent.

 • Incorporar-te en diferents indústries.

  Indústria alimentària i de productes de consum, de recobriments i pintures, tèxtil, de lubrificants, paperera, de principis actius farmacèutics i farmacèutica, de polímers i de transformats, de tractaments mediambientals o de combustibles i energètica, entre altres.

 • Responsable de laboratori.

 • Professional independent per a la realització d'auditories i certificacions.

 • Responsable d'operacions.

Pràctiques en empreses

En el Màster en Enginyeria Química podràs realitzar, de manera opcional, pràctiques en centres de recerca o pràctiques remunerades en empreses del sector entre el segon i el tercer semestre. No obstant això, si desitges ampliar la teva preparació pràctica durant el teu període d’estudis, a IQS pots realitzar pràctiques en centres de recerca o pràctiques en empreses del sector entre el segon i el tercer semestre.

IQS Careers

IQS està compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per a garantir la millora contínua a través del Comitè de Qualitat d’ IQS School of Engineering.

IQS School of Engineering disposa, des de l’any 1995, d’una Unitat de Gestió de Qualitat. Inicialment els esforços van estar relacionats amb els Serveis Tècnics que IQS presta a les indústries, empreses i administracions.

Des de l’any 2000, gran part de les seves actuacions han estat destinades a la implementació d’un sistema de qualitat en l’àmbit de la docència. El manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) d’ IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL) es va presentar a l’AQU per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009, obtenint una valoració positiva a data de 22 d’abril de 2010. La Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya es va reunir amb data 11 de desembre 2012 i va ratificar l’ampliació del disseny del SGIC per a contemplar l’adhesió al programa AUDIT de IQS School of Management. El Grau en Química ha superat el procés d’acreditació d’AQU Catalunya, d’acord amb el Marc, per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials (2010). La Universitat Ramon Llull (URL) i els seus centres, tenen ja una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i de recerca i gestió.

Descarregar catàleg

También te puede interesar

Carregant informació...