Vés al contingut

Estudis

Grups d'investigació

Els professors i investigadors d’IQS s’organitzen en grups de recerca atenent interessos comuns en determinats àmbits científics. Treballen conjuntament en línies de recerca establertes i col·laboren a més amb investigadors externs d’altres universitats, centres de recerca i altres entitats o empreses.

IQS compta amb un total de 15 grups de recerca, dels quals 14 han rebut el reconeixement SGR – Cat 2021 de la Generalitat de Catalunya, a través de l’AGAUR (11 consolidats, 2 amb finançament i 3 emergents, segons convocatòria 2021). Els investigadors membres dels grups de recerca SGR-Cat 2021 d’IQS School of Engineering formen part del grup IQS Tech Transfer – URL, que ha rebut el segell TECNIO, reconeixement d’ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) que identifica els proveïdors de tecnologia diferencial que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

ADAMIQS – Applied Data Analytics and Modeling IQS

Aquest grup té com a objectiu l’aplicació de tècniques d’anàlisi de dades i modelatge en les diverses àrees de coneixement de IQS (biociències, química, enginyeria i ciències socials) i l’ensenyament d’aquestes tècniques en educació superior.

SEE – Sustainability, Economics and Ethics

El grup SEE reuneix  investigadors que col·laboren en la intersecció de temes relacionats amb aspectes de sostenibilitat, socioeconòmics i ètics, així com la pobresa, la desigualtat , l'educació, l'aporofòbia, l'exclusió social, la convergència i el medi ambient, entre d'altres.

THM – Grup de Recerca en Turisme, Hospitalitat i Mobilitat

El Grup de Recerca en Turisme, Hospitalitat i Mobilitat centra la seva recerca en les següents àrees: Turisme sostenible i responsable, i Gestió hotelera i de l'hospitalitat.

ChemSynBio – Química i Biologia Sintètica per a Bioteràpies

En el grup ChemSynBio (Química i Biologia Sintètica per a Bioteràpies), combinem química y biologia sintètica per a crear bioteràpies de precisió i eines biomèdiques basades en proteínes. Els nostres objectius principals són tractar tumores i altres malalties cerebrals, així com entendre i millorar el transport de fàrmacs a través de la barrera hematoencefàlica.

GQF – Grup de Química Farmacèutica

La recerca del GQF se centra en dues grans àrees:
1) La Unitat de Química Farmacèutica (nous fàrmacs)
2) La Unitat de Processos Químics en Continu

CONHATIVE – Consumer Behavior Perspectives

El grup d' Investigació Cosumer Behavior Perspectives (CONHATIVE) és un grup d'investigació d'IQS que ha estat reconegut com a grup d'investigació consolidat, per AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca, Generalitat de Catalunya) el 2021.

GAM – Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

GAM (Group of Applied Mechanics and Advanced Manufacturing) és un grup multidisciplinari constituït per científics i enginyers focalitzats en la recerca i la resolució de problemes relacionats amb la fabricació avançada, el desenvolupament, caracterització i ús eficient de materials de grau enginyeril, i l'optimització del comportament estructural.

EQBA – Grup d’Electroquímica i Bioanàlisi

L'activitat del grup s'estructura entorn de les diferents tècniques analítiques, espectromètriques, cromatogràfiques, electroquímiques i òptiques tant en la seva aplicació com en el seu desenvolupament.

GEMAT – Enginyeria de Materials

El grup GEMAT (Grup d'Enginyeria de Materials) desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees: el desenvolupament de nous materials funcionals, l'enginyeria de superfícies i els biomaterials.

AppLightChem – Applied Photobiological Chemistry

AppLightChem és un grup de recerca especialitzat en les aplicacions biomèdiques i els aspectes químics de la fotònica. Centra la seva activitat de recerca i transferència sobre la fotoprotecció solar, la fotoquimioteràpia del càncer, les teràpies fotoantimicrobianes i el diagnòstic per imatges de fluorescència.

CORPGOV – Corporate Governance

El Research Group on Corporate Governance (CORPGOV) és un grup de recerca de la Universitat Ramon Llull que en l'actualitat té el reconeixement d'AGAUR en la modalitat de Grup de Recerca Consolidat.

CRISOL – Chemical Reactions for Innovative Solutions

CRISOL és un equip potent i capaç d’aportar eines químiques innovadores que donin solucions als reptes de la Ciència Molecular, disciplina que es troba al cor d’activitats claus per a la Societat, com ara la Química Mèdica i de Processos, o la Ciència de Materials.

GEPI – Grup d’Enginyeria de Productes Industrials

El grup GEPI (Grup d'Enginyeria de Productes Industrials) desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees: Fabricació additiva (AM), Enginyeria inversa: digitalització d'objectes amb escàner i Caracterització mecànica de materials.

GESPA – Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

La recerca del GESPA s’emmarca dins de les temàtiques de sostenibilitat ambiental des d’una perspectiva transversal. El GESPA és un grup consolidat SGR per la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 00321) i està constituït per un equip de científics multidisciplinar que combinen l’enginyeria química, la biotecnologia i l’anàlisi química amb un enfocament teòric-experimental per avançar en la sostenibilitat de la nostra societat.

GEVAB – Grup d’Enginyeria Vascular i Biomedicina Aplicada

El grup GEVAB desenvolupa la seva activitat en dues grans àrees: el desenvolupament de biomaterials per a tractar patologies vasculars i l'estudi d'altres necessitats clíniques, integrant coneixements de medicina, biologia, química, física, matemàtiques i computació.

GQBB – Química Biològica i Biotecnològica

El grup GQBB (Grup de Química Biològica i Biotecnològica) desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees: l'identificació i l'anàlisi molecular de proteïnes i enzims, el seu ús com a dianes terapèutiques i disseny i aplicacions d'enzims en biocatálisis i biotecnologia en microorganismes.

Coneix tots els projectes d'investigació