Vés al contingut

Estudis

Visita a IQS del rector de la UCA d’El Salvador

28 febrer 2022

El 21 de desembre de 2021, el P. Andreu Oliva, SJ, actual rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, d’El Salvador, va visitar IQS per conèixer l’actual director general d’IQS i per signar una ampliació de l’acord que varen establir les dues institucions per primera vegada el 2004.

El 21 de desembre de 2021, el P. Andreu Oliva, SJ, actual rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, d’El Salvador, va visitar IQS per conèixer l’actual director general d’IQS, saludar tants amics que té aquí, conèixer les noves instal·lacions, i per signar una ampliació de l’acord que varen establir les dues institucions per primera vegada el 2004.

Aprofitant la seva estada aquí, va impartir una conferència sobre la realitat actual d’El Salvador i de la UCA, dins el marc dels Divendres Loiola que organitza periòdicament la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià d’IQS.

El P. Andreu Oliva va néixer a Barcelona, és enginyer industrial per la UPC, i va entrar al noviciat de la Companyia de Jesús a la Província Centreamericana (Honduras, Nicaragua, El Salvador…) per quedar-s’hi fins ara. Actualment és Rector de la Universidad Centroamericana d’El Salvador. Hi ha una llarga història de col·laboració entre l’IQS i la UCA que en aquesta ocasió hem volgut aprofundir i concretar amb una ampliació del conveni que hi ha entre les dues universitats.

Ampliació del conveni IQS-UCA per fer el Màster en Enginyeria Química a la UCA

Amb aquest acord, IQS s’ha compromès a col·laborar amb la UCA per crear la “Maestría en Ingeniería Química” a la UCA, sent així, el primer màster en Enginyeria Química d’El Salvador i de la majoria de països d’Amèrica Central.

Segons aquest acord, IQS ofereix la seva experiència en el Màster Universitari en Enginyeria Química, acreditat per AQU i ABET, i posa el seu professorat a disposició del professorat de la UCA per a que pugui conèixer tots els aspectes docents i de coneixement per a poder assolir l’acreditació ABET quan sigui el moment. Ambdues institucions, a més, estan d’acord en que els dos màsters siguin iguals en continguts, competències i distribució temporal i de crèdits, amb l’objectiu de poder oferir una doble titulació, sempre i quan hi hagi un període d’estudi en cada universitat.

Per a la UCA, aquesta acció li permet ampliar la seva oferta formativa, sobre tot en el camp dels màsters universitaris, ja que serà el primer màster de “continuïtat”, com els hi solem dir aquí per distingir-los dels màsters de postgrau, de la Facultat d’Enginyeria. A la vegada, no deixa de ser un repte per la pròpia universitat, donada la poca tradició que hi ha en que els enginyers i enginyeres continuïn la seva formació en el país.

Per a IQS, aquesta acció és la culminació de quasi vint anys de treball conjunt entre les persones d’IQS School of Engineering i les del Departament d’Enginyeria Química i Ciències Ambientals de la UCA. Els fruits d’aquesta col·laboració són tangibles en molts aspectes, com per exemple que dues de les seves professores i un professor, siguin doctors per IQS, que altres tres professores estiguin fent el doctorat d’IQS, que la UCA hagi pogut bastir el primer laboratori universitari de cromatografia i el primer d’anàlisi tèrmica d’El Salvador, però també i sobretot intangibles pels forts lligams personals que s’han travat entre alguns membres de les dues institucions. Cal agrair especialment l’entusiasme i compromís dut a terme tan eficaçment i al llarg de tants anys de la Dra. Rosa Nomen i el Dr. Julià Sempere. Gràcies a ells aquesta col·laboració ha donat molt bons fruits i es disposa a continuar.