Vés al contingut

Estudis

Grau en Química

Amb el Grau en Química d’ IQS entraràs a formar part dels professionals a l’avantguarda de la indústria química i accediràs a les millors oportunitats laborals del sector, tant en indústria com recerca. Aquests graus es cursen amb un tronc comú de dos anys de Química i Enginyeria Química que permeten a l’estudiant decidir posteriorment la seva preferència.

Informació clau

Cursos

4 cursos acadèmics

Crèdits

240 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horari

De dilluns a divendres 8.00 a 14:30h

Optatives batxillerat recomanades

Química, Física i Matemàtiques

Idiomes

Primer curs en castellà. Resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l’alumnat i del professorat

Per què estudiar Química a IQS

Més de 1.000 hores de pràctiques de laboratoris

Pràctiques en empreses capdavanteres de la indústria química

Laboratoris equipats amb les últimes tecnologies.

Possibilitat de realitzar pràctiques internacionals i assignatures en anglès.

Instal·lacions

Més de 8.700 m² destinats a laboratoris i tallers

A IQS treballaràs en laboratoris i tallers equipat amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics per al Grau en Química on podràs posar en pràctica tot el que aprens durant el grau.

Objectius i competències

Pràctiques en empresa

En el pla d’estudis del Grau en Química, tots els estudiants realitzen pràctiques en centres de recerca o pràctiques remunerades en empreses del sector equivalents a 6 crèdits. IQS Careers t’ajudarà en la cerca i assessorament per a realitzar les pràctiques.

Saber-ne més
Assignatura ECTS
Matemàtiques 12,0
Informàtica i Càlcul Numèric 12,0
Química General 12,0
Física 12
Biologia 6
Fonaments del Laboratori Químic i Biològic 6
Economia i Organització Industrial 6
Assignatura ECTS
Química Inorgànica 10
Química Física 12
Química Analítica 10
Estadística 6
Operacions bàsiques d'enginyeria I 6
Laboratori de Química i Enginyeria I 5
Laboratori de Química i Enginyeria II 5
Expressió Gràfica 6
Assignatura ECTS
Química Orgànica 12
Bioquímica 8
Ètica 5
Operacions bàsiques d'enginyeria II 6
Ciència dels Materials 6
Microbiologia 5
Technical English 3
Química Física Molecular 5
Laboratori de Química Orgànica i Materials 5
Laboratori d'Enginyeria Química 5
Assignatura ECTS
Determinació Estructural 5
Química Orgànica II 5
Anàlisi Instrumental 5
Química Ambiental 5
Química Inorgànica II 4
Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi ambient 3
Tècniques experimentals en Biociències 5
Prácticum 6
Treball Fi de Grau 16
Emprenedoria (Optativa) 4
Biotecnologia (Optativa) 3
Química de superfícies (Optativa) 3
Gestió de Dades (Optativa) 6

Aquí comença la  teva carrera professional

Les sortides professionals del Grau en Química d’ IQS són molt variades. Durant els teus estudis rebràs una educació integral gràcies a les seves instal·lacions capdavanteres i el seu excel·lent cos docent. Això et permetrà conèixer les diferents àrees de la química i enfocar el teu perfil a un sector determinat. A continuació pots veure quines són les sortides professionals del Grau en Química.

Sortides professionals

 • Empreses en què es realitzin processos químics i/o biotecnològics: indústria farmacèutica, alimentària, tecnologies del medi ambient, química, petroquímica, automoció o tèxtil.

 • Estudis de postgrau: màsters i doctorat.

 • L’administració pública i en la docència.

 • Equips de R+D+I per a desenvolupar i aplicar nous productes i processos químics i/o biotecnològics, tecnologies d’aprofitament de matèries primeres i processos de tractament i reutilització de residus industrials.

Pràctiques en empresa

En el pla d’estudis del Grau en Química, tots els estudiants realitzen pràctiques en centres de recerca o pràctiques remunerades en empreses del sector equivalents a 6 crèdits. El Servei de Carreres Professionals t’ajudarà en la cerca i assessorament per a realitzar les pràctiques.

 • Primer contacte amb el món laboral.
 • Orienten l’estudiant en funció dels seus interessos professionals.
 • Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides.
 • Possibilitat d’accedir a un lloc de treball.
 • Confereixen un valor afegit al curriculum vitae.

IQS Careers

Professorat

Dr. Albert Gibert Bosch

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dra. Ana Belén Cuenca González

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Antoni Planas Sauter

Departament de Bioenginyeria

Dr. Carles Colominas Guardia

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Cristian Gómez Canela

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Eduard Serra Hosta

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Avatar

Dr. Francesc Xavier Guix Ràfols

Departament de Bioenginyeria

Dr. Javier Batllori Aguilà

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Joaquim Menacho Solà-Morales

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Jordi Teixidó Closa

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Jordi Díaz Ferrero

Deganat IQS School of Engineering i Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Jordi Abellà Iglesias

