Vés al contingut

Estudis

Laboratori d’Economia Circular i Sostenibilitat

Persones al càrrec

Laboratori dedicat a promoure la integració de processos (reacció-separació) i la recerca de noves tecnologies de recuperació i reciclatge d’efluents gasosos i aquosos, així com residus. El laboratori disposa també d’una unitat per analitzar la sostenibilitat dels processos tant a la indústria química com a la indústria de depuració d’aigua mitjançant simuladors de processos i programes d’anàlisi de cicle de vida. Compta amb una consolidada experiència en el camp de la recuperació i reutilització de gasos d’efecte hivernacle (CO₂, gasos fluorats), regeneració d’aigua (mitjançant processos d’adsorció, oxidació avançada i membranes) i valorització de residus (bioplàstics, determinació de contaminants persistents).

 

Equipament i tecnologies

LÍNIES DE TREBALL

 • Captura de CO₂
 • Conversió de CO₂
 • Recuperació d’efluents gasosos
 • Valorització de residus
 • Tractaments d’aigües (adsorció, oxidació, membranes)
 • Optimització de tecnologies ambientals
 • Anàlisi de Cicle de Vida
 • Petjada de Carboni i Petjada Hídrica
 •  

Equipament en aquest espai
 • Equips per l’estudi d'adsorbents (líquids / gasos)
 • Equip de mesura de solubilitat de gasos per a estudi d'absorbents líquids
 • Equips per a estudis d'oxidació avançada (fotoreactors, reactors electroquímics)
 • Equips per anàlisi d'aigües residuals (phmetre, turbidímetre, espectrofotòmetre, sondes)
 • Reactors de radiofreqüència / plasma
 • Software d'anàlisi de cicle de vida
 • Software de simulació de processos químics
 • Software de simulació de processos de tractament d'aigües residuals