Vés al contingut

Estudis

Departaments IQS School of Management

Economia i finances

Presentació

L’anàlisi de l’economia real, així com l’economia financera i la connexió entre ambdues formen part clau en l’activitat docent i investigadora del Departament d’Economia i Finances. Dins d’aquests àmbits, s’engloben aspectes a ressaltar com són el creixement econòmic, pobresa i desigualtat, el comerç internacional i les implicacions de blocs comercials, els comportaments dels mercats financers i la inclusió financera, la governança empresarial, així com la globalització i les seves implicacions.

El Departament d’Economia i Finances té la responsabilitat de coordinar els estudis de les àrees de coneixement d’Economia, Finances i Comptabilitat, així com de fer costat a les iniciatives docents i investigadores del seu professorat. En síntesi, les funcions principals del Departament són:

 • Coordinar les activitats docents.
 • Vetllar per al correcte desenvolupament de les matèries a nivell vertical i transversal.
 • Impulsar les activitats de recerca del seu personal acadèmic.
 • Revisar i aprovar els projectes de tesis doctorals.
 • Desenvolupar projectes docents i acadèmics.
 • Pobresa i desigualtat
 • Inclusió financera

Docència

L’objectiu del Departament és desenvolupar les actituds, coneixements i habilitats dels futurs empresaris i directius perquè siguin capaços d’analitzar el context econòmic i financer de l’empresa o organització sobre el qual basar les seves decisions des d’una perspectiva fundada en el comportament ètic de les persones. L’anàlisi econòmica a nivell micro i macro, la política econòmica i les seves implicacions en l’actuació de les empreses i organitzacions, l’elaboració i anàlisi d’informació financera i la presa de les decisions financeres per part de les empreses en el marc dels mercats financers, constitueixen les disciplines bàsiques del departament.

Els professors del Departament imparteixen docència en les titulacions següents:

IQS School of Management:

 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses
 • Bachelor’s Degree in Marketing
 • Màster d’Auditoria i Control de Gestió
 • Màster en Gestió Patrimonial i Financera
 • Màster en Gestió d’Empreses Industrials
 • Master in Global Entrepreneurial Management

Investigació

Les línies de recerca del Departament d’Economia i Finances s’emmarquen dins de les àrees de coneixement d’Economia, Finances i Comptabilitat. En síntesi, són les següents:

Economia Laboral.

Eficiència dels mercats financers.

Corporate Finance.

Valoració d’Empreses.

Anàlisi de fluxos financers.

Comerç internacional

Finances i govern corporatiu.

Creixement econòmic.

Vols veure més departaments?