Vés al contingut

Estudis

Admissions

Beques i ajuts

Demana la teva beca per estudiar a IQS

IQS disposa de quatre tipus de beques diferents per a alumnes de grau per fer front al finançament d’una part del cost dels estudis. Per demanar la beca necessites estar preinscrit i haver estat admès a un dels nostres graus. També disposem de descomptes per als alumnes amb família nombrosa i per al segon fill a IQS.

Excel·lència Acadèmica

Aquesta beca s’atorga a les persones que obtinguin millors expedients per a estudiants de nou ingrés d’Espanya i Andorra, fins a un import màxim equivalent a 30 crèdits (beca màxima del 50%).

Ajuda familiar

Aquesta beca s’atorga als estudiants nacionals amb residència a Espanya o Andorra i amb necessitats econòmiques. Sobre la base del nivell d’ingressos familiars i amb un rendiment acadèmic satisfactori.

Totalitat dels Estudis

Beca del 100% del cost de la matrícula destinada a estudiants amb un alt expedient acadèmic i recursos econòmics molt limitats.

Estudiants Internacionals

Aquesta beca s’atorga als estudiants amb residència fora d’Espanya, amb necessitats econòmiques i amb rendiment acadèmic molt satisfactori.

Descomptes i ajudes:

IQS ofereix uns descomptes als estudiants que compleixin els requisits següents. Aquests descomptes no són acumulables entre si i només són vàlids per a estudiants que reuneixin alguna de les condicions especials que s’han indicat anteriorment i ho acreditin en el moment de fer la matrícula. Aquests descomptes no són aplicables al Grau de Farmàcia.

Família nombrosa o monoparental

Per a estudiants de família nombrosa o monoparental. Descompte del 5% de l’import de la matrícula mentre s’acredita aquesta condició. La renovació és automàtica sempre que el carnet de família nombrosa sigui vigent en el moment de fer la matrícula.

Segon fill o filla a IQS

Per a germans estudiant a IQS, oferim un descompte del 5% a la matrícula del segon, sempre que el primer també estigui matriculat. Si són bessons al mateix curs, s’aplica a tots dos.

Ajuda a la Reactivació del Turisme

El Grau en Gestió Turística i Hotelera compta amb l’Ajuda a la Reactivació del Turisme per a alumnes nacionals de 3000€ que es descomptarà de l’import total de la matrícula.

 

Modalitats de finançament

Els estudiants i les seves famílies poden sol·licitar un préstec bancari pel pagament total o parcial de la matrícula disposant d’acords amb diferents entitats bancàries.

Més informació


Comença ja l’admissió a IQS!