Vés al contingut

Estudis

Laboratori d’Espectroscòpia

Persones al càrrec

Aplicació de les tècniques espectroscòpiques per a l’anàlisi qualitativa de substàncies. Aquest laboratori realitza estudis per a l’elucidació estructural, anàlisi elemental orgànica, rotació òptica, etc.

 

Equipament i tecnologies

Focalitzat en l’àmbit de la química orgànica en general, i del sector farmacèutic especialment, compta amb equips per a la caracterització espectroscòpica de molècules.

  Serveis

 • Realització d’anàlisis segons mètodes de farmacopea
 • Posada a punt i validació de mètodes d’anàlisis
  Tècniques

 • Espectroscòpia RMN (1H, 13C, 19F i 31P-RMN) per a la caracterització espectroscòpica de molècules en productes farmacèutics i de química fina
 • Espectroscopia d’infraroig (IR)
 • Anàlisi elemental orgànica (C, H, N, S)
 • Polarimetria / Rotació òptica
Equipament en aquest espai
 • Espectròmetre de FT-RMN de 400 MHz multinucli
 • Polarímetre equipat amb llum de sodi i de mercuri
 • Analitzador elemental orgànic per a anàlisi CHNS
 • Espectrofotòmetre FT-IR amb complement ATR