Vés al contingut

Estudis

Dr. Xavier Ortiz Almirall

Professor contractat Doctor

Departament de Química Analítica i Aplicada


Formació

Llicenciat en Química (UAB, 2005)
Màster en Investigació en Química i Enginyeria Química (IQS, 2007)
Doctor en Química Analítica (IQS, 2011)
 


Experiència

Investigador Postdoctoral (Environment Canada, 2013-2015)
Científic Investigador, laboratori d’espectrometria de masses (Ontario Ministry of the Environment, 2015-2020)
Professor adjunt, Escola d’Estudis Mediambientals (Queen´s University, Canadà, 2015-2021)
Professor contractat doctor (IQS, 2021-)
 


Línies de recerca

  • Desenvolupament de mètodes analítics (cromatogràfics i d’espectrometria de masses) per a aplicacions mediambientals
  • Tècniques d’anàlisis no dirigides (non-targeted analysis)
  • Anàlisi de cianotoxines en mitjans aquosos

 

Publicacions

Programes