Vés al contingut

Estudis

Paula Niella

Grau en Biotecnologia

Treballem amb material molt professional i duem a terme pràctiques avançades, per la qual cosa l'experiència en els laboratoris ens acosta al món laboral i al funcionament d'un laboratori d'una empresa o equip de recerca.

Què destacaries del programa?

Del programa destacaria sobretot les hores de laboratori. Des de primer, encara que en el meu cas va ser una mica diferent de l’haver la pandèmia de COVID-19, es fa la meitat del dia, és a dir, 3 hores de laboratori. Cada semestre va canviant la disciplina dels laboratoris, però sempre van mà a mà amb la majoria de les assignatures cursades en aquest moment. Això et dona facilitat per a entendre els conceptes més enllà de la part teòrica i poder aplicar-los de manera pràctica. A més, cada vegada treballem amb material més professional i duem a terme pràctiques més avançades, per la qual cosa l’experiència en els laboratoris ens acosta al món laboral i al funcionament d’un laboratori d’una empresa o equip de recerca.

També destacaria el tenir un control continu, és a dir, que es fan molts treballs, parcials de les assignatures, per la qual cosa no tot el pes recau en el final.

Per què vas triar IQS?

Per què vas triar IQS?Vaig triar IQS pel mateix que he comentat en la pregunta anterior, les hores de laboratori.

IQS era l’únic lloc amb el Grau en Biotecnologia que dedicava tantes hores en el laboratori i vaig sentir que aquestes hores podien ser de molta ajuda i que m’anaven a atorgar molt de coneixement. També que IQS tingués molt contacte amb el món laboral, sobretot en l’àmbit científic, ja que sabia que seria més fàcil integrar-me en aquest món, sabent que l’estada de pràctiques obligatòria podia ser en alguna de les empreses importants del sector amb les quals IQS tenia contacte. Finalment, l’oferta de diferents llocs per a realitzar Erasmus, en el meu cas convalidant el grau de Biotecnologia, em va atreure molt. A mi sempre m’ha agradat viatjar i conèixer altres cultures i idiomes, i l’oportunitat de poder cursar una part de la carrera fos sempre m’ha atret, i la veritat que s’ha complert perquè començaré el curs de quart un semestre fora.

Quines competències estàs adquirint gràcies a aquesta titulació?

Gràcies a aquesta titulació he pogut adquirir independència i molta facilitat de treball en equip en el laboratori. En cada laboratori se t’assigna una parella diferent i això t’ajuda a aprendre a treballar amb diferents persones. També aprenem molt sobre treballar independentment en el laboratori i saber aplicar cada tècnica quan toc.

En la titulació es fan molts treballs en grup i presentacions, els que ens ajuda a aprendre a treballar amb moltes persones a la mateixa vegada i a aprendre a parlar en públic en diferents idiomes com a anglès o castellà.

Què li diries a un estudiant que vol estudiar en IQS?

A un estudiant que vol estudiar en IQS li diria que, si de veritat li interessa tota la part pràctica, sigui la carrera que sigui, que s’apunti a IQS, ja que aprendrà moltíssim i d’una forma menys teòrica. Encara que s’hagi d’estudiar i treballar molt, tot esforç té l’el seu recompensa i això es veu reflectit en les oportunitats de pràctiques i intercanvis fos que ofereix IQS, en la proximitat dels professors i la vida universitària que comença a tornar després del COVID-19.

Parla’m de viure a Barcelona. Quina és la teva opinió de la ciutat?

Barcelona al meu entendre és una molt bona ciutat per a viure, ja que és molt polifacètica. D’una banda, tens la mar, la platja, tots els restaurants prop del passeig, el passeig ideal per a fer esport, però també tens la muntanya, Collserola, amb uns camins molt bonics per a sortir a passejar o fer esport. Està plena de restaurants, botigues, museus i edificis modernistes, com la Sagrada Família o la casa Batlló. La universitat està a Sarrià i una de les coses que més gaudeixo a Barcelona és passejar per aquest barri i menjar en el mític Bar Tomás de Sarrià.