Vés al contingut

Estudis

Dr. Marc Marín García

Col.laborador d'Investigació - Programa INVESTIGO

IQS Tech Transfer

 


Línies de recerca

  • Anàlisi no objectiu de contaminants orgànics persistents (COP) i contaminants orgànics emergents (EOC) en mostres aquàtiques
  • Anàlisi multicomponent de metabòlits no diana en teixits de peix zebra i Daphnia magna
  • (Foto)degradació i identificació de productes de transformació de fàrmacs
  • Anàlisi de dades mitjançant tècniques quimiomètriques (PCA, ANOVA, MCR-ALS)

  

Publicacions