Vés al contingut

Estudis

Rafael Tur

Grau en Biotecnologia

És un grau que té una base biològica, química i física, la qual posteriorment és ampliada amb coneixements en tècniques experimentals, cultius cel·lulars i aplicacions de biomolècules i biomaterials.

Què destacaries del grau?

Hi ha dues coses que considero que han estat molt importants durant el grau. El poder aplicar de manera pràctica el que es veu en classe, els professors aborden exemples relacionats amb els experiments que s’estan realitzant en el laboratori. El segon és la disponibilitat del professorat fora de l’aula, el qual no té problemes a respondre dubtes.

Podries descriure breument el grau?

És un grau que té una base biològica, química i física, la qual posteriorment és ampliada amb coneixements en tècniques experimentals, cultius cel·lulars i aplicacions de biomolècules i biomaterials.

Què és el que més t’agrada del grau?

Sens dubte les hores diàries d’experimentació, que et donen experiència per a treballar amb seguretat en el laboratori. A més, els laboratoris estan equipats amb els recursos necessaris, tant equips com materials, que permeten als alumnes practicar les tècniques generals que s’usen diàriament en el laboratori i fins i tot, algunes de les tècniques més innovadores.

Per què vas triar IQS i què destacaries de la universitat?

Vaig triar IQS perquè la quantitat d’alumnes en les classes és reduïda, la qual cosa ajuda a promoure un tracte més personalitzat de part del professorat, el qual et coneix i sap qui ets. A més, els laboratoris estan molt ben equipats i passes la meitat de les hores del grau allí.

Has fet pràctiques en empresa? Pots parlar sobre elles?

Si, de fet, estic realitzant les Pràctiques externes i el TFG en el IQAC, treballant en un projecte de manera autònoma. Aquest es basa en les emulsions d’aigua en aigua com a model d’orgànul sense membrana. Aquí utilitzo diferents equips per a preparar i estudiar les emulsions i així, poder entendre el seu comportament.

Quines habilitats has adquirit gràcies al grau?

Durant el grau, a més d’adquirir una base teòrica que t’ajuda a desenvolupar-te com biotecnólogo, també he adquirit un gran ventall de tècniques experimentals, comoditat a l’hora de treballar en el laboratori de manera autònoma i un pensament crític, que em permet superar els diferents reptes que em trobo en el laboratori diàriament.

Què li diries a un alumne que vol estudiar en IQS?

És una universitat en la qual l’alumnat té els recursos necessaris per a poder adquirir un coneixement pràctic dels diferents àmbits de la biotecnologia, a més d’una àmplia base teòrica. Això, juntament amb les pràctiques externes permet potenciar el desenvolupament dels alumnes com a professionals.