Vés al contingut

Estudis

AppLightChem – Applied Photobiological Chemistry

2021 SGR 01023

Coordinador

AppLightChem és un grup de recerca especialitzat en les aplicacions biomèdiques i els aspectes químics de la fotònica. Centra la seva activitat de recerca i transferència sobre la fotoprotecció solar, la fotoquimioteràpia del càncer, les teràpies fotoantimicrobianes i el diagnòstic per imatges de fluorescència.

AppLightChem desenvolupa tecnologies químiques avançades per a la fotoprotecció, el diagnòstic i el tractament de malalties amb fàrmacs activables amb la llum.
El grup és referent internacional en el seu camp i manté un important nombre de col·laboracions internacionals i amb empreses.
Compta amb el reconeixement de la AGAUR com a Grup de Recerca Consolidat, des del 2021.

En aquest entorn, AppLightChem realitza les seves activitats de R+D i transferència de tecnologia en les línies:

  • Fotoquímica biològica
  • Molècules i nanomaterials fotofuncionals
  • Noves estratègies en teràpia fotodinàmica antimicrobiana: fotosensibilitzadors codificats genèticament, conjugats pèptid-fotosensibilitzador i fotosensibilitzadors multicatiònics
  • Teràpia fotodinàmica i aplicacions teragnòstiques de la llum
  • Noves estratègies en detecció d’oxigen singlet mitjançant sondes de fluorescència
  • Filtres solars fotoprotector
  • Fotoelectroquímica d’elèctrodes semiconductors nanoestructurats

Projectes d'investigació