Vés al contingut

Estudis

Avançant cap a la supressió de gasos fluorats

14 desembre 2021

El grup GESPA d’IQS i la URV treballen conjuntament en el projecte STOP-F-GAS, on estudien, des del marc de l‘economia circular, el desenvolupament de noves tecnologies d’absorció dels gasos fluorats per a la seva reutilització i obtenció de nous productes refrigerants més sostenibles.

A l’acord de Kigali del 2016, es van establir noves i estrictes dates límit per abandonar l’ús dels diferents gasos fluorats. Aquests gasos, àmpliament utilitzats en sistemes de refrigeració, aires condicionats i aïllaments, entre d’altres usos, tenen un potencial d’escalfament global (PEG) molt elevat, no assumible actualment dins l’escenari de canvi climàtic accelerat en el que estem immersos.

Aquesta situació demana accions urgents per a la reducció dràstica d’aquestes emissions. Una alternativa a curt termini, mentre es busquen noves formulacions amb menor PEGs, consisteix en el reciclatge de les mescles existents, evitant nova producció, en la línia dels principis d’economia circular. Lamentablement,  no existeixen actualment tecnologies eficients per a la recuperació i separació d’aquests gasos en compostos purs, i quasi sempre acaben incinerats com a tractament final. Així doncs, el model actual és molt perjudicial des del punt de vista ambiental i es requereixen mesures urgents per a modificar-lo. En aquest sentit, la legislació de la UE en matèria de gasos fluorats és molt estricte, amb unes quotes establertes, tant per a la seva importació com per a la seva producció, que s’aniran reduint en els pròxims anys.

El Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals – GESPA – d’IQS School of Engineering porta ja temps treballant en el desenvolupament de tècniques que permetin la separació de gasos fluorats per la seva reutilització. Concretament, aquest grup ha format part del projecte europeu KET4F-GAS, conclòs recentment, un consorci format per centres tecnològics, fundacions, administració pública, empreses i universitats del sud d’Europa, on s’han desenvolupat dues tecnologies de recuperació de gasos fluorats (basades en membranes i adsorció) i s’han construït dos prototips amb aquestes tecnologies per a ser utilitzats en plantes gestores d’aquest tipus de gasos.

Nou projecte STOP-F-GAS

Seguint amb aquesta línia, els investigadors d’IQS, liderats pel Dr. Rafael Gonzalez i pel Dr. Oriol Pou, treballen en un nou projecte anomenat STOP-F-GAS, on estudien, des del marc de l‘economia circular, el desenvolupament de noves tecnologies d’absorció dels gasos fluorats per a la seva reutilització. El projecte, que es duu a terme en col·laboració amb el Dr. Fèlix Llovell de la Universitat Rovira i Virgili, està finançat dins del Programa Estatal d'R+D+i orientada als Reptes de la Societat del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia estatal de investigación. Concretament, el projecte STOP-F-GAS està inclòs dins del Repte “Canvi climàtic i utilització de recursos naturals i matèries primeres” 

STOP-F-GAS té dos objectius fonamentals:

  • El primer objectiu és el desenvolupament de noves tecnologies de separació dels gasos fluorats mitjançant la utilització de Solvents Eutèctics Profunds (SEPs), una nova categoria de solvents ‘verds’. Aquests solvents poden ser modificats químicament per tal d’absorbir diferents compostos de forma selectiva, a més de tenir un fort caràcter electrolític. Aquestes característiques, juntament amb l’elevada polaritat dels F-gasos, permeten l’absorció d’aquests, plantejant noves alternatives per la seva recuperació i reutilització, que seran provades mitjançant experimentació i simulació de processos.
  • Per altra banda, i un cop recuperats, el projecte proposa la reutilització dels gasos fluorats recuperats, barrejant-los amb altres compostos que tenen PEGs més baix, com són les hidrofluorolefines o el mateix CO2, amb la finalitat de trobar nous productes refrigerants més sostenibles.

Mitjançant aquest projecte i amb l’expertesa en enginyeria química, termodinàmica, simulació de processos i anàlisis de cicle de vida dels dos equips d’investigadors, es preveu donar resposta i solucions als greus problemes mediambientals que genera l’ús dels gasos fluorats, en el marc dels principis de l’economia circular.