Vés al contingut

Estudis

Laboratori Mediambiental

Persones al càrrec

Laboratori especialitzat en l’anàlisi de dioxines i altres contaminants orgànics persistents en matrius ambientals (emissions i immissions atmosfèriques, aigües, cendres, residus, sòls, etc.) i en productes per a l’alimentació humana i animal.
Acreditacions per ENAC segons norma UNE EN ISO 17025.

 

Equipament i tecnologies

Tècniques analítiques per a la determinació de dioxines i altres contaminants orgànics persistents:

 • Anàlisi de matrius mediambientals: emissions i immissions atmosfèriques, aigües, lixiviats, residus, cendres i biota, entre d’altres:
  • Dioxines i furans (PCDD/F)
  • Bifenils policlorats (DL-PCB i NDL-PCB)
  • Hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP)
 • Anàlisi de productes per a l’alimentació humana i animal, incloent carns, peixos, olis, ous, llet, vegetals i additius minerals, entre d’altres:
  • Dioxines i furans (PCDD/F)
  • Bifenils policlorats (DL-PCB i NDL-PCB)


GC-MS TQ-8050 NX (Shimadzu):Al 2021, Shimadzu cedeix a IQS a través d’Izasa Scientific un equip TQ-8050 NX, un CG-MS de triple quadrupol amb les millors especificacions, que incorpora una font de ionització d’alta sensibilitat. Aquesta cessió s’emmarca dins d’una col·laboració per al desenvolupament de mètodes d’anàlisis de dioxines i furans basats en tècniques de TQ-GCMS/MS.

Equipament en aquest espai
 • GC-MS TQ-8050 NX (Shimadzu)
 • HRGC-HRMS (Waters) 2 unitats