Vés al contingut

Estudis

Laboratori de Cromatografia

Persones al càrrec

Laboratori dedicat al desenvolupament i optimització de mètodes d’anàlisis basades en tècniques cromatogràfiques. També a la seva validació, transferència i anàlisi de productes químics en general. Disposa d’una consolidada experiència en l’anàlisi cromatogràfica de matrius molt diverses que inclouen des de productes farmacèutics fins a contaminants ambientals.

 

Equipament i tecnologies

Aplicació de la cromatografia (HPLC i GC) i altres tècniques d’anàlisi química per a conèixer la composició de productes químics en general, productes de la indústria farmacèutica i cosmètica, de la química fina, aliments, matrius ambientals, etc.

 • En matèries primeres, principis actius, excipients, medicaments i productes del sector farmacèutic segons requeriments NCF / GMP i sobre mètodes propis, mètodes de farmacopea o facilitats pel client.
 • Determinació de riquesa, substàncies relacionades, traces i impureses.
 • Dissolvents residuals.
 • Nitrosamines.
 • Desenvolupament i optimització de mètodes cromatogràfics. Validació. Transferència de mètodes.
 • Assessorament sobre tècniques cromatogràfiques.
 • Anàlisi de composició de productes químics en general.
 • Determinació de siloxans.
 • Anàlisi d’aminoàcids.
 • Àcids grassos.
 • Halògens orgànics.
 • Aigua per Karl-Fisher.
 • Nitrogen mètode Kjeldahl.
Equipament en aquest espai
 • Cromatògrafs de líquids (HPLC, UPLC) amb detectors UV, diode array (DAD), fluorescència, índex de refracció (RI), conductímetre i espectròmetre de masses (MS) i MS/M triple quadrupol amb sonda ESI i APCI
 • Cromatògrafs de gasos amb columnes capil·lars (HRGC) i de farciment (GC) i detectors FID, ECD, TCD, NPD, i MS
 • Cromatògraf iònic amb supressió de conductivitat
 • Mòduls d'espai de cap estàtic (HS, static headspace) i desorció tèrmica
 • Equips d'electroforesi capil·lar (HPCE) amb detector DAD
 • Valorador potenciomètric amb diferents elèctrodes selectius
 • Valorador Karl-Fischer
 • Accelerated Solvent Extractor (ASE)
 • Bomba calorimètrica
 • Destil·lador de SO2
 • Microkjeldahl
 • Conductímetre
 • Analitzador de carboni orgànic total (TOC)
 • Equips per a la determinació del punt d'inflamació (Penksy-Martens)