Vés al contingut

Estudis

IQS-SCIEX Demo Lab

Persones al càrrec

Laboratori sorgit de la col·laboració entre SCIEX i IQS per a promoure la recerca en tècniques d’anàlisi química basades en l’espectrometria de masses d’alta resolució. Aquest acord fa possible la disponibilitat d’equips potents de nova generació en un entorn universitari en el qual la recerca promou l’estudi de la tècnica i la seva aplicació en entorns industrials com és el cas de la química, la biofarmàcia, la biotecnologia i la proteòmica. La cooperació entre totes dues entitats inclou el treball conjunt entre els experts de SCIEX i els professors i investigadors de IQS.

Equipament i tecnologies

Equip QTOF X500B connectat a un cromatògraf Exion LCAD:

  • Permet l’obtenció d’un registre imparcial complet de MS i MS/MS de qualsevol mostra amb components coneguts o desconeguts.
  • Apte per a anàlisis qualitatives i quantitatives.
  • S’utilitza per a la identificació d’impureses, la caracterització de medicaments biològics i la determinació de la massa exacta.
  • Determinació de la massa intacta, capaç de determinar el pes molecular de proteïnes, mitjançant els espectres adquirits.
  • Estudi de la relació medicament-anticòs: per a verificar la càrrega útil de la relació fàrmac-anticòs i la seva distribució al llarg de la mostra, a través dels espectres reconstruïts.

Equip QTRAO 7500 connectat a un cromatògraf EXION LCAD:

  • Gran robustesa, elevada sensibilitat.
  • Idoni per a anàlisis que requereixin màxima sensibilitat en la quantificació a nivells molt baixos, tant en molècules petites com grans.
  • Sondes d’ionització: mode ESI i APCI.

QTOF X500B connectat a un cromatògraf ExionLCAD (Sciex):Espectròmetre de masses LC/MS/Ms híbrid quadrupol amb temps de vol (QTOF), amb un rang de masses de 5 a 2250 m/z en mode quadrupol i fins a 40 kDa en mode QTOF. Es tracta d’un equip de sensibilitat comparable a un equip de triple quadrupol d’altes prestacions, que permet treballar a velocitats d’escaneig molt elevades, sense comprometre la resolució i amb una exactitud de massa constant.

Equipament en aquest espai
  • SCIEX QTOF X500B connectat a un cromatògraf ExionLCAD (Sciex)
  • SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS System – QTRAP (Sciex)