Vés al contingut

Estudis

TECNIOspring plus, un programa d’atracció de talent

18 febrer 2019

L’Imperial College i l’IQS col·laboren en un projecte de recerca conjunt per al tractament d’úlceres diabètiques del peu. El projecte està finançat pel programa TECNIOspring Plus d’ACCIÓ.

Dra. Núria Oliva en el laboratorio Almquist del Imperial College

La Dra. Núria Oliva ha rebut un ajut de la darrera convocatòria del programa TECNIOspring Plus, per a desenvolupar un projecte pel tractament d’úlceres diabètiques del peu. El projecte es du a terme dins de la col·laboració d’IQS amb l’Imperial College London. Durant el primer any, la Dra. Oliva treballarà al laboratori del Professor  Dr. Ben Almquist, a l’Imperial College, i en el segon any s’incorporarà als laboratoris del Grup d’Enginyeria de Materials GEMAT d’IQS, sota la direcció del Dr. Salvador Borrós.

El projecte encaixa amb els antecedents de la Dra. Oliva sobre biomaterials, específicament hidrogels, per a l'alliberament controlat de fàrmacs i amplia les seves habilitats en la biologia del miARN, sobretot la transferència de tecnologia i ciències aplicades.

Les úlceres diabètiques dels peus (DFU) són una complicació devastadora associada amb la diabetis, que contribueix de forma destacada  a la morbiditat i la mortalitat associades a la malaltia. El fet de no poder guarir aquestes ferides correctament les converteixen en cròniques, donant lloc a amputacions de membres inferiors i taxes de supervivència 5 anys més baixes que les d'alguns càncers.

Recentment, s’ha trobat que microARNs (miARNs) tenen un paper clau en les alteracions bioquímiques de les xarxes de senyalització en el microambient local de la úlcera diabètica. Per tant, una teràpia basada en la utilització de miARNs específics pot  promoure la curació de DFU i millorar la qualitat de vida del pacient.

No obstant això, les teràpies basades en el miARN són complicades a causa de la seva susceptibilitat a la degradació enzimàtica i a la necessitat que puguin ser transfectats a les cèl·lules. Per exemple, l'activitat de miARN a les cèl·lules es limita a un interval de 8 a 12 hores in vivo, afectant dràsticament l'eficàcia general de les teràpies basades en el miARN.

Sembla probable la necessitat d’utilitzar un sistema d’alliberament controlat i sostingut de nanopartícules carregades de miARN durant períodes de temps més llargs. Així, la proposta finançada per el programa TECNIOspring Plus té l’objectiu d’abordar les deficiències actuals de les teràpies basades en el miARN de dues maneres:

  • Identificar xarxes de miARN amb efectes sinèrgics per a conèixer vies  curatives en DFU (Imperial College).
  • Desenvolupar una plataforma d’alliberament  amb control sobre el temps i la dosificació dels  miARNS seleccionats en l’etapa anterior (GEMAT- IQS).

El projecte combina la màxima experiència de cada membre participant: la selecció de les xarxes miRNA en la curació de DFU del Laboratori Almquist, les nanopartícules basades en PBAE per a l'enviament de material genètic de la spin-off d’IQS Sagetis i el disseny i la caracterització de biomaterial del Laboratori de Biomaterials del GEMAT.

Programa TECNIOspring PLUS

TECNIOspring Plus és el programa d’ACCIÓ el qual,  mitjançant la mobilitat de personal investigador experimentat, promou la incorporació de talent a les empreses de Catalunya i als agents TECNIO, per tal de millorar la seva competitivitat, així com potenciar l’establiment d’aliances internacionals estratègiques, amb entitats destacades. El programa ofereix al personal investigador la oportunitat de participar en activitats de networking, formació en transferència de tecnologia, emprenedoria i difusió de la seva activitat a la societat.

El projecte està emmarcat dins del Programa Marc de Recerca Europeu HORIZON 2020, acció COFUND-Marie Sklodowska-Curie i està alienat amb l’estratègia Europe 2020 i amb l’estratègia Regional per l’Especialització Intel·ligent RIS3CAT.