Vés al contingut

Estudis

Dr. Marc Carnicer Heras

Professor contractat Doctor

Departament de Bioenginyeria


Formació

2012 Uni. Autònoma de Barcelona (UAB) Ph.D en Biotecnologia.
2008 Uni. Autònoma de Barcelona (UAB) MSc en Biotecnologia Avançada.
2007 Universitat de Barcelona (UB) Llicenciatura en Bioquímica.
 


Experiència

2019 Project Manager, Bioprocess Pilot Plant en IQS
2015 Assistant professor, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull
2012/2014 Postdoctoral Researcher, INSA de Toulouse
 


Línies de recerca

  • Optimització de la producció de proteïnes recombinants i metabòlits mitjançant l’ús de fluxos metabòlics.
  • Utilització de fonts de carboni alternatives per l’obtenció de productes d’interès biotecnològic (p.e. metanol).
  • Enginyeria metabòlica mitjançant el càlcul de fluxos metabòlics (FBA).

Publicacions

Programes