Vés al contingut

Estudis

Grau en Enginyeria Química

Amb el Grau en Enginyeria Química d’IQS entraràs a formar part dels professionals a l’avantguarda de la indústria química i accediràs a les millors oportunitats laborals del sector, tant a la indústria com a la recerca. Els Graus en Química i Enginyeria Química comparteixen un tronc comú de dos anys que permeten a l’estudiant decidir-ne posteriorment la preferència.

Informació clau

Cursos

4 cursos acadèmics

Crèdits

240 crèdits ECTS

Inici

Setembre 2024

Horaris

De dilluns a divendres 8:00 a 14:30

Optatives batxillerat recomanades

Química, Física i Matemàtiques

Idiomes

Primer curs en castellà. Resta de cursos trilingües: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l’alumnat i del professorat

Per què estudiar Enginyeria Química a IQS

Possibilitat de doble titulació en Química + Enginyeria Química

El graduat en Enginyeria Química obté les atribucions professionals d’Enginyer Tècnic Industrial especialitat Química Industrial

Més de 1000 hores de pràctiques i treball a laboratoris

Laboratoris equipats amb les últimes tecnologies

Instal·lacions

Més de 8.700 m² destinats a laboratoris i tallers

A IQS treballaràs a laboratoris i tallers equipats amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics per al Grau en Enginyeria Química on podràs posar en pràctica tot allò que aprens durant el grau.

Objectius i competències

Pràctiques en empresa

Al pla d’estudis del Grau en Enginyeria Química, tots els estudiants realitzen pràctiques en centres de recerca o pràctiques remunerades a empreses del sector equivalents a 6 crèdits. IQS Careers t’ajudarà en la cerca i l’assessorament per realitzar les pràctiques.

Saber més
Assignatura ECTS
Matemàtiques 12,0
Informàtica i Càlcul Numèric 12,0
Química General 12,0
Física 12
Biologia 6
Fonaments del Laboratori Químic i Biològic 6
Economia i Organització Industrial 6
Assignatura ECTS
Química Inorgànica 10
Química Física I 6
Química Física II 6
Química Analítica 10
Estadística 6
Operacions bàsiques d'enginyeria I 6
Laboratori de Química i Enginyeria I 5
Laboratori de Química i Enginyeria II 5
Expressió Gràfica 6
Assignatura ECTS
Química Orgànica 12
Ètica 5
Operacions bàsiques d'enginyeria II 6
Ciència i Tecnologia dels Materials 6
Oral and written communication 3
Termodinàmica Aplicada 5
Electrotècnia 4
Mètodes Numèrics per a Enginyers 5
Tecnologia del Medi Ambient 4
Laboratori de Química i Enginyeria III 5
Laboratori de Química i Enginyeria IV 5
Assignatura ECTS
Química Industrial 4
Disseny de Reactors 5
Instrumentació i Control de Processos 6
Simulació de Processos 5
Disseny i projectes d'instal·lacions industrials 5
Màquines i Mecanismes 3
Resistència de Materials 3
Laboratori d'Enginyeria 5
Pràcticum 6
Treball Fi de Grau 12
Química de Superfícies (Optativa) 3
Seguretat i Higiene Industrial (Optativa) 6
Biotecnologia (Optativa) 3
Estadística per a la Millora de la Qualitat (Optativa) 6
Enginyeria de Productes Assistida per Ordinador (Optativa) 6
Emprenedoria (Optativa) 4

Aquí comença la teva carrera professional

Les sortides professionals del Grau d’Enginyeria Química d’IQS són molt variades. Durant els teus estudis rebràs una educació integral gràcies a les seves instal·lacions capdavanteres i el seu excel·lent cos docent. Això us permetrà conèixer les diferents àrees de la química i enfocar el vostre perfil a un sector determinat. A continuació podeu veure quines són les sortides professionals del Grau en Enginyeria Química.

Sortides professionals

 • Empreses en què es realitzen processos químics i/o biotecnològics

  Indústria farmacèutica, alimentària, tecnologies del medi ambient, química, petroquímica, automoció, empreses de serveis, paperera, tèxtil…

 • Equips d’R+D+i per desenvolupar i aplicar nous productes i processos químics i/o biotecnològics, tecnologies d’aprofitament de primeres matèries i processos de tractament i reutilització de residus industrials.

 • L’administració pública i al camp de la docència.

 • Estudis de postgrau posteriors: màsters i doctorat

Pràctiques a empreses

Al pla d’estudis del Grau en Enginyeria Química, tots els estudiants realitzen pràctiques en centres de recerca o pràctiques remunerades a empreses del sector equivalents a 6 crèdits. El Servei de Carreres Professionals us ajudarà en la recerca i assessorament per realitzar les pràctiques.

 • Primer contacte amb el món laboral.

 • Orienten els estudiants en funció dels seus interessos professionals.

 • Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar coneixements teòrics i competències adquirides.

 • Possibilitat d’accedir a un lloc de treball.

 • Confereixen un valor afegit al curriculum vitae.
IQS Careers

Procés d’admissió

Sol·licitar admissió

Per fer la sol·licitud d’admissió als nostres programes de grau, necessitem una sèrie de documents perquè pugui ser valorada la teva admissió. Crear compte i iniciar sessió aquí. Cal que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació a pujar

 • DNI / Passaport vigent
 • Fotografia tipus carnet de color, fons blanc i en format jpg (176×220 píxels).

Alumnat procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
 • Qualificacions de les PAU (en cas de tenir-ne els resultats).
 • Si curses CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): expedient acadèmic actualitzat.
 • Si heu iniciat algun grau en una altra universitat: expedient acadèmic.

