Vés al contingut

Estudis

Sistema de Garantia de Qualitat

Política de Qualitat Acadèmic Docent

La Política de Qualitat Acadèmic Docent d’IQS promou l’assoliment de la seva missió universitària i proporciona el marc per a impulsar el Pla estratègic i guiar la realització de totes les activitats.

Accès al text complet

Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

El Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (MSGIQ-IQS) va ser certificat favorablement a data 11/02/2020 i va permetre aconseguir l’acreditació institucional d’IQS School of Engineering i d’IQS School of Management el 18/05/2020.
El MSGIQ-IQS està estructurat d’acord a les directrius del programa AUDIT i el seu abast aplica a la activitat acadèmica d’IQS School of Engineering i d’IQS School of Management.

INFORMES DOCENTIA

INFORMES DE CENTRE (MARCO VSMA)

INFORMES REVISIÓ SGIQ (AUDIT)