Vés al contingut

Estudis

Instal·lacions

Equips de vanguardia

IQS compta amb la infraestructura d’instal·lacions i equipament científic i tècnic especialment per a aquests fins, mantenint-se diferenciats dels espais docents.

Les activitats de recerca i de transferència de tecnologia requereixen d’espais dedicats. Comptem amb laboratoris, plantes pilot, tallers i altres unitats de treball. Entre ells, cal destacar el Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives.

0 m2

destinats a laboratoris i tallers

0

places individuals als laboratoris

0 m2

d'espai docent

0

laboratoris dedicats a management

Els nostres laboratoris i tallers

Laboratori de Biotecnologia per a fins docents més gran del país.

Laboratori de Finances amb llicències per a accedir a informació en temps real sobre mercats financers.

Neuro & Digital Màrqueting Lab equipat amb softwares avançats de màrqueting digital i amb eines de neuromarketing d'última generació.

Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI), una infraestructura dedicada a la recerca avançada i a la transferència de tecnologia.

IQS-SCIEX DEMO LAB per a promoure la recerca en tècniques d'anàlisi química basades en l'espectrometria de masses d'alta resolució.

Laboratoris dedicats a la docència per a cada programa de grau i màster.

Espais

Descobreix les nostres instal·lacions

Laboratoris de docència

Laboratoris d'investigació

Laboratori de Bioteràpies

El Laboratori de Bioteràpies està especialitzat en el desenvolupament de pèptids i proteïnes, especialment anticossos, amb aplicacions biomèdiques.

Laboratori de Fotoquímica

Centra la seva activitat de recerca en el marc de la fotoquímica i de les interrelacions de la llum amb molècules, materials i sistemes biològics. Realitza activitats de R+D+I i de transferència de coneixement i de tecnologia en la fotoprotecció solar, la fotoquimioterapia del càncer, les teràpies fotoantimicrobianes i el diagnòstic per imatges de fluorescència.

Laboratori d’Economia Circular i Sostenibilitat

Laboratori dedicat a promoure la integració de processos (reacció-separació) i la recerca de noves tecnologies de recuperació i reciclatge d'efluents gasosos i aquosos, així com residus. El laboratori disposa també d'una unitat per analitzar la sostenibilitat dels processos tant a la indústria química com a la indústria de depuració d'aigua mitjançant simuladors de processos i programes d'anàlisi de cicle de vida. Compta amb una consolidada experiència en el camp de la recuperació i reutilització de gasos d'efecte hivernacle (CO₂, gasos fluorats), regeneració d'aigua (mitjançant processos d'adsorció, oxidació avançada i membranes) i valorització de residus (bioplàstics, determinació de contaminants persistents).

Laboratori d’Electroquímica

Laboratori dedicat a l'estudi de fenòmens de corrosió de materials d'instal·lacions industrials i el desenvolupament de processos de neteja química. Mitjançant l'anàlisi per microscòpia electrònica amb microanàlisi s'estudia la naturalesa i composició química de materials inorgànics. També s'empren tècniques electroquímiques d'anàlisis.

Laboratori Mediambiental

Laboratori especialitzat en l'anàlisi de dioxines i altres contaminants orgànics persistents en matrius ambientals (emissions i immissions atmosfèriques, aigües, cendres, residus, sòls, etc.) i en productes per a l'alimentació humana i animal. Acreditacions per ENAC segons norma UNE EN ISO 17025.

Consulta els nostres programes