Vés al contingut

Estudis

Dr. Cristian Gómez Canela

Professor Titular

Departament de Química Analítica i Aplicada


Formació

Doctor en Química (2014, Universitat de Barcelona).
Màster en Química Avançada (2011, Universitat de Barcelona).
Llicenciat en Química (2009, Universitat de Barcelona).
Beca postdoctoral Juan de la Cierva (2017, Universitat Rovira i Virgili).
Investigador postdoctoral (2014-2017, IDAEA-CSIC).
Investigador postdoctoral (2015-2016, King’s College University).
 


Experiència

Membre de la Societat Catalana de Química (SCQ) i representant de la SCQ en EuChems-EYCN
Professor doctor IQS (2018-2022)
Professor titular IQS (2022-Actualitat)
Coordinador Màster Química Analítica
 


Línies de recerca

  • Optimització i validació de mètodes analítics basats en cromatografia de líquids (LC) acoblats a espectrometria de masses en tàndem (MS/MS) i en alta resolució (HRMS) per a la determinació de contaminants orgànics en mostres ambientals.
  • Estudi de la metabolòmica aplicada a organismes aquàtics. LC-MS/MS i LC-HRMS, i anàlisi de dades uni/multivariants usant eines quimiomètriques (Matlab).

 

Publicacions

Programes

Projectes d'investigació