Vés al contingut

Estudis

Nou sistema de segellat per a cirurgia fetal

17 juny 2021

El Dr. Germán Febas ha defensat recentment la seva tesi doctoral realitzada en el grup GEMAT d’IQS, on ha desenvolupat i patentat un dispositiu mèdic que segella l’orifici realitzat a la membrana corioamniòtica després d’una fetoscopia, amb l’objectiu final de reduir el risc de trencament d’aquesta membrana i salvar la vida del futur nadó.

Dr. Germán Febas i Dr. Salvador Borrós

La millora de les tècniques d’imatge per al diagnòstic fetal, utilitzades en el seguiment de l’embaràs, ha augmentat la detecció d’anomalies fetals i la necessitat conseqüent de realitzar intervencions quirúrgiques accedint al fetus de forma ràpida i segura. Per tal de realitzar-les de la manera menys invasiva possible, des de fa temps s’utilitza la fetoscòpia, practicant un petit i únic orifici de poc menys de ½ cm a la cavitat abdominal per al que s’insereix un trocar per tal d’introduir el material quirúrgic necessari. Un cop acabada la cirurgia i extret el trocar, aquest orifici roman obert donat que la membrana corioamniòtica no és capaç de regenerar-se per si mateixa, podent causar des de diferents patologies associades, fins al trencament de la pròpia membrana i la mort del fetus.

En aquest context, el Dr. Germán Febas ha defensat la seva tesi doctoral, amb el títol Nou sistema de segellat com a tècnica quirúrgica per evitar el Trencament Prematur iatrogènic a Preterme de les Membranes fetals (iPPROM), realitzada en el Grup d’Enginyeria de Materials (GEMAT) d’IQS School of Engineering, sota la direcció del Professor Dr. Salvador Borrós.

L’objectiu de la tesi ha estat crear un sistema de segellat d’aquests orificis, per tal de reduir el risc de pèrdua de líquid amniòtic per trencament prematur de la membrana corioamniòtica després de la fetoscopia, i augmentar la seguretat d’aquestes intervencions quirúrgiques. La recerca ha format part d’un projecte multidisciplinari en col·laboració amb experts ginecòlegs i obstetresi  (BCNatal – Fetal Medicine Research CenterHospital Sant Joan de DéuHospital Clínic de Barcelona), liderat pel Dr. Eduard Gratacós i finançat per la Fundació Privada Cellex.

Nou dispositiu mèdic i sistema de segellat

La recerca del Dr. Germán Febas ha afrontat aquest problema real, des de la gran experiència en biomaterials del grup de recerca GEMAT, havent pogut dissenyar, desenvolupar i patentar un sistema complet de segellat de la membrana corioamniòtica, format per:

• Un pegat viscoelàstic en forma de semi-lentilla i de disc, fabricat amb silicona de grau mèdic que es pot implantar en humans, amb les propietats mecàniques desitjades, i una superfície modificada física i químicament. Els motlles usats per la producció dels pegats per injecció s’han dissenyat mitjançant un software de disseny 3D i fabricat primer amb impressores 3D i finalment en acer inoxidable.

• Un bioadhesiu que s’activa en medi humit quan entra en contacte amb el líquid amniòtic, i que està col·locat en una de les cares dels pegats. S’han desenvolupat diverses famílies d’adhesius amb diferents grups funcionals, fins a trobar el millor candidat, mitjançant l’aplicació de tests específics.

• Finalment, s’ha dissenyat i construït un introductor o sistema d’inserció, que protegeix el pegat al seu interior mentre està dintre del seu packaging, i que permet desplegar-lo i col·locar-lo taponant l’orifici de la membrana corioamniótica de forma ràpida, efectiva, senzilla i segura.

Finalment, per validar el sistema de segellat, s’ha assajat la col·locació d’aquest pegat en placentes d’ovelles embarassades, amb resultats molt prometedors.

En definitiva, aquesta recerca ha permès obtenir el prototip final d’un nou dispositiu mèdic que pot representar un avançament significatiu, obrint la possibilitat de realitzar intervencions quirúrgiques que actualment no es poden realitzar pel gran risc que comporten.

Aquesta tesi doctoral ha estat realitzada amb el finançament de la Fundació Privada Cellex

i Micheletti T., Eixarc E., Berdun S., Febas G. Mazza E., Borrós S., Gratacós E., Ex-vivo mechanical sealing properties and toxicity of a bioadhesive patch as sealing system for fetal membrane iatrogenic defects, Nature – Scientific reports, 10, 18608 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-75242-y