Vés al contingut

Estudis

Departaments IQS School of Engineering

Bioenginyeria

Presentació

El Departament de Bioenginyeria es va fundar l’any 2007 per agrupació de diversos laboratoris del IQS en l’àmbit de les Ciències de la Vida i per la incorporació de nous grups de recerca. Componen el Departament cinc laboratoris: Bioquímica, Biomaterials, Microbiologia, Bioprocessos i Enginyeria de Teixits. Les seves àrees d’activitat combinen diferents aproximacions de recerca bàsica i aplicada en biomedicina, biotecnologia industrial, i biotecnologia alimentària i mediambiental.

Docència

El Departament coordina els estudis de grau i postgrau en Biotecnologia i Bioenginyeria: Grau en Biotecnologia, Màster en Bioenginyeria i Programa de doctorat en Bioenginyeria. També s’encarrega de la docència de les matèries biològiques i bioquímiques en el Grau en Química, en el Grau en Enginyeria Química i en el Grau de Farmàcia. Complementen les activitats docents del Departament els cicles de conferències, cursos específics i activitats d’intercanvi d’estudiants i professors.

 

Investigació

Les línies de recerca s’emmarquen en  les Àrees de Ciències de la Vida, Biotecnologia i Bioenginyeria.

Laboratori de Bioquímica

Enginyeria enzimàtica en Glicobiología i Biocatàlisi. Dianes biomèdiques. Estructura-funció de proteïnes.

 • Enginyeria de proteïnes i enzimología de glicosidasas, glicosiltransferasas i esterases de carbohidrats
 • Dianes terapèutiques en malalties infeccionas
 • Biocatálisis: redissenyo enzimàtic, evolució dirigida d’enzims
 • Nética i metabòlica en bacteris, llevats i microalguasIngeniería per a la producció de productes d’alt valor afegit
 • Bioinformàtica i modelització molecular de sistemes biològics

Membres (permanents): Dr. Antoni Planas (Cap de grup), Dra. Magda Faijes, Dr. Xevi Biarnés, Dr. Pau Leivar

 

Laboratori de Biomaterials

Producció i caracterització de materials per a aplicacions biomèdiques. Superfícies i nanopartícules.

 • Nanopartícules polimèriques sensibles a estímuls per a alliberament de fàrmacs. Decoració de nanopartícules per a l’alliberament dirigit de fàrmacs.
 • Disseny de superfícies biomiméticas amb senyalització cel·lular química i mecànica. Enginyeria de superfícies intel·ligents per a aplicacions biomèdiques.
 • Disseny i fabricació (rapid manufacturing) de bastides per a la regeneració de teixit ossi i cartilaginós Enginyeria de sistemes de transport i alliberament (delivery systems) d’àcids nucleics per a aplicacions en  teràpia gènica i cel·lular

Membres (permanents): Dr. Salvador Borrós (Cap de grup), Dr. Victor Ramos

Laboratori de Microbiologia

Teràpia fotodinàmica contra infeccions microbianes. Microbiologia mediambiental i tractament d’aigües.

 • Aspectes microbiològics de la teràpia fotodinàmica
 • Micotoxines i floridures productores
 • Seguretat alimentària i mediambiental

Membres (permanents): Dra. Montserrat Agut, Dra. Maria Auset

Laboratori de Bioprocessos

Desenvolupament de bioprocessos per a la producció de productes d’alt valor afegit

 • Expressió de proteïnes recombinants i metabòlits, millora i optimització de bioprocessos i bioreactors.
 • Utilització de subproductes industrials per a l’obtenció de productes biotecnològics d’alt valor afegit
 • Aïllament de productes per processos de bioseparació.

Membres (permanents): Dr. Marc Carnicer, Dr. Martí Lecina

Laboratori d’Enginyeria de Teixits

Medicina regenerativa: diferenciació de cèl·lules mare, patrons i funció tissular

 • Disseny i síntesi de biomaterials nanomètrics anàlegs a matrius extracelul·lars
 • Desenvolupament d’ambients tridimensionals instructius per a diferenciació funcional de cèl·lules mares i cèl·lules mare cancerígenes
 • Disseny de l’ambient de cèl·lules adultes per al desenvolupament de plataformes en medicina regenerativa
 • Reprogramació de l’ambient de cèl·lules adultes per al seu ús en plataformes de medicina regenerativa
 • Impacte de l’entorn hemodinàmic en la funcionalitat de les cèl·lules vasculars

Membres (permanents): Dr. Carlos Semino

Estudis de Bioenginyeria

Et poden interessar els següents estudis impartits a IQS:

Vols veure més departaments?