Alumnat no procedent del sistema educatiu espanyol:

 • Qualificacions dels dos darrers cursos previs a l’accés a la universitat.
 • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels darrers estudis previs a l’accés a la universitat.

Prova d’admissió:

Cal triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció

Durant el procés, cal abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient. El pagament es realitza en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en cas que el/la candidat/a no sigui admès/a als estudis, això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts.

La prova d’admissió ONLINE és de tipus psicotècnic i també inclou una prova de nivell d’anglès que hauràs de realitzar independentment de si disposes d’algun certificat d’idioma o no.

Les proves d’admissió s’enviaran per correu electrònic a les 15:30 de la data escollida. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament i disposes de 24 hores per realitzar el test; des de les 15.30 del dia de la prova fins a les 15.30 del dia següent.

La Comissió d’Admissions resoldrà la vostra admissió en base als estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. La Comissió d’Admissions us informarà de la vostra admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vau realitzar la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com Nadal i Setmana Santa).

En cas de ser admès, aquesta admissió queda condicionada per emplenar els requisits necessaris per a la matriculació als estudis de grau.

El pagament de la prematrícula és obligatori i és el pas previ abans de l’obertura del període de matriculació quan l’alumne/a haurà de formalitzar la seva matrícula.

Un cop admès/a, disposes d’un termini de 2 setmanes per fer el pagament de la prematrícula des de la plataforma de preinscripció online mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En cas contrari, s’entén que no interessa continuar el procés i es renuncia a la prematrícula.

La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula quan s’efectuï la mateixa. Únicament es torna en cas que l’alumne/a no compleixi els requisits d’accés als estudis d’IQS (no haver superat les PAU o els estudis previs a l’accés a la universitat o no haver obtingut el visat) sense perjudici del dret de desistiment, en els termes legalment establerts*.

Import de la prematrícula del Grau en Enginyeria Química: 1000 €

A partir de l’última setmana de juny s’obrirà el termini de matriculació. La prematrícula només garanteix que l’alumne es pugui matricular al grau fins 15 dies després de l’obertura del període de matriculació. En cas contrari, s’entendrà que l’alumne/a no està interessat/da a seguir el procés.

Enviarem un correu electrònic amb les credencials i les instruccions per poder procedir a la matriculació.

Beques i ajuts

IQS disposa de tres tipus de beques diferents per a alumnes de grau. Per demanar la beca necessites estar preinscrit i haver estat admès a un dels nostres graus. Segons la situació i les circumstàncies, pots demanar la beca que s’adapti a les teves necessitats. També disposem de descomptes per als alumnes amb família nombrosa i per al segon fill a IQS.

Professorat

Dr. Andrés García Granada

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Carles Colominas Guardia

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Eduard Serra Hosta

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Giovanni Gómez Gras

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Javier Batllori Aguilà

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Joaquim Menacho Solà-Morales

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Jordi Díaz Ferrero

Deganat IQS School of Engineering i Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Jordi Abellà Iglesias

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Jordi Cuadros Margarit

Departament de Mètodes Quantitatius

Dr. Jordi Martorell López

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. José Borrell Bilbao

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Jose Javier Molins Vara

Secretaria General i Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Josep Oriol Pou Ibar

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dra. Judith Báguena Polo

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. Laura Fernández Ruano

Departament de Mètodes Quantitatius

Dra. M. del Mar Guitert Catasús

Departament de Gestió Empresarial

Dra. M. Josefa Blanco Roca

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dra. M. Luisa Espasa Sempere

Departament Enginyeria Industrial

Dra. Mª Victoria Codera Pastor

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Manuel Abad Roldán

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Marco Antonio Pérez Martínez

Departament Enginyeria Industrial

Dra. Meritxell Sáez Cornellana

Departament de Mètodes Quantitatius

Dra. Montserrat Agut Bonsfills

Departament de Bioenginyeria

Dr. Oscar Gulías Borau

Departament de Bioenginyeria

Dr. Rafael González Olmos

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Robert Texidó Bartés

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Roger Estrada Tejedor

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Salvador Borrós Gómez

Direcció i Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Santiago Nonell Marrugat

Departament de Química Analítica i Aplicada

Sauro José Yagüe Yagüe

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Xavier Berzosa Rodríguez

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Xavier Biarnés Fontal

Departament de Bioenginyeria

Dr. Xavier Casanovas Combalia

Departament de Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià

IQS està compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per garantir la millora contínua mitjançant el Comitè de Qualitat d’IQS School of Engineering.

IQS School of Engineering disposa des de l’any 1995 d’una Unitat de Gestió de Qualitat. Inicialment, els esforços van estar relacionats amb els serveis tècnics que IQS presta a les indústries, empreses i administracions.

Des de l’any 2000, gran part de les actuacions han estat destinades a la implementació d’un sistema de qualitat en l’àmbit de la docència. El manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) d’IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL) es va presentar a l’AQU per a la seva avaluació a la convocatòria AUDIT 2009, obtenint una valoració positiva a data 22 d’abril de 2010. La Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya es va reunir amb data 11 de desembre de 2012 i va ratificar l’ampliació del disseny del SGIQ per contemplar l’adhesió al programa AUDIT d’IQS School of Management. El Grau en Química ha superat el procés d‟acreditació d‟AQU Catalunya, d‟acord amb el Marc, per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials (2010). La Universitat Ramon Llull (URL) i els seus centres ja tenen una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i de recerca i gestió.

Descarregar catàleg

També et pot interessar

Carregant informació...