Vés al contingut

Estudis

Dr. Josep Oriol Pou Ibar

Professor Titular

Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials


Formació

Doctor en Química IQS School of Engineering (2009)
Enginyer Industrial IQS School of Engineering (2005)
Enginyer Químic IQS School of Engineering (2003)
 


Experiència

Professor Titular 2022 –
Professor Contractat Doctor 2011 – 2022
Coordinador Grau Enginyeria Química 2020 –
Coordinador Simultaneïtat d’estudis 2017 – 2020
 


Línies de recerca

  • Síntesi de biocombustibles per piròlisis i copiròlisis de diferents tipus de biomassa.
  • Reducció del CO₂ atmosfèric a monòxid de carboni, metà o metanol: Via fotoreducció catalítica – Via descàrrega d’arc voltaic.
  • Revalorització energètica de residus.

 

Publicacions

Programes