Vés al contingut

Estudis

GQBB – Química Biològica i Biotecnològica

2021 SGR 00535

Coordinador

El grup GQBB (Grup de Química Biològica i Biotecnològica) desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees: l’identificació i l’anàlisi molecular de proteïnes i enzims, el seu ús com a dianes terapèutiques i disseny i aplicacions d’enzims en biocatálisis i biotecnologia en microorganismes.

Actualment forma part de IQS Tech Transfer, agent acreditat TECNIO en la categoria de desenvolupador de tecnologia. Compta amb el reconeixement de la AGAUR com Grup de Recerca Consolidat, des del 1999.
La seva activitat se centra en l’estudi a nivell molecular de processos biològics amb una visió integrada des de la identificació i l’anàlisi molecular de proteïnes i enzims com a dianes terapèutiques, mecanismes d’acció de molècules bioactives, síntesis de molècules bioactives, disseny i aplicacions d’enzims en biocatàlisi i biotecnologia amb microorganismes.
L’activitat del GQBB inclou la formació especialitzada, la recerca bàsica i aplicada, i la transferència de tecnologia orientada al teixit empresarial. La recerca té una clara orientació a l’aplicació industrial dels resultats obtinguts. D’aquesta manera el grup pretén donar resposta a les necessitats tecnològiques de les empreses perquè puguin millorar la seva competitivitat.

En aquest entorn, GQBB realitza les seves activitats d’I+D i transferència de tecnologia en les línies:

 • Biocatàlisi
 • Utilització d’enzims en síntesis de productes bioactius i intermedis farmacèutics
 • Caracterització d’activitats enzimàtiques
 • Anàlisis de proteïnes i determinació d’activitats enzimàtiques
 • Bioprocessos
 • Desenvolupament de processos i productes biotecnològics
 • Aplicacions biotecnològiques en el tractament d’aigües residuals
 • Simulacions de processos biotecnològics
 • Avaluació de formulacions alimentàries
 • Síntesi orgànica de fàrmacs i productes bioactius
 • Identificació i aïllament de principis actius de fonts naturals

Projectes d'investigació