Vés al contingut

Estudis

Nou equip a l’IQS-SCIEX Demo Lab

20 maig 2021

IQS disposa d’un nou equip d’ultra gamma, SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS System – QTRAP®, instal·lat en el recentment creat IQS-SCIEX Demo Lab, el qual permetrà ampliar les possibilitats de recerca avançada i l’oferta de transferència de tecnologia a la indústria.

L’equip QTRAP® instal·lat al Demo Lab.

Gràcies a l’acord de col·laboració signat entre SCIEX i IQS, ha arribat al laboratori IQS-SCIEX Demo Lab un nou equip SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS System – QTRAP® que permetrà ampliar les possibilitats de recerca avançada i l’oferta de transferència de tecnologia a la indústria.

Es tracta d’un espectròmetre de masses d’alta resolució QTRAP® de triple quadrupol amb trampa lineal d’ions, connectat a un sistema de cromatografia líquida ExionLCAD. Aquest sistema ofereix la possibilitat de quantificar i d’identificar compostos desconeguts, sense sacrificar la sensibilitat de les mesures.

La gran robustesa i l’elevada sensibilitat que ofereix l’equip QTRAP® 7500 permetrà als diferents grups de recerca d’IQS dur a terme estudis analítics que permetin assolir nivells de quantificació més baixos en un ampli ventall de tipus de mostra i fluxos de treball. A més, la possibilitat de canviar de forma molt senzilla les sondes d’ionització, podent treballar tant en mode ESI (Electro Spray Ionization) com APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization), permetrà analitzar una àmplia gamma de compostos de natura molt diferent a nivells ultra baixos de concentració.

Aplicacions del nou equip

El QTRAP® 7500 presenta un gran potencial en aplicacions molt variades i en sectors molt diferents, destacant el seu ús en alimentació, medi ambient, àmbit farmacèutic, clínic, forense i ciències de la vida, entre altres.

A diferència de l’equip QTOF X500B, també instal·lat en l’IQS-SCIEX Demo Lab i que presenta una vessant més qualitativa, el nou QTRAP® 7500 permet quantificar analits de forma acurada en mostres de natura molt diversa. És un sistema idoni per aplicacions exigents que requereixen la màxima sensibilitat en la quantificació de nivells molt baixos, tant de molècules petites com grans, al comptar amb nivells de detecció que arriben a les ppts o a les ppqs.

Els dos equips instal·lats al Demo Lab són complementaris: mentre que en el QTOF X500B destaca la seva aplicació per a l’elucidació d’estructures desconegudes, el QTRAP® 7500 permet aconseguir arribar a quantificar diferents compostos a nivells de traces.

El QTRAP® 7500 pot resultar una plataforma de recerca avançada en múltiples línies que es duen a terme en els diferents grups de recerca d’IQS School of Engineering, especialment pels treballs del Grup de Química Farmacèutica, Grup de Química Biològica i Biotecnològica, Grup de Química Analítica, Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals i Grup d’Enginyeria de Materials.

Un exemple d’aplicació és la determinació de mediadors lipídics, un dels primers reptes que afrontaran els investigadors d’IQS. La detecció i quantificació fiables de mediadors lipídics poden ser un repte degut a que són molècules de curta durada i es produeixen en petites quantitats (sovint en el rang del femtogram al nanogram). La utilització de l’equip QTRAP® 7500 permetrà  realitzar aquestes determinacions tenint en compte  l’elevada sensibilitat que ofereix.