Vés al contingut

Estudis

Dr. Jan-Hinrich Meyer

Professor contractat Doctor

Departament de Gestió Empresarial


Formació


Ph.D. in Marketing, Maastricht University, Netherlands, 2014
M.Sc. International Business Strategic Marketing, Maastricht University, Netherlands, 2009
B.Sc. International Business, Maastricht University, Netherlands, 2008
 


Experiència

Professor Contratat Doctor, IQS School of Management July 2019 – Present
Professor de Planta at Tecnológico de Monterrey, Mexico, Campus Guadalajara, January 2017-July 2019
Visiting Faculty at University of San Diego, USA, School of Business, January 2019-June 2019
Foreign Visiting Professor at Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, January 2015- December 2016.
Assistant Professor at Maastricht University, School of Business and Economics, September 2013 – September 2014
 


Línies de recerca

  • Healthcare marketing
  • Social marketing
  • Comerç Electrònic
  • Digital Marketing
  • Comportament del consumidor
  • Econometria

Publicacions

Programes