Vés al contingut

Estudis

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Desenvoluparàs els coneixements i les habilitats per liderar i crear les empreses del futur a través de la innovació i el pensament estratègic. Fomentem la projecció internacional dels estudis amb un grup de docència íntegrament en anglès i els intercanvis amb universitats estrangeres per convertir-te en un professional polivalent capaç de desenvolupar la teva carrera en un entorn global i fortament competitiu.

Informació clau

Cursos

4 cursos acadèmics

Crèdits

240 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horaris

8:00 a 14:30 (primer i segon curs) 15:00 a 21:30 (tercer i quart curs)

Idioma

100% en anglès o progressiu del castellà a l’anglès

Optatives recomanades a secundària

Matemàtiques i Economia

Per què estudiar ADE a IQS

Crea el teu propi itinerari formatiu: especialització en àrees com màrqueting, comptabilitat i finances o data science.

Dos itineraris de docència (100% en anglès, progressiu cap a l’anglès)

Possibilitat de Doble Titulació i intercanvis amb universitats estrangeres

Borsa de treball IQS i pràctiques obligatòries a empreses

Amb Tech Factory, la unitat d’emprenedoria i innovació d’IQS, tindreu el suport per llançar la vostra idea de negoci.

Metodologia learning by doing amb laboratoris de management amb tecnologia capdavantera.

Doble Titulació Internacional

BACHELOR IN MANAGEMENT

Kedge Business School (França)
Com a estudiant del Grau en ADE a IQS podràs fer un intercanvi d’un any a la Kedge Business School (França) i podràs obtenir dues titulacions internacionals de grau en només 4 anys.

Instal·lacions

Laboratoris de management amb tecnologia capdavantera.

Objectius i competències

Assignatura ECTS
Fonaments de Comptabilitat General 6
Matemàtiques per a negocis 6
Microeconomia 6
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICS) 6
Economia i gestió d'empreses 6
Macroeconomia 6
Marketing 6
Ètica Social 3
Comportament organitzacional 3
Estadística 6
Dret mercantil i laboral 6
Assignatura ECTS
Anàlisi de dades 6
Lideratge 3
Anàlisi d'estats financers 6
Economia global i 4.0 6
Foreign Language I 6
Matemàtiques financeres 3
Recursos humans i gestió del talent 6
Càlcul i anàlisi de costos 6
Investigació de mercats 3
Foreign Language II 6
Tecnologies disruptives 3
Ètica i Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 6
Assignatura ECTS
Supply Chain and Operations 3
Direcció comercial 3
Comerç internacional 6
Dret fiscal 3
Control de gestió 6
Introducció a la direcció financera 3
Gestió de la innovació i la tecnologia 6
Direcció financera 6
Marketing estratègic 6
Entrepreneurship 6
Sistemes d'informació a l'empresa 6
Direcció estratègica 6
Assignatura ECTS
Assignatures optatives 30
Pràctiques en empresa 18
Treball Final de Grau 12

Assignatures optatives

Aquí comença la teva carrera professional

Les sortides professionals del Grau d’ADE componen un ventall ampli de sortides professionals, en diferents àmbits com són l’empresa, la comunicació, la direcció d’empreses i la gestió comercial.

Aquest Grau d’ADE a Barcelona prepara per a la direcció general i adreces funcionals d’empreses.

Sortides professionals

 • Departaments de l'empresa

  Financer, Comercial, Control de gestió, Marketing, Trade-màrqueting, Investigació de mercats, Informàtica, Comerç Internacional, Compres, Supply Chain, Qualitat, R+D+i i RR.HH.

 • Direcció d'àrees funcionals

  Producció, Marketing i Comercial, Recursos Humans i Finances.

 • Sector serveis

  Auditoria, Consultoria i Assessoria, Avaluació de projectes, Mercat de valors, Entitats Financeres, Banca, Empreses de selecció de Personal, Assegurances, Marketing, Publicitat, Instituts de recerca, Distribució i Turisme.

 • Àrea de recerca a través dels estudis de màster i doctorat oferts per IQS.

 • Administració pública europea, estatal i autonòmica.

 • Docència

Pràctiques a empreses

El pla d’estudis del grau en ADE inclou la realització de pràctiques en empreses per l’equivalent a 18 crèdits. Les pràctiques són obligatòries i es realitzen al quart curs. Els alumnes també tenen la possibilitat de realitzar les pràctiques a temps complet durant el segon semestre de quart curs.

 • Són un primer contacte amb el món laboral
 • T’orientaran en funció dels teus interessos professionals
 • Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides
 • Et donen la possibilitat d’accedir a un lloc de treball
 • Confereixen un caràcter diferencial al curriculum vitae
IQS Careers

Professorat

Dr. Antoni Olivé Tomàs

Departament de Gestió Empresarial

Dr. Carles Moslares García

Relacions Internacionals

Dr. Carlos Malet Falcó

Direcció d’Estrategia i Empresa

Dra. Cristina Montañola Sales

Departament de Mètodes Quantitatius

Dr. David Castillo Merino

Departament d’Economia i Finances

Dr. Flavio Vasconcellos Comim

Deganat IQS School of Management i Departament de Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià

