Vés al contingut

Estudis

Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla

Professor contractat Doctor

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica


Formació

Llicenciat en Química, intensificació en Química Orgànica (URL, 2004).
Enginyer Químic de l’Institut Químic de Sarrià (IQS, 2007).
Diploma d’Estudis Avançats (DEA) (URL, 2008).
Doctor en Química (Química Orgànica, Universitat Ramon Llull (URL), 2010).
 


Experiència

Investigador Postdoctoral a l’IQS (Prof. J. I. Borrell, URL, 2010-2012)
Col·laborador d’Investigació (IQS-Pangaea Biotech S. L., 2013-2017)
Estada de recerca a Boston College (Prof. S.-Y Liu, Boston, Estats-Units, Juny-Setembre 2017)
Professor Ajudant Doctor (IQS, 2018- 2020)
Professor Contractat Doctor (IQS, 2020- )
 


Línies de recerca

  • Síntesi i avaluació biològica de noves estructures heterocícliques amb capacitat inhibidora de Receptors Acoblats a Proteïnes G (GPCR), Tirosina-cinases (TK).
  • Receptors de Tirosina-Cinases (RTK) per a l’aplicació en Càncer, VIH (SIDA), VHC (Hepatitis) i Distròfia Miotònica.

 

Publicacions

Programes