Vés al contingut

Estudis

GEMAT – Enginyeria de Materials

2021 SGR 00537

Coordinador

El grup GEMAT (Grup d’Enginyeria de Materials) desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees: el desenvolupament de nous materials funcionals, l’enginyeria de superfícies i els biomaterials.

L’any 2001 va entrar a formar part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT, Generalitat de Catalunya). L’any 2009 va ser reconegut com a membre de TECNIO. Compta amb el reconeixement de la AGAUR com a Grup de Recerca Consolidat, des del 2005. Actualment forma part de IQS TECH TRANSFER URL, agent acreditat TECNIO en la categoria de desenvolupador de tecnologia.

En aquest entorn, GEMAT realitza les seves activitats d’I+D i transferència de tecnologia en les línies:

 • Desenvolupament de polímers biodegradables.
 • Desenvolupament de biomaterials per a scaffolds.
 • Desenvolupament de sistemes d’alliberament de fàrmacs.
 • Desenvolupament de tints amb propietats conductores i semiconductores.
 • Caracterització de materials i formulacions: DMA, reologia, superfície específica, mida de partícula, tècniques calorimètriques i microscòpia.
 • Anàlisi quantitativa de components en materials polimèrics.
 • Anàlisi per difracció de RX.
 • Desenvolupament de polímers funcionals: adhesius, espessants polimèrics, additius ignífugs, modificació de càrregues, polímers i tintes conductores.
 • Estudis de composició química qualitativa de pintures.
 • Desenvolupament de formulacions industrials: pintures, silicones i adhesius.
 • Estudis sobre el recobriment de partícules ceràmiques.

Membres

Projectes d'investigació