Vés al contingut

Estudis

CIRCFGAS (Circular economy for the mitigation of the environmental impact of fluorinated gases)

Font de finançament:

Altres entitats

Període:

01/01/2023 a 31/12/2023

Tipologia del projecte:

Projecte Individual

Estat del projecte:

ACTIU

Entitat finançadora:

Universitat Ramon Llull

Financiació:

7,500 €

El projecte CIRFGAS tracta de desenvolupar nous processos de recuperació de gasos fluorats per la seva reutilització en noves mescles refrigerants

Els objectius del projecte CIRFGAS es desenvolupar nous processos de recuperació de gasos fluorats per la seva reutilització en noves mescles refrigerants.

El projecte CIRFGAS busca donar sortida mitjançant l’ús de nous absorbents alternatius com són els solvents eutèctics profunds (DES de les seves sigles en anglès) per tal de separar aquests compostos pensant en la seva posterior reutilització.

Els sub-objectius del projecte són:
1) Sintetitzar nous DES utilitzant diferents acceptors d’hidrogen com el clorur de colina i donadors d’hidrogen com l’etilenglicol o àcids fluorats.
2) Caracteritzar propietats físico químiques dels DES sintetitzats com densitat i viscositat.
3) Determinar la capacitat d’absorció de diferents gasos fluorats com l’R-32, R-125, R-143a i l’R134a en els DES sintetitzats.
4) Dissenyar i simular amb Aspen Plus el procés d’absorció per separar els gasos que componen el refrigerant R-410A (una barreja al 50% en massa de R-32 i R-125