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Jordi Cuadros Margarit

Departament de Mètodes Quantitatius

Dr. Jordi Martorell López

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. José Borrell Bilbao

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dra. Judith Báguena Polo

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. Laura Fernández Ruano

Departament de Mètodes Quantitatius

Dra. M. del Mar Guitert Catasús

Departament de Gestió Empresarial

Dra. M. Josefa Blanco Roca

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. M. Luisa Espasa Sempere

Departament Enginyeria Industrial

Dra. Mª Victoria Codera Pastor

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. Magdalena Faijes Simona

Departament de Bioenginyeria

Dr. Manuel Abad Roldán

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dra. Meritxell Sáez Cornellana

Departament de Mètodes Quantitatius

Dra. Montserrat Agut Bonsfills

Departament de Bioenginyeria

Dr. Oscar Gulías Borau

Departament de Bioenginyeria

Dr. Rafael González Olmos

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Robert Texidó Bartés

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Roger Estrada Tejedor

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Salvador Borrós Gómez

Direcció i Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Santiago Nonell Marrugat

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Sergi Colominas Fuster

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Xavier Biarnés Fontal

Departament de Bioenginyeria

Dr. Xavier Casanovas Combalia

Departament de Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià

Procés d’admissió

Sol·licitar admissió

Per a fer la sol·licitud d’admissió en els nostres programes de grau, necessitem una sèrie de documents perquè pugui ser valorada la teva admissió. Crear compte i iniciar sessió aquí. És necessari que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació a pujar:

 • DNI / Passaport vigent
 • Fotografia tipus carnet en color, fons blanc i en format jpg (176×220 píxels).

Alumnat procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
 • Qualificacions de les PAU (en cas de tenir els resultats).
 • Si estàs cursant CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): expedient acadèmic actualitzat.
 • Si has iniciat algun grau en una altra universitat: expedient acadèmic.

Alumnat no procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions dels dos últims cursos previs a l’accés a la universitat.
 • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels últims estudis previs a l’accés a la universitat.

Prova d’admissió:

S’haurà de triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció:

Durant el procés, es requereix abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en el cas que el/la candidat/a no sigui admès/a a els estudis, això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts.

La prova d’admissió ONLINE és de tipus psicotècnic i també inclou una prova de nivell d’anglès que hauràs de realitzar independentment de si disposes o no d’algun certificat oficial d’idioma.

Les proves d’admissió s’enviaran per email a les 15.30 de la data triada. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament i disposes de 24 hores per a realitzar el test; des de les 15.30 del dia de la prova fins a les 15.30 de l’endemà.

La Comissió d’Admissions resoldrà la teva admissió sobre la base dels estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. La Comissió d’Admissions t’informarà de la teva admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vas realitzar la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com a Nadal i Setmana Santa).

En el cas de ser admès, aquesta admissió quedarà condicionada per l’emplenament dels requisits necessaris per a la matriculació als estudis de grau.

El pagament de la prematrícula és obligatori i és el pas previ abans de l’obertura del període de matriculació quan el/la alumne/a haurà de procedir a formalitzar la seva matrícula.

Una vegada admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per a realitzar el pagament de la prematrícula des de la plataforma de preinscripció en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En cas contrari, s’entén que no interessa continuar amb el procés i es renuncia a la prematrícula.

La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula quan s’efectuï la mateixa. Únicament es retorna en cas que el/la alumne/a no compleixi amb els requisits d’accés als estudis d’ IQS, (no haver superat les PAU o els estudis previs a l’accés a la universitat o no haver obtingut el visat) sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

Import de la prematrícula del Grau en Química: 1000€

A partir de l’última setmana de juny s’obrirà el termini de matriculació. La prematrícula només garanteix que l’alumne es pugui matricular en el grau fins a 15 dies després de l’obertura del període de matriculació. En cas contrari, s’entendrà que el/la alumne/a no està interessat/a a seguir el procés.

Enviarem un correu electrònic amb les credencials i les instruccions per a poder procedir a la matriculació.

Beques i ajudes

IQS disposa de tres tipus de beques diferents per a alumnes de grau. Per a demanar la beca necessites estar preinscrit i haver estat admès a un dels nostres graus. Segons la teva situació i circumstàncies, pots demanar la beca que s’adapti a les teves necessitats. També disposem de descomptes per als alumnes amb família nombrosa i per al segon fill a IQS.

IQS està compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per a garantir la millora contínua a través del Comitè de Qualitat d’ IQS School of Engineering.

IQS School of Engineering disposa, des de l’any 1995, d’una Unitat de Gestió de Qualitat. Inicialment els esforços van estar relacionats amb els Serveis Tècnics que IQS presta a les indústries, empreses i administracions.

Des de l’any 2000, gran part de les seves actuacions han estat destinades a la implementació d’un sistema de qualitat en l’àmbit de la docència. El manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) d’ IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL) es va presentar a l’AQU per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009, obtenint una valoració positiva a data de 22 d’abril de 2010. La Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya es va reunir amb data 11 de desembre 2012 i va ratificar l’ampliació del disseny del SGIC per a contemplar l’adhesió al programa AUDIT d’ IQS School of Management. El Grau en Química ha superat el procés d’acreditació d’AQU Catalunya, d’acord amb el Marc, per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials (2010). La Universitat Ramon Llull (URL) i els seus centres, tenen ja una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i de recerca i gestió.

Descarregar catàleg

También te puede interesar

Carregant informació...