Vés al contingut

Estudis

Formació en Propietat Industrial en el marc del projecte FORTUT

23 novembre 2021

Sota el títol “De la idea al mercat”, s’han dut a terme sessions formatives per als investigadors d’IQS amb l’objectiu de visualitzar el procés de transferència de tecnologia des del moment de generació de la idea i la seva protecció, fins a la signatura d’un acord de llicència amb tercers.

Aquest mes de Novembre, hem dut a terme un conjunt de sessions formatives per al personal docent i investigador d’IQS orientades a la propietat industrial i intel·lectual (PII). Sota el títol “De la idea al mercat”, l’objectiu ha estat visualitzar el procés de transferència de tecnologia des del moment inicial, quan es genera la idea i es vol protegir, fins a la signatura d’un acord de llicència a un tercer.

La formació s’ha fet presencialment a les instal·lacions d’IQS i ha anat a càrrec dels professionals de ClarkeModet España: Dámaso Gallardo, José Mª del Valle, Dina Chaves i Manuela Matamala.

Els objectius essencials de la formació han estat els següents:

  • L’estratègia de protecció de resultats innovadors mitjançant modalitats de PII en funció del model de negoci definit per a explotació.
  • El valor de la confidencialitat i secret empresarial en els acords de col·laboració tecnològica.
  • La gestió integral de la PII en el procés de transferència de tecnologia.
  • La figura dels estudis de regalies i la valoració econòmica dels drets de PII.
  • La gestió de la PII durant la transferència de tecnologia i la creació de nous negocis.

La formació rebuda ha estat molt ben valorada pels assistents, posant de manifest l’interès per part de professors i investigadors en el camp de la protecció i transferència dels resultats que genera la pròpia recerca que duen a terme en els seus laboratoris i tallers.

Amb aquesta activitat, des d’IQS Tech Transfer, com a oficina de transferència de tecnologia d’IQS, hem volgut promoure, un cop més, una cultura innovadora que permeti donar un impuls a la comercialització del coneixement i de la tecnologia desenvolupada en el centre. Aquesta és una de les vies per a potenciar i enfortir l’aproximació entre la universitat i l’entorn industrial. Tot i que per a IQS aquesta és una vessant prou coneguda, creiem que encara podem fer més per contribuir al desenvolupament tecnològic i la innovació industrial de les empreses de l’ecosistema promovent alhora el creixement professional dels nostres professors i investigadors.

La iniciativa ha estat possible gràcies al projecte FORTUT “EnFORTiment de les Unitats de Transferència de Tecnologia” i que compta amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca. Aquesta concessió s’emmarca dins la convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de les Unitats de valorització i transferència del coneixement de les universitats de Catalunya, adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu (resolució EMC/2970/2016, de 27 de desembre).

Dra. Núria Vallmitjana i Palau
Directora d’IQS Tech Transfer