Avatar

Dr. Francesc de Paula Martori Adrian

Departament de Mètodes Quantitatius

Dr. Francisco Amaro Martínez

Departament de Gestió Empresarial

Dr. Gonzalo Rodríguez Pérez

Departament d’Economia i Finances

Ignacio Javier Durán Pinochet

Departament de Gestió Empresarial

Dr. Jorge Matute Vallejo

Departament de Gestió Empresarial

Dr. Jose Luis Sánchez Torelló

Departament de Gestió Empresarial

Dr. Josep García Blandón

Departament d’Economia i Finances

Dra. M. del Mar Guitert Catasús

Departament de Gestió Empresarial

Dra. Mª Belén Derqui Zaragoza

Deganat IQS School of Management i Departament de Gestió Empresarial

Dra. Marta Tena León

Comunicació i Màrqueting Corporatiu i Departament de Gestió Empresarial

Dr. Mihály Tamás Borsi

Departament d’Economia i Finances

Dra. Mònica Martínez Blasco

Departament d’Economia i Finances

Dr. Octasiano Miguel Valerio Mendoza

Departament de Mètodes Quantitatius

Dr. Oriol Quintana Rubio

Departament de Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià

Dr. Ramon Palau Saumell

Departament de Gestió Empresarial

Dra. Silvia Bou Ysàs

Departament d’Economia i Finances

Dr. Xavier Ramírez Roma

Departament d’Economia i Finances

Procés d’admissió

Sol·licitar admissió

Per fer la sol·licitud d’admissió als nostres programes de grau, necessitem una sèrie de documents perquè pugui ser valorada la teva admissió. Crear compte i iniciar sessió aquí. Cal que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació a pujar

 • DNI / Passaport vigent
 • Fotografia tipus carnet de color, fons blanc i en format jpg (176×220 píxels).

Alumnat procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
 • Qualificacions de les PAU (en cas de tenir-ne els resultats).
 • Si curses CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): expedient acadèmic actualitzat.
 • Si heu iniciat algun grau en una altra universitat: expedient acadèmic.

Alumnat no procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions dels dos darrers cursos previs a l’accés a la universitat.
 • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels darrers estudis previs a l’accés a la universitat.

Prova d’admissió:

Cal triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció

Durant el procés, cal abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en cas que el/la candidat/a no sigui admès/a als estudis, això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establert.

La prova d’admissió ONLINE és de tipus psicotècnic i també inclou una prova de nivell d’anglès que hauràs de realitzar independentment de si disposes d’algun certificat d’idioma o no.

Les proves d’admissió s’enviaran per correu electrònic a les 15:30 de la data escollida. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament i disposes de 24 hores per realitzar el test; des de les 15:30 del dia de la prova fins a les 15:30 de l’endemà.

La Comissió d’Admissions resoldrà la vostra admissió en base als estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. La Comissió d’Admissions us informarà de la vostra admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vau realitzar la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com Nadal i Setmana Santa).

En cas de ser admès, aquesta admissió queda condicionada per emplenar els requisits necessaris per a la matriculació als estudis de grau.

El pagament de la prematrícula és obligatori i és el pas previ abans de l’obertura del període de matriculació quan l’alumne/a haurà de formalitzar la matrícula.

Un cop admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per fer el pagament de la prematrícula des de la plataforma de preinscripció online mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En cas contrari, s’entén que no interessa continuar el procés i es renuncia a la prematrícula.

La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula quan s’efectuï la mateixa. Únicament es torna en cas que l’alumne/a no compleixi els requisits d’accés als estudis d’IQS (no haver superat les PAU o els estudis previs a l’accés a la universitat o no haver obtingut el visat) sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

Import de la prematrícula del Grau a ADE: 1000€

A partir de l’última setmana de juny s’obrirà el termini de matriculació. La prematrícula només garanteix que l’alumne es pugui matricular al grau fins 15 dies després de l’obertura del període de matriculació. En cas contrari, s’entendrà que l’alumne/a no està interessat/da a seguir el procés.

Enviarem un correu electrònic amb les credencials i les instruccions per poder procedir a la matriculació.

Beques i ajuts

IQS disposa de tres tipus de beques diferents per a alumnes de grau. Per demanar la beca necessites estar preinscrit i haver estat admès a un dels nostres graus. Segons la situació i les circumstàncies, pots demanar la beca que s’adapti a les teves necessitats. També disposem de descomptes per als alumnes amb família nombrosa i per al segon fill a IQS.

IQS està compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per garantir la millora contínua mitjançant el Comitè de Qualitat d’IQS School of Management.

IQS és una institució acreditada per l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, USA), la primera organització internacional d’acreditació per a estudis a les àrees de negocis i comptabilitat. Els estudis de Grau, Màster i Doctorat d’IQS School of Management tenen aquesta acreditació i reconeixement internacional.

Acreditació per l’Association to Advance Collegiate Schools of Business, USA (AACSB) de tots els estudis d’IQS School of Management.

IQS School of Management va sol·licitar formalment l’adhesió al programa AUDIT el 18 de juliol de 2011, en la modalitat d’ampliació. Per això, va adoptar el disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) d’IQS School of Engineering, que havia estat presentat a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per a la seva avaluació a la convocatòria AUDIT 2009 i valorat positivament el 22 d’abril del 2010.

El 13 de desembre de 2012, es va rebre la valoració positiva d’AQU per al disseny del SGIC d’IQS School of Management.

La Universitat Ramon Llull (URL) i els seus centres ja tenen una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i de recerca i gestió.

Descarregar catàleg









También te puede interesar

Carregant informació...