Vés al contingut

Estudis

Equips avançats per a implantologia dental

Investigació 10 maig 2024
El projecte Equidental desenvoluparà nous equips de tractaments superficials de baix cost per millorar els components implantologia dental i adaptar-los als requisits de fabricants d’implants i pilars dentals.

IQS forma part del projecte Equidental, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i l’Agència Estatal d’Investigació dins la convocatòria de col·laboració publicoprivada, en el qual participen, a més d’IQS, l’empresa Microdent Implant System, l’empresa Flubetech i el centre tecnològic Eurecat.

L’objectiu general d’aquest projecte és desenvolupar nous equips de tractaments superficials de baix cost per millorar els components d’implantologia dental i adaptar-los als requisits de fabricants d’implants i pilars dentals. Per això, s’abordaran les principals problemàtiques i limitacions que existeixen en el sector de la implantologia dental, relacionades amb la manca de biocompatibilitat i la bioestabilitat (tant química com mecànica) dels materials metàl·lics utilitzats per a la fabricació d’implants i instrumental quirúrgic dental, que poden presentar fenòmens de fractura, pèrdua de fixació mecànica, corrosió o adhesió i proliferació bacteriana. El desenvolupament i implementació de nous materials és un dels camps de recerca més actius i estratègics, però que comporta una elevada inversió econòmica i temporal.

La proposta del projecte Equidental consisteix en la modificació superficial dels biomaterials existents mitjançant l’aplicació de recobriments o tractaments superficials funcionalitztas. Es tracta d’una opció tecnològica i econòmicament viable per pal·liar els problemes descrits anteriorment. Per això, es desenvoluparan equips de tractament superficial de baix cost, simples, flexibles, modulables i adaptables als requisits dels fabricants d’implants i pilars dentals, cargols de fixació de pròtesi i instrumental quirúrgic dental.

Per una part, es desenvoluparan recobriments específics i optimitzats, obtinguts mitjançant la tècnica de deposició PVDde magnetron sputtering, per a la seva aplicació sobre diferents components i instrumental d’implantologia dental.

Per altra banda, es desenvoluparan tractaments bactericides sobre implants dentals, basats en la implantació iònica de plata i coure. Un cop desenvolupats aquests tractaments, es procedirà a un estudi de validació funcional mecànica, química i biològica.

Finalment, es procedirà al disseny, construcció i validació tècnica d’un equip prototip industrial que sigui capaç de reproduir els tractaments anteriorment desenvolupats. L’equip a dissenyar haurà de ser simple, econòmic, funcional, modulable i adaptable a les necessitats dels potencials clients.

Aportacions dels investigadors d’IQS

La tecnologia de deposició física en fase vapor – PVD mitjançant la polvorització catòdica magnetró – magnetron sputtering (MS) permet obtenir recobriments formats per òxids, nitrurs i carburs de diferents metalls, que permanent millorar les propietats dels instruments. L’empresa Flubetech, que va sorgir com spin-off del grup GEMAT d’IQS, és pionera a Espanya en aquest tipus de tecnologies que seran aplicades a Equidental a la millora de materials d’implantologia.

Un dels objectius del projecte és el desenvolupament de recobriments específics i optimitzats per a la seva aplicació en components d’implantologia dental, obtinguts mitjançant aquesta tècnica PVD-MS. Des del grup GAM – Applied Mechanics and Advanced Manufacturing d’IQS, sota la coordinació del Dr. Manuel Abad, es procedirà a la caracterització global dels recobriments desenvolupats, utilitzant les diferents tècniques disponibles al centre universitari: caracterització estructural (mitjançant espectroscòpia Raman i difracció de RX), morfològica (mitjançant microscòpia electrònica de rastreig (SEM)), química (mitjançant dispersió d’energia de raigs X (EDX) i fluorescència de raigs X (XRF)) i finalment resistència a la corrosió (mitjançant les normes d’assaig ASTM G 61-86 i ASTM G 5-94 – Corrosion performance of metallic biomaterials).

IQS també participa en l’etapa final del projecte, per al disseny, construcció i validació tècnica de l’equip prototip industrial de tractament superficial de recobriment i implantació iònica, desenvolupats prèviament. En aquesta etapa final, a més del Dr. Manuel D. Abad, el projecte compta també amb la participació del Dr. Andrés A. Garcia, del Grup d’Enginyeria de Productes Industrials – GEPI, i del Dr. Carles Colominas del Grup d’Enginyeria de Materials – GEMAT.

COLABORADORES

GRUPO DE INVESTIGACIÓN