Vés al contingut

Estudis

Unitat de Processos Químics en Continu. Serveis analítics auxiliars.

15 març 2021

Amb les Tecnologies Analítiques de Procés (PAT) es pot fer el seguiment de les reaccions que tenen lloc en els reactors de la Unitat de Flow Chem. Per altra banda, amb els equips del Laboratori d’Anàlisi Tèrmica (DSC i TGA) es pot caracteritzar tèrmicament qualsevol substància o mescla.

La Unitat de Processos Químics en Continu (Unitat Flow Chem) instal·lada al CTPTI compta amb el suport i la col·laboració de tots els serveis dels laboratoris de síntesi i d’anàlisi d’IQS, obrint la possibilitat d’un desenvolupament integral de processos químics més segurs, més ràpids i més nets.

A més a més, la Unitat Flow Chem disposa d’equips d’anàlisi en línia connectats directament als reactors en continu, que permeten el control en línia dels processos en els quals s’hi està treballant.

Tecnologies Analítiques de Procés

Les tècniques conegudes com a PAT o Process Analytical Technologies s’han desenvolupat considerablement durant els darrers anys quasi en paral·lel al desenvolupament de processos continus pel seu paper clau.

Consisteixen en tècniques d’anàlisi automàtiques i en continu de tipus espectroscòpic, de propietats físiques, com viscositat o densitat, o, fins i tot, cromatogràfiques o de ressonància magnètica nuclear, en algun cas. Gràcies a les PAT, el desenvolupament de procés és molt més ràpid i robust, però la seva gran utilitat es troba en el ràpid seguiment i el control del procés un cop implantat, d’acord amb les guies de producció en continu promogudes per la FDA.

A la Unitat Flow Chem, disposem des de la tradicional tècnica d’UV-visible fins a altres tècniques més innovadores, com són les espectroscòpies Raman i FTIR. Totes elles estan llestes per ser connectades als reactors de flux, tant al ASIA com al TITAN de Syrris,  com a d’altres de desenvolupaments propis, i fer el seguiment dels processos en continu.

Laboratori d’Anàlisis Tèrmica

La proximitat del Laboratori d’Anàlisi Tèrmica d’IQS garanteix l’estudi exhaustiu de l’estabilitat tèrmica dels nous processos i productes, assegurant un elevat nivell de seguretat a tots els desenvolupaments de la Unitat Flow Chem, així com facilitar la identificació i caracterització de substàncies pures i mescles.

Al Laboratori d’Anàlisi Tèrmica d’IQS es disposa de diferents equips de Calorimetria Diferencial d’Escombratge (DSC) i Termogravimetria (TGA). Amb aquests equips es pot caracteritzar tèrmicament qualsevol substància o mescla: punt de fusió, anàlisi de puresa, estabilitat tèrmica, calor específica, presència de polimorfs, cristal·linitat, calor de reacció, humitat, aigües de cristal·lització, càrregues de polímers, etc., qualsevol fenomen que generi o absorbeixi calor o provoqui una pèrdua de massa de la mostra.

Amb el DSC es cobreix el següent marge de temperatures: de -80ºC a 600ºC i en el cas del TGA aquest marge va des de 30ºC a 1200ºC.

Cal destacar que aquests són dos dels equips que utilitzem per a alguns dels serveis que prestem a la indústria farmacèutica dins l’entorn de les NCF, segons les certificacions de l’AEMPS i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de compliment de les normes de correcta fabricació per a les activitats de control de qualitat de principis actius, medicaments i matèries primeres en general, relacionades amb medicaments comercialitzats i amb medicaments en investigació.